[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

autoconf configure.ac og debugJeg har lavet et simpelt build med autoconf og automake. Dette laver som 
default kode med debug information.Jeg vil gerne kunne vælge imellem release 
building og debug building.På nettet er der en, der foreslår følgende 
tilføjelse til configure.ac som løsning på detteAC_MSG_CHECKING([whether to 
build with debug information])
AC_ARG_ENABLE([debug],
  [AS_HELP_STRING([--enable-debug],
    [enable debug data generation (def=no)])],
  [debugit="$enableval"],
  [debugit=no])
AC_MSG_RESULT([$debugit])

if test x"$debugit" = x"yes"; then
  AC_DEFINE([DEBUG],[],[Debug Mode])
  AM_CXXFLAGS="$AM_CXXFLAGS -g -Wall -Werror -Wno-uninitialized -O0"
else
  AC_DEFINE([NDEBUG],[],[No-debug Mode])
  AM_CXXFLAGS="$AM_CXXFLAGS -O3"
fi
Jeg har imidlertid følgende spørgsmål.1) Betyder ovennævnte, at jeg kan 
skrive:./configure --enable-debugog at det har samme betydning 
som./configure --enable-debug=no2) Hvad får jeg, hvis jeg kun 
skriver./configure3) Efterfølgende skriver jeg make. Hvordan afgør jeg, om 
den genereret kode jeg sidder tilbage med er debug kode eller ej?4)Jeg har 
hele tiden troet, at hvis man ændrede i en Makefile.am så skulle man som 
minimum køreautomake./configureJeg har imidlertid opdaget, at jeg godt kunne 
tilføje source filer til Makefile.am og så blot lave makeHvornår skal jeg 
køre automake ? 
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2010-02-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *