[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PROGRAMMERING] Problemer med linux socket programmeringHej Allan

C er ikke C# -- check derfor returværdi for hvert funktionskald så har du 
nemere ved at finde ud af hvor det går galt for dig..

-- Nils.


Med venlig hilsen / Kind regardsNils Åke Ljunggren
Senior Strategic Developer
Office: 
Fax: 
Email: 

+45 7023 2328
+45 7023 8329
sslug@sslug
Strandvejen 104A,1
2900 Hellerup
Denmark
www.zylinc.comAllan Nielsen <sslug@sslug> skrev den 26-06-2011 17:48:13:

> From: Allan Nielsen <sslug@sslug>
> To: sslug@sslug
> Date: 26-06-2011 17:48
> Subject: [PROGRAMMERING] Problemer med linux socket programmering
> 
> Hej
> 
> Jeg forsoeger at skrive et library som kan bruges til IPC, og baade
> fungere som server og client.
> 
> Jeg har dog det problem at accept og connect tilsyndeladende ikke
> funger helt som jeg troede.
> 
> Foelgende er et lille test program jeg har skrevet til at 
illustererproblemet:
> 
> #include <sys/socket.h>
> #include <sys/types.h>
> #include <sys/wait.h>
> #include <linux/un.h>
> #include <unistd.h>
> #include <string.h>
> #include <stdio.h>
> #include <errno.h>
> #include <fcntl.h>
> 
> struct sockaddr_un a;
> static const char * path = "/tmp/socket";
> 
> int server() {
>   int fd = socket (AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
>   fcntl(fd, F_SETFL, O_RDWR|O_NONBLOCK);
> 
>   unlink(path);
>   bind(fd, (const struct sockaddr *)&a, sizeof(a));
>   listen(fd, 0);
> 
>   sleep(2); // wait for client to connect
>   return 0;
> }
> 
> void client() {
>   int fd = socket (AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
>   fcntl(fd, F_SETFL, O_RDWR|O_NONBLOCK);
>   sleep(1); // make sure server have called listen
>   int r = connect(fd, (struct sockaddr *)&a, sizeof(a));
>   printf("r = %d\n", r);
> }
> 
> int main(int argc, const char *argv[]) {
>   int s, p;
>   a.sun_family = AF_FILE;
>   strncpy(a.sun_path, path, UNIX_PATH_MAX );
> 
>   if((p = fork()) == 0) return server();
>   client();
>   waitpid(p, &s, 0);
>   return 0;
> }
> 
> Hvis programmet kompileres:
> gcc -static -Wall a.c -o a
> 
> og koeres:
> strace -f -r -o a.trace ./a
> 
> vil man ved at kigge i a.trace kunne se a connect har retuneret 0
> paatrods af at der ikke er nogen accept system kald i serveren, og at
> listen har en backlog paa 0
> 
> Dette ville jeg ikke have forventet... Er der nogen work-around paa 
dette?
> 
> MVH
> Allan
> 
> 
> PS:
> Hvis man ikke gider til at kompilere og koere programmet er output her:
> 
> 28654   0.000000 execve("./a", ["./a"], [/* 74 vars */]) = 0
> 28654   0.000186 uname({sys="Linux", node="awn-pc", ...}) = 0
> 28654   0.000045 brk(0)       = 0x10c8000
> 28654   0.000021 brk(0x10c9180)   = 0x10c9180
> 28654   0.000025 arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x10c8860) = 0
> 28654   0.000030 brk(0x10ea180)   = 0x10ea180
> 28654   0.000021 brk(0x10eb000)   = 0x10eb000
> 28654   0.000037 clone(child_stack=0,
> flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD,
> child_tidptr=0x10c8b30) = 28655
> 28654   0.000045 socket(PF_FILE, SOCK_STREAM, 0) = 3
> 28655   0.000023 socket(PF_FILE, SOCK_STREAM, 0 <unfinished ...>
> 28654   0.000006 fcntl(3, F_SETFL, O_RDWR|O_NONBLOCK) = 0
> 28654   0.000020 rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], <unfinished ...>
> 28655   0.000013 <... socket resumed> ) = 3
> 28654   0.000005 <... rt_sigprocmask resumed> [], 8) = 0
> 28655   0.000008 fcntl(3, F_SETFL, O_RDWR|O_NONBLOCK <unfinished ...>
> 28654   0.000006 rt_sigaction(SIGCHLD, NULL, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
> 28654   0.000023 rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], <unfinished ...>
> 28655   0.000007 <... fcntl resumed> ) = 0
> 28654   0.000005 <... rt_sigprocmask resumed> NULL, 8) = 0
> 28654   0.000008 nanosleep({1, 0}, <unfinished ...>
> 28655   0.000011 unlink("/tmp/socket") = 0
> 28655   0.000038 bind(3, {sa_family=AF_FILE, path="/tmp/socket"}, 
110) = 0
> 28655   0.000046 listen(3, 0)    = 0
> 28655   0.000018 rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
> 28655   0.000018 rt_sigaction(SIGCHLD, NULL, {SIG_DFL, [], 0}, 8) = 0
> 28655   0.000019 rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
> 28655   0.000015 nanosleep({2, 0}, <unfinished ...>
> 28654   0.999927 <... nanosleep resumed> 0x7fffb4f08900) = 0
> 28654   0.000044 connect(3, {sa_family=AF_FILE, path="/tmp/
> socket"}, 110) = 0
> 28654   0.000075 fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0600,
> st_rdev=makedev(136, 16), ...}) = 0
> 28654   0.000034 mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE,
> MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f474e631000
> 28654   0.000033 write(1, "r = 0\n", 6) = 6
> 28654   0.000023 wait4(28655, <unfinished ...>
> 28655   0.999985 <... nanosleep resumed> 0x7fffb4f08900) = 0
> 28655   0.000099 exit_group(0)    = ?
> 28654   0.000083 <... wait4 resumed> [{WIFEXITED(s) &&
> WEXITSTATUS(s) == 0}], 0, NULL) = 28655
> 28654   0.000013 --- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---
> 28654   0.000022 exit_group(0)    = ?
> 
> ______________________________________________________________________
> This email has been scanned by the MessageLabs Email Security System.
> For more information please visit http://www.messagelabs.com/email 
> ______________________________________________________________________


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2011-08-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *