[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PROGRAMMERING] [perl] while løkke til variabelI sslug.programmering, skrev Magnus Pedersen:
> Følgende piller de linier ud af en logfil der svare til et søgekriterie:
> #!/usr/bin/perl
> 
> #Åben logfilen eller dø.
> open LOG, '/var/log/squid/access.log' or die "Logfilen er ikke 
> tilgængelig, er du Root?\n $! \n";
> 
> ##Hvad skal vi søge efter
> print "Hvilket udtryk vil du søge efter? \n";
> my $search = <STDIN>;
> chomp ($search);
> 
> ##Hiv de linier ud der indeholder vores søgestreng
> 
> while (<LOG>) {
> 
> print if /$search/i;
> 
> }
> 
> Jeg har to spørgsmål, jeg er helt ny udi perl, er det den smarteste 
> måde at gøre dette på?
> 
> I tilfælde af jeg vil arbejde mere med de hits jeg får kan jeg så 
> hive de "fangede" linier over i en variabel før/efter/samtidig med 
> de bliver printet?

Ovenstående kunne omskrives til:

while(<LOG>){
  print if $_ =~ /$search/i;
}

Du kan rode med $_ så har du indholdet af linien. Smukkere er det dog
at:

while(my $line = <LOG>){


}

Og husk

use strict;
use warnings;

som de første 2 linier efter #!

Jesper
-- 
./Jesper Krogh, sslug@sslug, Jabber ID: sslug@sslug 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-02-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *