[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [TEKNIK] Emacs find error in vhdl source problemPeter Sørensen, 2010-04-30 00:51 (+0200):

> The compile command itself works and every think is fine for vhdl
> files without any error, but when errors are found
> the find first error and find next error do not move the cursor to the
> errorline. Nothink happens.

Använder du vanliga compilation mode? Alltså den som startas med M-x
compile RET? I så fall förväntar sig den att dina felmeddelanden skall
ges i den här stilen för att den skall kunna parsa data:

  filnamn.vhdl:917: error: Foo in the bar!

eller för att ta ett av dina exempel (ren gissning från min sida om vad
som är radnummer):

  d:/Protelevision/SRAM/Buf_Ctrl.vhd:11: ** Error: (vcom-1195) Cannot
  find expanded name "work.ifft_types".

Du skall alltså ha först filens namn, sedan kolon ":", sedan radnumret
som output från din kompilator/syntetisator/vad du nu har. Om du inte
får det normalt kanske du kan köra ditt verktyg genom något script och
massera data så de hamnar på rätt plats?

-- 
http://hack.org/mc/
Use plain text e-mail, please. OpenPGP welcome, 0xE4C92FA5.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2010-05-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *