[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PROGRAMMERING] autoconf configure.ac og debugHer er det lidt pænere forhåbentligt
 Jeg har lavet et simpelt build med autoconf og automake. Dette laver som
 default kode med debug information.Jeg vil gerne kunne vælge imellem
release
 building og debug building.På nettet er der en, der foreslår følgende
 tilføjelse til configure.ac som løsning på dette

AC_MSG_CHECKING([whether to > build with debug information])
 AC_ARG_ENABLE([debug],
  [AS_HELP_STRING([--enable-debug],
    [enable debug data generation (def=no)])],
  [debugit="$enableval"],
  [debugit=no])
 AC_MSG_RESULT([$debugit])

 if test x"$debugit" = x"yes"; then
  AC_DEFINE([DEBUG],[],[Debug Mode])
  AM_CXXFLAGS="$AM_CXXFLAGS -g -Wall -Werror -Wno-uninitialized -O0"
 else
  AC_DEFINE([NDEBUG],[],[No-debug Mode])
  AM_CXXFLAGS="$AM_CXXFLAGS -O3"
 fi
 Jeg har imidlertid følgende spørgsmål.

1) Betyder ovennævnte, at jeg kan skrive:
./configure --enable-debug
og at det har samme betydning
 som./configure --enable-debug=no

2) Hvad får jeg, hvis jeg kun skriver
./configure

3) Efterfølgende skriver jeg make. Hvordan afgør jeg, om den genereret kode
 jeg sidder tilbage med er debug kode eller ej?

4)Jeg har hele tiden troet, at hvis man ændrede i en Makefile.am så skulle
man som
 minimum køre
automake
./configure
Jeg har imidlertid opdaget, at jeg godt kunne
 tilføje source filer til Makefile.am og så blot lave make
Hvornår skal jeg køre automake ?


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2010-02-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *