[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PROGRAMMERING] 16 class'esOn Fri, 14 Apr 2006 23:49:57 +0200
David wrote:

> Jeg har 16 classer Design1, Design2 ....Design16 med samme base
> class. Hvordan laver jeg objekter ud fra en variabel 0<=d<16,
> sålede at når d=0 så oprettes objekt ud fra Design1 og når d=1
> ud fra Design2 osv.
> 
> Jeg kunne bruge switch
> 
> switch(d)
>   case 0:
>     o= new Design1();
>     break;
>   case 1;
>     o=new Design2();
>     break;
> ..
> ...
> 
> 
> Men det vil tage programmet alt for lang tid, at gå alle
> mulighederne 
> sekventielt igennem når d=15; Hvordan springer jeg i kode mest
> effektivt? 


switch/case implementeres som en jump-tabel, som fx.
"indexed relative jump" i x86-asm

det er derfor at syntaxen er case <constant>:

Så normalt løbes der ikke noget igennem sekventielt.

Se fx. asm-output fra min gamle gcc-3.3.2; 


    jmp   *.L13(,%edx,4) ;; <-- jump indexeret af edx.
    .section    .rodata
    .align 4
    .align 4
.L13:
    .long  .L3  ;; read-only data som udgør jump-tabel.
    .long  .L5
    .long  .L7
    .long  .L8
    .long  .L9
    .long  .L10
    .text ;; ".text" betyder maskin-kode som assembler-instruktioner.

.L3:
    movl  $1, %eax ;; case 1: gcc har bortoptimeret Design1() ;-)
    .p2align 4,,15  ;; desv. denne-her kan jeg ikke lige gennemskue.

  [... cut...]


Kildetxt er oversat gcc -S -O3 switch-expl1.c 
Kilde til sådan en jump tabel (det er ikke C++):

#define new   // reduktion af expl. - vil ikke have for meget kode.

int Design1()
{
  return 1;
}

int Design2()
{
  return 2;
}

int Design3()
{
  return 3;
}

int main(int argc, char **argv, char **env)
{
  int d; /* kun som demo - egtl input fra anden side */
  int o; /* fx.status */

  d = (int) (rand() * 15); /* simulere input */

  switch (d) {

  case 0:
	o = new Design1();
	break;

  case 1:
	o = new Design2();
	break;

  case 2:
    o = 23;
    break;
  case 3:
    o = 34;
    break;
  case 4:
    o=45;
    break;
  case 5:
    o=55;
    break;

  default:
	o = new Design3();
  }
  return o;
}

-- 
donald_j_axel donax snabela get2net.dk -- http://d-axel.dk/


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-05-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *