[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PROGRAMMERING] Hvordan ? Et program skal sende beskeder til N andre.Her er den første stortest af lokal broadcast channel implementeringerne.

Senderen broadcaster 131072 (0x20000) beskeder til modtagerne per test.
Beskederne er 512/1024/2048 bytes lange, hvilket giver et transfervolumen på 64, 128 og 256 MB per test.
Min uniprocessormaskine har 256MB RAM, kernen er 2.6.8 Debian.

De ses, at nogle implementeringer (eller kernen?) går i knæ nogle gange. shm2 implementeringen
ser ikke ud til at klare belastningstests ordentlig, så den er udeladt fra testen. Testen er ikke kørt helt
færdig, fordi jeg kunne se, at belastningen var for hård til sidst.

Shared memory med semaphorer ser hurtigst ud. Det undrer mig, at pthread ikke er hurdigere og formoder,
at det er på grund af en broadcast på en condition variabel, der forekommer i koden.

Hans-Christian Stadler

---------------------- Test program -----------------
#!/usr/bin/python

import os, sys

tmcmd = "/usr/bin/time --format=\"%e,%U,%S,%w,%c,%W,%x,%F,%R\""

class Perf:
 def __init__(self, name, num_rcv, num_buf, msg_sz, snd_t, rcv_t):
 self.name = name
 self.num_rcv = num_rcv
 self.num_buf = num_buf
 self.msg_sz = msg_sz
 self.snd_t = snd_t
 self.rcv_t = rcv_t
 def run(self, num_tries):
 self.res = [];
 for i in xrange(num_tries):
  fo = os.popen("%s ./%s_perf %d %d %d %d %d 2>&1" % (tmcmd, self.name, self.num_rcv, self.num_buf, self.msg_sz, self.snd_t, self.rcv_t))
  res = fo.readlines()
  fo.close()
  self.res.append(res);
 def export(self):
 for i in xrange(len(self.res)):
  print "%s,%d,%d,%d,%d,%s" % (self.name, i, self.num_rcv, self.num_buf, self.msg_sz, self.res[i][0]),

print "name,run,num_rcv,num_buf,msg_sz,wall_tm,user_tm,kernel_tm,ctxs,fctxs,swap_out,exit,sfaults,faults" 
num_rcv = 2
while num_rcv < 256:
 print >>sys.stderr, "num_rcv =", num_rcv
 num_buf = 2
 while num_buf < 8192:
 print >>sys.stderr, " num_buf =", num_buf
 msg_sz = 512
 while msg_sz < 4096:
  print >>sys.stderr, "  msg_sz =", msg_sz
  for name in ("shm1", "pthread", "msq1", "msq2"):
  print >>sys.stderr, "   ", name
  p = Perf(name, num_rcv, num_buf, msg_sz, 1, 1)
  p.run(4)
  p.export()
  msg_sz *= 2
 num_buf *= 8
 num_rcv *= 4

----------------------- Resultater ---------------------------
name,run,num_rcv,num_buf,msg_sz,wall_tm,user_tm,kernel_tm,ctxs,fctxs,swap_out,exit,sfaults,faults
shm1,0,2,2,512,1.41,0.46,0.94,262128,260305,0,0,0,311
shm1,1,2,2,512,1.37,0.45,0.92,262143,230672,0,0,0,311
shm1,2,2,2,512,1.40,0.42,0.97,262144,259912,0,0,0,311
shm1,3,2,2,512,1.40,0.43,0.97,262084,260201,0,0,0,311
pthread,0,2,2,512,3.54,0.68,1.79,652944,257531,0,0,0,261
pthread,1,2,2,512,3.53,0.69,1.83,654531,260581,0,0,0,261
pthread,2,2,2,512,3.52,0.68,1.79,653966,259542,0,0,0,261
pthread,3,2,2,512,3.52,0.65,1.87,654212,259932,0,0,0,261
msq1,0,2,2,512,1.61,0.21,1.37,261958,261158,0,0,0,312
msq1,1,2,2,512,1.57,0.22,1.35,261344,257874,0,0,0,312
msq1,2,2,2,512,1.47,0.21,1.25,262086,131277,0,0,0,312
msq1,3,2,2,512,1.57,0.20,1.37,259198,258879,0,0,0,312
msq2,0,2,2,512,1.52,0.21,1.27,261776,243076,0,0,0,312
msq2,1,2,2,512,1.51,0.24,1.26,258232,258016,0,0,0,312
msq2,2,2,2,512,1.52,0.23,1.28,261570,257836,0,0,0,312
msq2,3,2,2,512,1.51,0.23,1.27,261840,253836,0,0,0,312
shm1,0,2,2,1024,1.49,0.52,0.96,262142,258766,0,0,0,311
shm1,1,2,2,1024,1.49,0.53,0.95,262142,252319,0,0,0,311
shm1,2,2,2,1024,1.49,0.50,0.98,262142,257012,0,0,0,311
shm1,3,2,2,1024,1.49,0.51,0.98,262090,258761,0,0,0,311
pthread,0,2,2,1024,3.60,0.78,1.81,654883,261400,0,0,0,262
pthread,1,2,2,1024,3.56,0.76,1.82,651107,253778,0,0,0,261
pthread,2,2,2,1024,3.57,0.77,1.84,654516,260770,0,0,0,262
pthread,3,2,2,1024,3.58,0.82,1.79,654704,261016,0,0,0,262
msq1,0,2,2,1024,1.69,0.21,1.47,262046,255607,0,0,0,312
msq1,1,2,2,1024,1.62,0.21,1.40,262074,167494,0,0,0,312
msq1,2,2,2,1024,1.69,0.22,1.47,262067,261656,0,0,0,312
msq1,3,2,2,1024,1.66,0.22,1.43,262100,220654,0,0,0,312
msq2,0,2,2,1024,1.69,0.24,1.42,262000,261558,0,0,0,312
msq2,1,2,2,1024,1.66,0.22,1.43,262060,252045,0,0,0,312
msq2,2,2,2,1024,1.66,0.24,1.42,260979,257314,0,0,0,312
msq2,3,2,2,1024,1.66,0.23,1.43,262018,256889,0,0,0,312
shm1,0,2,2,2048,1.67,0.68,0.98,262080,259767,0,0,0,311
shm1,1,2,2,2048,1.68,0.71,0.96,262142,262124,0,0,0,311
shm1,2,2,2,2048,1.67,0.70,0.97,262142,260669,0,0,0,311
shm1,3,2,2,2048,1.67,0.74,0.93,262145,259886,0,0,0,311
pthread,0,2,2,2048,3.72,0.85,1.89,654624,261019,0,0,0,262
pthread,1,2,2,2048,3.69,0.86,1.88,654357,260429,0,0,0,262
pthread,2,2,2,2048,3.69,0.81,1.90,654559,260754,0,0,0,262
pthread,3,2,2,2048,3.69,0.83,1.84,654521,260558,0,0,0,262
msq1,0,2,2,2048,2.08,0.23,1.82,262022,260829,0,0,0,312
msq1,1,2,2,2048,2.05,0.21,1.84,261289,259237,0,0,0,312
msq1,2,2,2,2048,2.05,0.23,1.81,262122,242528,0,0,0,312
msq1,3,2,2,2048,2.06,0.23,1.82,261576,260394,0,0,0,312
msq2,0,2,2,2048,2.02,0.24,1.75,262051,246653,0,0,0,312
msq2,1,2,2,2048,2.00,0.24,1.75,262053,233999,0,0,0,312
msq2,2,2,2,2048,2.00,0.22,1.77,262101,248243,0,0,0,312
msq2,3,2,2,2048,2.02,0.23,1.78,261846,259809,0,0,0,312
shm1,0,2,16,512,1.40,0.42,0.97,262031,259914,0,0,0,314
shm1,1,2,16,512,1.38,0.44,0.93,259197,243378,0,0,0,314
shm1,2,2,16,512,1.39,0.44,0.94,261377,257339,0,0,0,314
shm1,3,2,16,512,1.39,0.45,0.92,260875,247638,0,0,0,314
pthread,0,2,16,512,3.55,0.71,1.81,652729,260873,0,0,0,263
pthread,1,2,16,512,3.53,0.74,1.79,652543,258754,0,0,0,263
pthread,2,2,16,512,3.54,0.76,1.81,653950,260127,0,0,0,263
pthread,3,2,16,512,3.52,0.75,1.79,651858,259606,0,0,0,263
msq1,0,2,16,512,1.58,0.24,1.33,259358,259218,0,0,0,312
msq1,1,2,16,512,1.58,0.21,1.36,261988,251913,0,0,0,312
msq1,2,2,16,512,1.58,0.22,1.35,262041,256539,0,0,0,312
msq1,3,2,16,512,1.51,0.22,1.29,261920,177164,0,0,0,312
msq2,0,2,16,512,1.54,0.21,1.30,261933,255701,0,0,0,312
msq2,1,2,16,512,1.52,0.23,1.27,261625,258234,0,0,0,312
msq2,2,2,16,512,1.53,0.23,1.29,261842,259542,0,0,0,312
msq2,3,2,16,512,1.51,0.25,1.25,261935,247351,0,0,0,312
shm1,0,2,16,1024,1.50,0.56,0.93,261888,253318,0,0,0,320
shm1,1,2,16,1024,1.58,0.51,0.99,261862,258836,0,0,0,320
shm1,2,2,16,1024,1.50,0.54,0.95,258823,258398,0,0,0,320
shm1,3,2,16,1024,1.50,0.57,0.93,262075,260224,0,0,0,320
pthread,0,2,16,1024,3.61,0.80,1.77,651009,260300,0,0,0,265
pthread,1,2,16,1024,3.59,0.72,1.85,653949,260098,0,0,0,265
pthread,2,2,16,1024,3.59,0.79,1.77,651375,259756,0,0,0,265
pthread,3,2,16,1024,3.60,0.79,1.83,653954,260088,0,0,0,265
msq1,0,2,16,1024,1.67,0.23,1.44,262111,238676,0,0,0,312
msq1,1,2,16,1024,1.69,0.22,1.46,262070,259515,0,0,0,312
msq1,2,2,16,1024,1.69,0.24,1.44,260824,259530,0,0,0,312
msq1,3,2,16,1024,1.69,0.24,1.45,262095,258602,0,0,0,312
msq2,0,2,16,1024,1.66,0.24,1.39,258533,244450,0,0,0,312
msq2,1,2,16,1024,1.66,0.23,1.42,262089,260865,0,0,0,312
msq2,2,2,16,1024,1.66,0.20,1.45,261766,260067,0,0,0,312
msq2,3,2,16,1024,1.66,0.22,1.43,261766,260079,0,0,0,312
shm1,0,2,16,2048,1.72,0.72,0.99,261694,260472,0,0,0,332
shm1,1,2,16,2048,1.72,0.75,0.96,262031,255826,0,0,0,332
shm1,2,2,16,2048,1.73,0.76,0.96,261265,260054,0,0,0,332
shm1,3,2,16,2048,1.72,0.76,0.96,261669,259785,0,0,0,332
pthread,0,2,16,2048,3.79,0.88,1.89,651790,255319,0,0,0,271
pthread,1,2,16,2048,3.73,0.81,1.65,648421,250058,0,0,0,271
pthread,2,2,16,2048,3.80,0.90,1.83,654021,260370,0,0,0,271
pthread,3,2,16,2048,3.76,0.84,1.90,653896,260357,0,0,0,271
msq1,0,2,16,2048,2.06,0.20,1.85,262110,260355,0,0,0,312
msq1,1,2,16,2048,2.05,0.23,1.82,262110,257017,0,0,0,312
msq1,2,2,16,2048,2.05,0.23,1.82,261212,259876,0,0,0,312
msq1,3,2,16,2048,2.05,0.25,1.80,261061,260567,0,0,0,312
msq2,0,2,16,2048,2.03,0.22,1.79,261976,257246,0,0,0,312
msq2,1,2,16,2048,2.00,0.19,1.80,261914,258114,0,0,0,312
msq2,2,2,16,2048,2.00,0.22,1.77,262101,257824,0,0,0,312
msq2,3,2,16,2048,2.00,0.24,1.75,261748,231883,0,0,0,312
shm1,0,2,128,512,1.43,0.46,0.96,261135,258325,0,0,0,357
shm1,1,2,128,512,1.43,0.44,0.98,261143,258708,0,0,0,357
shm1,2,2,128,512,1.41,0.44,0.97,260365,255664,0,0,0,357
shm1,3,2,128,512,1.40,0.44,0.95,261008,230815,0,0,0,357
pthread,0,2,128,512,3.55,0.66,1.65,649369,255268,0,0,0,280
pthread,1,2,128,512,3.36,0.69,1.65,615343,236830,0,0,0,280
pthread,2,2,128,512,3.52,0.65,1.67,646879,253315,0,0,0,280
pthread,3,2,128,512,3.52,0.64,1.69,647706,254227,0,0,0,280
msq1,0,2,128,512,1.50,0.22,1.28,260912,151682,0,0,0,312
msq1,1,2,128,512,1.58,0.22,1.36,258928,258249,0,0,0,312
msq1,2,2,128,512,1.58,0.25,1.32,261742,245835,0,0,0,312
msq1,3,2,128,512,1.59,0.21,1.37,261982,258397,0,0,0,312
msq2,0,2,128,512,1.53,0.21,1.30,261903,261274,0,0,0,312
msq2,1,2,128,512,1.51,0.25,1.26,261685,253719,0,0,0,312
msq2,2,2,128,512,1.52,0.21,1.30,261874,260036,0,0,0,312
msq2,3,2,128,512,1.51,0.26,1.25,261902,257786,0,0,0,312
shm1,0,2,128,1024,1.55,0.56,0.99,261134,256101,0,0,0,405
shm1,1,2,128,1024,1.57,0.58,0.98,261262,258434,0,0,0,405
shm1,2,2,128,1024,1.54,0.60,0.93,260623,258620,0,0,0,405
shm1,3,2,128,1024,1.54,0.56,0.98,260901,245824,0,0,0,405
pthread,0,2,128,1024,3.67,0.76,1.79,651472,260261,0,0,0,296
pthread,1,2,128,1024,3.65,0.73,1.72,648554,254395,0,0,0,296
pthread,2,2,128,1024,3.63,0.81,1.77,651106,259019,0,0,0,296
pthread,3,2,128,1024,3.63,0.76,1.83,649286,258409,0,0,0,296
msq1,0,2,128,1024,1.67,0.23,1.43,261869,227156,0,0,0,312
msq1,1,2,128,1024,1.69,0.23,1.45,262059,258239,0,0,0,312
msq1,2,2,128,1024,1.69,0.21,1.47,262082,259499,0,0,0,312
msq1,3,2,128,1024,1.67,0.21,1.44,261761,232117,0,0,0,312
msq2,0,2,128,1024,1.67,0.25,1.41,262074,259231,0,0,0,312
msq2,1,2,128,1024,1.65,0.20,1.45,259886,253290,0,0,0,312
msq2,2,2,128,1024,1.66,0.24,1.41,262060,258343,0,0,0,312
msq2,3,2,128,1024,1.60,0.23,1.37,258253,257579,0,0,0,312
shm1,0,2,128,2048,2.20,1.18,1.00,261260,232405,0,0,0,501
shm1,1,2,128,2048,2.25,1.22,1.01,261387,228276,0,0,0,501
shm1,2,2,128,2048,2.26,1.27,0.98,261262,228291,0,0,0,501
shm1,3,2,128,2048,2.25,1.30,0.94,261262,210184,0,0,0,501
pthread,0,2,128,2048,4.22,0.92,1.81,638753,233002,0,0,0,329
pthread,1,2,128,2048,4.20,0.89,1.71,633656,221959,0,0,0,329
pthread,2,2,128,2048,4.17,0.87,1.84,639031,232501,0,0,0,329
pthread,3,2,128,2048,4.22,0.92,1.79,640047,234784,0,0,0,329
msq1,0,2,128,2048,2.05,0.21,1.83,261767,259753,0,0,0,312
msq1,1,2,128,2048,2.46,0.20,1.80,262003,201411,0,0,0,312
msq1,2,2,128,2048,2.42,0.21,1.72,261737,261630,0,0,0,312
msq1,3,2,128,2048,2.15,0.21,1.83,262094,257840,0,0,0,312
msq2,0,2,128,2048,2.10,0.25,1.74,261159,249034,0,0,0,312
msq2,1,2,128,2048,2.10,0.20,1.78,261923,244993,0,0,0,312
msq2,2,2,128,2048,2.12,0.24,1.77,262114,257112,0,0,0,312
msq2,3,2,128,2048,2.02,0.24,1.66,259994,259334,0,0,0,312
shm1,0,2,1024,512,semget failed: Invalid argument
shm1,1,2,1024,512,semget failed: Invalid argument
shm1,2,2,1024,512,semget failed: Invalid argument
shm1,3,2,1024,512,semget failed: Invalid argument
pthread,0,2,1024,512,3.85,0.79,1.80,636278,247570,0,0,0,411
pthread,1,2,1024,512,4.09,0.79,1.76,628849,233675,0,0,0,411
pthread,2,2,1024,512,3.88,0.81,1.71,626494,228952,0,0,0,411
pthread,3,2,1024,512,3.77,0.80,1.79,635754,247497,0,0,0,411
msq1,0,2,1024,512,1.62,0.20,1.36,261055,259691,0,0,0,312
msq1,1,2,1024,512,1.61,0.23,1.32,261450,255301,0,0,0,312
msq1,2,2,1024,512,1.59,0.22,1.36,261621,259144,0,0,0,312
msq1,3,2,1024,512,1.58,0.21,1.36,261898,248408,0,0,0,312
msq2,0,2,1024,512,1.52,0.25,1.26,261872,257754,0,0,0,312
msq2,1,2,1024,512,1.52,0.20,1.30,261934,258272,0,0,0,312
msq2,2,2,1024,512,1.53,0.23,1.29,261694,260217,0,0,0,312
msq2,3,2,1024,512,1.46,0.22,1.23,256719,256400,0,0,0,312
shm1,0,2,1024,1024,semget failed: Invalid argument
shm1,1,2,1024,1024,semget failed: Invalid argument
shm1,2,2,1024,1024,semget failed: Invalid argument
shm1,3,2,1024,1024,semget failed: Invalid argument
pthread,0,2,1024,1024,4.01,0.92,1.75,606251,215010,0,0,0,538
pthread,1,2,1024,1024,4.09,0.92,1.77,626885,221497,0,0,0,539
pthread,2,2,1024,1024,4.07,0.88,1.80,620958,217814,0,0,0,539
pthread,3,2,1024,1024,4.10,0.91,1.82,627890,223534,0,0,0,539
msq1,0,2,1024,1024,1.65,0.22,1.41,262110,176257,0,0,0,312
msq1,1,2,1024,1024,1.70,0.22,1.47,262064,256178,0,0,0,312
msq1,2,2,1024,1024,1.63,0.22,1.41,261787,178184,0,0,0,312
msq1,3,2,1024,1024,1.68,0.22,1.45,262080,227370,0,0,0,312
msq2,0,2,1024,1024,1.68,0.22,1.45,261102,260004,0,0,0,312
msq2,1,2,1024,1024,1.67,0.25,1.41,262003,260080,0,0,0,312
msq2,2,2,1024,1024,1.66,0.23,1.43,261966,250935,0,0,0,312
msq2,3,2,1024,1024,1.67,0.27,1.39,261946,258653,0,0,0,312
shm1,0,2,1024,2048,semget failed: Invalid argument
shm1,1,2,1024,2048,semget failed: Invalid argument
shm1,2,2,1024,2048,semget failed: Invalid argument
shm1,3,2,1024,2048,semget failed: Invalid argument
pthread,0,2,1024,2048,4.58,0.96,1.50,575920,137880,0,0,0,795
pthread,1,2,1024,2048,4.43,0.90,1.42,536580,109991,0,0,0,795
pthread,2,2,1024,2048,4.60,0.91,1.57,583797,135358,0,0,0,795
pthread,3,2,1024,2048,4.61,0.92,1.53,586010,139767,0,0,0,795
msq1,0,2,1024,2048,1.99,0.21,1.76,261696,153306,0,0,0,312
msq1,1,2,1024,2048,2.06,0.24,1.81,262124,250144,0,0,0,312
msq1,2,2,1024,2048,2.04,0.20,1.83,262077,228779,0,0,0,312
msq1,3,2,1024,2048,1.99,0.20,1.78,262122,175911,0,0,0,312
msq2,0,2,1024,2048,2.01,0.23,1.77,262103,260915,0,0,0,312
msq2,1,2,1024,2048,2.01,0.21,1.77,262095,260262,0,0,0,312
msq2,2,2,1024,2048,2.01,0.25,1.75,262102,258765,0,0,0,312
msq2,3,2,1024,2048,2.00,0.25,1.74,262102,259630,0,0,0,312
shm1,0,8,2,512,4.28,1.25,3.01,1048547,261245,0,0,0,479
shm1,1,8,2,512,4.19,1.30,2.88,1046105,254470,0,0,0,479
shm1,2,8,2,512,4.15,1.21,2.94,1048549,257651,0,0,0,479
shm1,3,8,2,512,4.13,1.23,2.90,1048565,262365,0,0,0,479
pthread,0,8,2,512,7.70,2.82,4.41,1440346,389854,0,0,0,268
pthread,1,8,2,512,7.68,2.79,4.41,1439148,380411,0,0,0,267
pthread,2,8,2,512,7.66,2.74,4.33,1438927,372310,0,0,0,268
pthread,3,8,2,512,7.67,2.73,4.39,1439248,375943,0,0,0,267
msq1,0,8,2,512,6.78,0.92,5.84,1047735,1012768,0,0,0,480
msq1,1,8,2,512,6.80,0.88,5.91,1047491,1045062,0,0,0,480
msq1,2,8,2,512,6.02,0.95,5.07,1045258,1044613,0,0,0,480
msq1,3,8,2,512,6.04,0.92,5.11,1047847,1047900,0,0,0,480
msq2,0,8,2,512,6.01,0.94,5.05,1044690,1044672,0,0,0,480
msq2,1,8,2,512,5.99,0.95,5.03,1042396,1042286,0,0,0,480
msq2,2,8,2,512,6.09,0.94,5.13,1047073,1046415,0,0,0,480
msq2,3,8,2,512,6.05,0.96,5.09,1046825,1046328,0,0,0,480
shm1,0,8,2,1024,4.36,1.45,2.89,1048552,262380,0,0,0,479
shm1,1,8,2,1024,4.41,1.55,2.85,1048555,261351,0,0,0,479
shm1,2,8,2,1024,4.36,1.37,2.96,1048568,261919,0,0,0,479
shm1,3,8,2,1024,4.38,1.48,2.89,1047432,262150,0,0,0,479
pthread,0,8,2,1024,7.80,1.86,3.88,1440260,293254,0,0,0,270
pthread,1,8,2,1024,7.79,1.75,3.84,1440477,290990,0,0,0,270
pthread,2,8,2,1024,7.81,1.87,3.84,1440615,305216,0,0,0,270
pthread,3,8,2,1024,7.77,1.74,4.04,1440088,290107,0,0,0,270
msq1,0,8,2,1024,7.12,0.92,6.18,1047988,1045163,0,0,0,480
msq1,1,8,2,1024,6.65,0.95,5.69,1047901,1047446,0,0,0,480
msq1,2,8,2,1024,6.99,0.89,6.09,1047484,1044560,0,0,0,480
msq1,3,8,2,1024,7.12,0.94,6.16,1047453,1046052,0,0,0,480
msq2,0,8,2,1024,6.60,0.83,5.75,1046931,1046946,0,0,0,480
msq2,1,8,2,1024,6.71,0.96,5.74,1047004,1046282,0,0,0,480
msq2,2,8,2,1024,6.71,0.90,5.81,1044362,1039625,0,0,0,480
msq2,3,8,2,1024,6.68,0.90,5.78,1046725,1044145,0,0,0,480
shm1,0,8,2,2048,4.95,2.02,2.92,1048540,262422,0,0,0,479
shm1,1,8,2,2048,4.86,1.91,2.95,1048562,262418,0,0,0,479
shm1,2,8,2,2048,4.87,2.00,2.86,1045913,258097,0,0,0,479
shm1,3,8,2,2048,4.85,1.92,2.92,1048567,262426,0,0,0,479
pthread,0,8,2,2048,8.34,2.44,3.84,1440643,309675,0,0,0,271
pthread,1,8,2,2048,8.32,2.36,3.95,1439134,309520,0,0,0,272
pthread,2,8,2,2048,8.36,2.65,3.80,1440048,319365,0,0,0,272
pthread,3,8,2,2048,8.33,2.37,3.87,1439467,309571,0,0,0,271
msq1,0,8,2,2048,8.26,0.86,7.40,1047540,1045878,0,0,0,480
msq1,1,8,2,2048,7.86,0.96,6.88,1048188,1048152,0,0,0,480
msq1,2,8,2,2048,8.29,0.86,7.42,1048267,1036510,0,0,0,480
msq1,3,8,2,2048,8.27,0.93,7.33,1048305,1045778,0,0,0,480
msq2,0,8,2,2048,7.95,0.96,6.96,1048171,1045897,0,0,0,480
msq2,1,8,2,2048,7.94,0.88,7.05,1045520,1032258,0,0,0,480
msq2,2,8,2,2048,7.93,0.94,6.97,1045125,1030201,0,0,0,480
msq2,3,8,2,2048,7.98,0.87,7.09,1045804,1025123,0,0,0,480
shm1,0,8,16,512,4.15,1.27,2.87,1043880,262189,0,0,0,488
shm1,1,8,16,512,4.19,1.23,2.87,1046057,262063,0,0,0,488
shm1,2,8,16,512,4.07,1.25,2.81,1047740,256616,0,0,0,488
shm1,3,8,16,512,4.21,1.37,2.83,1047989,262214,0,0,0,488
pthread,0,8,16,512,7.70,2.75,4.46,1440550,388186,0,0,0,270
pthread,1,8,16,512,7.68,2.84,4.47,1432922,401287,0,0,0,270
pthread,2,8,16,512,7.65,2.84,4.43,1426817,399378,0,0,0,270
pthread,3,8,16,512,7.65,2.77,4.39,1432720,384716,0,0,0,270
msq1,0,8,16,512,6.40,0.87,5.50,1047044,1045042,0,0,0,480
msq1,1,8,16,512,6.07,0.89,5.16,1045758,1044725,0,0,0,480
msq1,2,8,16,512,6.24,0.88,5.36,1047673,1038672,0,0,0,480
msq1,3,8,16,512,6.18,0.91,5.26,1046948,1032928,0,0,0,480
msq2,0,8,16,512,6.07,0.91,5.14,1044182,1040854,0,0,0,480
msq2,1,8,16,512,6.08,0.85,5.23,1042737,1033884,0,0,0,480
msq2,2,8,16,512,6.09,0.92,5.16,1043812,1038820,0,0,0,480
msq2,3,8,16,512,6.00,0.90,5.10,1037488,1035839,0,0,0,480
shm1,0,8,16,1024,4.41,1.49,2.90,1043775,262305,0,0,0,506
shm1,1,8,16,1024,4.41,1.52,2.89,1048185,262208,0,0,0,506
shm1,2,8,16,1024,4.41,1.58,2.82,1040791,250674,0,0,0,506
shm1,3,8,16,1024,4.32,1.45,2.86,1039286,252160,0,0,0,506
pthread,0,8,16,1024,7.87,2.18,3.87,1434008,320068,0,0,0,273
pthread,1,8,16,1024,7.84,2.20,3.79,1433091,321663,0,0,0,272
pthread,2,8,16,1024,7.77,1.82,3.65,1432817,292403,0,0,0,272
pthread,3,8,16,1024,7.91,2.37,4.31,1435912,334225,0,0,0,273
msq1,0,8,16,1024,6.68,0.90,5.74,1046348,1045429,0,0,0,480
msq1,1,8,16,1024,7.13,0.84,6.28,1047976,1046662,0,0,0,480
msq1,2,8,16,1024,6.66,0.94,5.71,1047958,1047976,0,0,0,480
msq1,3,8,16,1024,6.73,0.97,5.75,1047632,1047456,0,0,0,480
msq2,0,8,16,1024,6.65,0.87,5.76,1047766,1047595,0,0,0,480
msq2,1,8,16,1024,6.71,0.93,5.77,1045598,1043494,0,0,0,480
msq2,2,8,16,1024,6.71,0.93,5.77,1047723,1045596,0,0,0,480
msq2,3,8,16,1024,6.72,0.91,5.80,1047813,1044238,0,0,0,480
shm1,0,8,16,2048,4.90,2.00,2.89,1045137,262273,0,0,0,542
shm1,1,8,16,2048,4.94,2.00,2.93,1048244,262296,0,0,0,542
shm1,2,8,16,2048,4.89,1.95,2.93,1044666,262331,0,0,0,542
shm1,3,8,16,2048,5.02,2.05,2.96,1045354,262278,0,0,0,542
pthread,0,8,16,2048,8.42,2.64,4.23,1436166,330714,0,0,0,279
pthread,1,8,16,2048,8.41,2.71,4.24,1436467,328052,0,0,0,280
pthread,2,8,16,2048,8.42,2.72,4.24,1438041,327366,0,0,0,280
pthread,3,8,16,2048,8.40,2.68,4.16,1436992,330876,0,0,0,279
msq1,0,8,16,2048,7.94,0.98,6.94,1048172,1048064,0,0,0,480
msq1,1,8,16,2048,8.28,0.90,7.36,1048326,1047796,0,0,0,480
msq1,2,8,16,2048,8.33,0.98,7.34,1048266,1043436,0,0,0,480
msq1,3,8,16,2048,7.85,0.94,6.89,1047760,1047394,0,0,0,480
msq2,0,8,16,2048,7.87,0.94,6.91,1047227,1047109,0,0,0,480
msq2,1,8,16,2048,7.97,1.01,6.95,1048088,1046785,0,0,0,480
msq2,2,8,16,2048,7.89,0.93,6.95,1048546,1048709,0,0,0,480
msq2,3,8,16,2048,7.99,0.93,7.05,1045806,1027149,0,0,0,480
shm1,0,8,128,512,3.92,1.22,2.67,1044661,131341,0,0,0,621
shm1,1,8,128,512,3.91,1.18,2.72,1043105,131345,0,0,0,621
shm1,2,8,128,512,4.09,1.20,2.88,1034885,258801,0,0,0,621
shm1,3,8,128,512,4.14,1.24,2.90,1033201,253361,0,0,0,621
pthread,0,8,128,512,7.67,2.81,4.60,1421439,389818,0,0,0,286
pthread,1,8,128,512,7.70,2.74,4.74,1427762,379803,0,0,0,286
pthread,2,8,128,512,7.63,2.77,4.61,1410225,362564,0,0,0,287
pthread,3,8,128,512,7.70,2.75,4.63,1424727,364328,0,0,0,286
msq1,0,8,128,512,6.09,0.89,5.17,1048252,1048300,0,0,0,480
msq1,1,8,128,512,6.85,0.92,5.91,1047544,1034351,0,0,0,480
msq1,2,8,128,512,6.83,0.93,5.88,1047649,1026578,0,0,0,480
msq1,3,8,128,512,6.10,0.90,5.19,1047753,1047787,0,0,0,480
msq2,0,8,128,512,6.09,0.83,5.25,1046920,1045368,0,0,0,480
msq2,1,8,128,512,5.99,0.85,5.12,1045265,1045258,0,0,0,480
msq2,2,8,128,512,6.06,0.91,5.14,1040992,1020403,0,0,0,480
msq2,3,8,128,512,6.00,0.94,5.06,1040656,1034092,0,0,0,480
shm1,0,8,128,1024,4.21,1.45,2.73,1045096,131376,0,0,0,765
shm1,1,8,128,1024,4.41,1.56,2.83,1030416,257939,0,0,0,765
shm1,2,8,128,1024,4.51,1.59,2.90,1044786,261525,0,0,0,765
shm1,3,8,128,1024,4.47,1.59,2.87,1037363,254242,0,0,0,765
pthread,0,8,128,1024,7.95,2.44,4.26,1428740,337473,0,0,0,303
pthread,1,8,128,1024,7.73,2.61,4.14,1372996,199448,0,0,0,303
pthread,2,8,128,1024,7.93,2.55,4.19,1425924,348569,0,0,0,303
pthread,3,8,128,1024,7.94,2.48,4.27,1426972,337883,0,0,0,304
msq1,0,8,128,1024,6.69,0.89,5.79,1047557,1046787,0,0,0,480
msq1,1,8,128,1024,7.20,0.91,6.28,1048097,1035786,0,0,0,480
msq1,2,8,128,1024,7.20,0.87,6.32,1047949,1036528,0,0,0,480
msq1,3,8,128,1024,6.70,0.95,5.74,1047359,1047158,0,0,0,480
msq2,0,8,128,1024,6.62,0.98,5.64,1046542,1046480,0,0,0,480
msq2,1,8,128,1024,6.64,0.98,5.65,1047812,1047840,0,0,0,480
msq2,2,8,128,1024,6.62,0.97,5.64,1038411,1026108,0,0,0,480
msq2,3,8,128,1024,6.71,0.89,5.81,1045711,1042920,0,0,0,480
shm1,0,8,128,2048,5.46,2.56,2.87,1044440,256403,0,0,0,1053
shm1,1,8,128,2048,5.53,2.51,3.00,1043271,262363,0,0,0,1053
shm1,2,8,128,2048,5.56,2.62,2.93,1041075,261608,0,0,0,1053
shm1,3,8,128,2048,5.41,2.58,2.81,1025854,213377,0,0,0,1053
pthread,0,8,128,2048,9.05,2.84,4.10,1432463,326690,0,0,0,337
pthread,1,8,128,2048,8.64,2.97,3.92,1350677,128572,0,0,0,338
pthread,2,8,128,2048,9.03,2.73,4.26,1432257,324100,0,0,0,338
pthread,3,8,128,2048,8.87,2.81,4.13,1396141,240117,0,0,0,337
msq1,0,8,128,2048,7.81,0.95,6.84,1047941,1047659,0,0,0,480
msq1,1,8,128,2048,8.15,0.90,7.24,1047944,1040949,0,0,0,480
msq1,2,8,128,2048,7.80,0.91,6.89,1047840,1047579,0,0,0,480
msq1,3,8,128,2048,7.89,0.91,6.88,1048053,1047922,0,0,0,480
msq2,0,8,128,2048,7.93,0.95,6.97,1046014,1042735,0,0,0,480
msq2,1,8,128,2048,7.82,0.87,6.95,1046717,1046485,0,0,0,480
msq2,2,8,128,2048,7.97,0.98,6.98,1046077,1028175,0,0,0,480
msq2,3,8,128,2048,8.00,0.95,7.03,1046819,1043784,0,0,0,480
shm1,0,8,1024,512,semget failed: Invalid argument
shm1,1,8,1024,512,semget failed: Invalid argument
shm1,2,8,1024,512,semget failed: Invalid argument
shm1,3,8,1024,512,semget failed: Invalid argument
pthread,0,8,1024,512,7.89,2.35,4.15,1408557,334139,0,0,0,418
pthread,1,8,1024,512,7.90,2.36,4.17,1412749,339956,0,0,0,417
pthread,2,8,1024,512,7.33,2.32,3.45,1272265,116924,0,0,0,418
pthread,3,8,1024,512,7.77,2.32,3.89,1368265,326197,0,0,0,418
msq1,0,8,1024,512,6.90,0.95,5.93,1047514,1036531,0,0,0,480
msq1,1,8,1024,512,6.89,0.91,5.98,1047205,1044970,0,0,0,480
msq1,2,8,1024,512,6.84,0.88,5.95,1047562,1042087,0,0,0,480
msq1,3,8,1024,512,6.85,0.87,5.96,1047415,1045566,0,0,0,480
msq2,0,8,1024,512,6.09,0.89,5.17,1046295,1032016,0,0,0,480
msq2,1,8,1024,512,6.00,0.87,5.12,1047203,1047201,0,0,0,480
msq2,2,8,1024,512,6.10,0.93,5.15,1041424,1038176,0,0,0,480
msq2,3,8,1024,512,6.02,0.91,5.11,1045194,1045166,0,0,0,480
shm1,0,8,1024,1024,semget failed: Invalid argument
shm1,1,8,1024,1024,semget failed: Invalid argument
shm1,2,8,1024,1024,semget failed: Invalid argument
shm1,3,8,1024,1024,semget failed: Invalid argument
pthread,0,8,1024,1024,8.12,2.63,3.93,1345430,173827,0,0,0,547
pthread,1,8,1024,1024,8.11,2.58,4.00,1340669,172389,0,0,0,547
pthread,2,8,1024,1024,7.90,2.56,3.75,1287392,120494,0,0,0,547
pthread,3,8,1024,1024,8.08,2.60,3.96,1336414,149708,0,0,0,547
msq1,0,8,1024,1024,7.15,0.91,6.22,1047977,1036297,0,0,0,480
msq1,1,8,1024,1024,6.66,0.96,5.69,1047877,1047909,0,0,0,480
msq1,2,8,1024,1024,6.65,0.98,5.67,1047480,1047291,0,0,0,480
msq1,3,8,1024,1024,7.07,0.88,6.17,1047469,1044826,0,0,0,480
msq2,0,8,1024,1024,6.64,0.92,5.69,1046396,1046361,0,0,0,480
msq2,1,8,1024,1024,6.65,0.89,5.75,1047285,1047282,0,0,0,480
msq2,2,8,1024,1024,6.76,0.87,5.84,1046579,1044877,0,0,0,480
msq2,3,8,1024,1024,6.68,0.93,5.74,1043900,1025705,0,0,0,480
shm1,0,8,1024,2048,semget failed: Invalid argument
shm1,1,8,1024,2048,semget failed: Invalid argument
shm1,2,8,1024,2048,semget failed: Invalid argument
shm1,3,8,1024,2048,semget failed: Invalid argument
pthread,0,8,1024,2048,9.16,3.02,3.92,1324443,121584,0,0,0,804
pthread,1,8,1024,2048,9.16,3.03,3.92,1306559,113531,0,0,0,804
pthread,2,8,1024,2048,9.27,2.97,3.96,1343455,137328,0,0,0,806
pthread,3,8,1024,2048,9.23,2.93,3.90,1345379,129932,0,0,0,805
msq1,0,8,1024,2048,7.93,0.91,6.99,1048204,1047874,0,0,0,480
msq1,1,8,1024,2048,8.12,0.93,7.17,1047893,1033319,0,0,0,480
msq1,2,8,1024,2048,8.24,0.89,7.33,1048165,1047736,0,0,0,480
msq1,3,8,1024,2048,8.21,0.95,7.25,1048323,1046077,0,0,0,480
msq2,0,8,1024,2048,7.97,0.87,7.08,1046933,1039990,0,0,0,480
msq2,1,8,1024,2048,8.00,0.92,7.07,1046188,1037344,0,0,0,480
msq2,2,8,1024,2048,8.00,0.88,7.10,1046412,1030045,0,0,0,480
msq2,3,8,1024,2048,7.96,0.89,7.06,1047620,1046612,0,0,0,480
shm1,0,32,2,512,22.22,6.67,15.51,4193792,132843,0,0,0,1151
shm1,1,32,2,512,22.50,7.32,15.14,4193921,132977,0,0,0,1151
shm1,2,32,2,512,22.78,7.12,15.63,4193667,132982,0,0,0,1151
shm1,3,32,2,512,23.50,6.91,16.55,4193664,132983,0,0,0,1151
pthread,0,32,2,512,30.28,9.39,19.63,4587563,355997,0,0,0,295
pthread,1,32,2,512,29.30,9.40,18.83,4587584,360472,0,0,0,296
pthread,2,32,2,512,28.27,9.49,17.68,4587523,363669,0,0,0,296
pthread,3,32,2,512,28.83,9.85,17.59,4587293,359832,0,0,0,296
msq1,0,32,2,512,30.35,5.91,24.42,4193254,4193292,0,0,0,1152
msq1,1,32,2,512,31.40,6.65,24.71,4193495,4193476,0,0,0,1152
msq1,2,32,2,512,31.32,6.82,24.20,4193501,4193705,0,0,0,1152
msq1,3,32,2,512,30.50,6.49,23.98,4193479,4193562,0,0,0,1152
msq2,0,32,2,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,1,32,2,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,2,32,2,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,3,32,2,512,Command exited with non-zero status 1
shm1,0,32,2,1024,27.39,9.89,17.44,4193790,133399,0,0,0,1151
shm1,1,32,2,1024,27.54,10.12,17.37,4193829,133464,0,0,0,1151
shm1,2,32,2,1024,28.49,10.56,17.88,4193787,133479,0,0,0,1151
shm1,3,32,2,1024,27.07,9.67,17.33,4193825,133448,0,0,0,1151
pthread,0,32,2,1024,31.99,10.87,21.09,4325496,361020,0,0,0,300
pthread,1,32,2,1024,33.00,10.16,22.15,4587392,358264,0,0,0,300
pthread,2,32,2,1024,34.29,11.40,21.39,4587378,353257,0,0,0,300
pthread,3,32,2,1024,33.01,11.34,20.51,4587293,354148,0,0,0,300
msq1,0,32,2,1024,32.88,6.37,26.48,4193835,4194021,0,0,0,1152
msq1,1,32,2,1024,33.13,6.36,26.74,4193863,4194148,0,0,0,1152
msq1,2,32,2,1024,35.60,7.13,28.44,4193781,4193978,0,0,0,1152
msq1,3,32,2,1024,32.65,6.73,25.88,4193706,4193782,0,0,0,1152
msq2,0,32,2,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,1,32,2,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,2,32,2,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,3,32,2,1024,Command exited with non-zero status 1
shm1,0,32,2,2048,29.65,11.85,17.72,4193765,133617,0,0,0,1151
shm1,1,32,2,2048,30.66,12.27,18.32,4193830,133713,0,0,0,1151
shm1,2,32,2,2048,32.21,14.68,17.46,4193761,133846,0,0,0,1151
shm1,3,32,2,2048,31.64,13.00,18.58,4193858,133764,0,0,0,1151
pthread,0,32,2,2048,33.75,12.91,19.11,4586584,345418,0,0,0,309
pthread,1,32,2,2048,36.26,13.25,21.54,4587468,355126,0,0,0,308
pthread,2,32,2,2048,36.37,14.17,20.76,4586476,348515,0,0,0,309
pthread,3,32,2,2048,37.32,14.07,21.58,4587404,352530,0,0,0,308
msq1,0,32,2,2048,39.29,7.41,31.79,4194123,4194419,0,0,0,1152
msq1,1,32,2,2048,41.24,7.04,34.10,4194115,4194402,0,0,0,1152
msq1,2,32,2,2048,40.48,7.42,32.98,4194119,4194486,0,0,0,1152
msq1,3,32,2,2048,39.23,7.51,31.64,4194108,4194458,0,0,0,1152
msq2,0,32,2,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,1,32,2,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,2,32,2,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,3,32,2,2048,Command exited with non-zero status 1
shm1,0,32,16,512,23.24,7.00,16.21,4192540,133001,0,0,0,1184
shm1,1,32,16,512,22.07,7.16,14.88,4192242,132923,0,0,0,1184
shm1,2,32,16,512,22.63,7.05,15.54,4192435,132970,0,0,0,1184
shm1,3,32,16,512,23.67,7.36,16.27,4192446,133047,0,0,0,1184
pthread,0,32,16,512,30.95,9.77,19.35,4560286,304957,0,0,0,298
pthread,1,32,16,512,28.61,9.00,17.97,4586019,369109,0,0,0,298
pthread,2,32,16,512,30.09,9.03,20.29,4324270,370660,0,0,0,298
pthread,3,32,16,512,29.04,9.37,18.32,4573202,358154,0,0,0,298
msq1,0,32,16,512,31.14,6.47,24.63,4193570,4193747,0,0,0,1152
msq1,1,32,16,512,30.67,6.77,23.87,4193485,4193600,0,0,0,1152
msq1,2,32,16,512,30.35,6.47,23.85,4193281,4193384,0,0,0,1152
msq1,3,32,16,512,29.91,6.07,23.82,4193207,4193292,0,0,0,1152
msq2,0,32,16,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,1,32,16,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,2,32,16,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,3,32,16,512,Command exited with non-zero status 1
shm1,0,32,16,1024,27.87,10.31,17.44,4192491,133469,0,0,0,1250
shm1,1,32,16,1024,27.31,10.10,17.15,4192780,133425,0,0,0,1250
shm1,2,32,16,1024,27.50,10.04,17.40,4192830,133428,0,0,0,1250
shm1,3,32,16,1024,27.74,10.24,17.43,4191979,133442,0,0,0,1250
pthread,0,32,16,1024,30.29,10.16,18.92,4578267,358826,0,0,0,304
pthread,1,32,16,1024,28.78,9.81,18.92,4320041,370254,0,0,0,304
pthread,2,32,16,1024,30.91,11.32,19.52,4322435,369436,0,0,0,304
pthread,3,32,16,1024,29.50,10.63,18.79,4320581,366533,0,0,0,304
msq1,0,32,16,1024,Command exited with non-zero status 1
msq1,1,32,16,1024,Command exited with non-zero status 1
msq1,2,32,16,1024,Command exited with non-zero status 1
msq1,3,32,16,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,0,32,16,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,1,32,16,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,2,32,16,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,3,32,16,1024,Command exited with non-zero status 1
shm1,0,32,16,2048,30.98,12.62,18.27,4192840,133754,0,0,0,1382
shm1,1,32,16,2048,31.47,12.87,18.53,4192773,133751,0,0,0,1382
shm1,2,32,16,2048,30.70,12.55,18.08,4192710,133685,0,0,0,1382
shm1,3,32,16,2048,30.64,12.82,17.76,4192932,133677,0,0,0,1382
pthread,0,32,16,2048,34.49,13.03,19.67,4574646,351542,0,0,0,315
pthread,1,32,16,2048,34.31,13.54,20.70,4322740,364475,0,0,0,316
pthread,2,32,16,2048,34.86,13.61,19.68,4579483,359198,0,0,0,316
pthread,3,32,16,2048,35.26,13.76,20.01,4576680,358702,0,0,0,316
msq1,0,32,16,2048,Command exited with non-zero status 1
msq1,1,32,16,2048,Command exited with non-zero status 1
msq1,2,32,16,2048,Command exited with non-zero status 1
msq1,3,32,16,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,0,32,16,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,1,32,16,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,2,32,16,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,3,32,16,2048,Command exited with non-zero status 1
shm1,0,32,128,512,23.81,7.44,16.32,4185351,133490,0,0,0,1677
shm1,1,32,128,512,24.89,8.08,16.75,4189035,133255,0,0,0,1677
shm1,2,32,128,512,23.92,7.68,16.19,4185360,133329,0,0,0,1677
shm1,3,32,128,512,24.11,7.50,16.55,4190430,133068,0,0,0,1677
pthread,0,32,128,512,29.91,9.99,18.48,4557118,356683,0,0,0,314
pthread,1,32,128,512,30.01,9.95,18.57,4562296,356703,0,0,0,314
pthread,2,32,128,512,29.53,9.61,18.58,4549034,357687,0,0,0,314
pthread,3,32,128,512,28.83,9.67,19.10,4310294,367986,0,0,0,315
msq1,0,32,128,512,Command exited with non-zero status 1
msq1,1,32,128,512,Command exited with non-zero status 1
msq1,2,32,128,512,Command exited with non-zero status 1
msq1,3,32,128,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,0,32,128,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,1,32,128,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,2,32,128,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,3,32,128,512,Command exited with non-zero status 1
shm1,0,32,128,1024,28.62,10.61,17.94,4188323,133552,0,0,0,2205
shm1,1,32,128,1024,25.24,8.51,16.67,4191153,133174,0,0,0,2205
shm1,2,32,128,1024,28.96,11.45,17.45,4191485,133556,0,0,0,2205
shm1,3,32,128,1024,26.97,9.24,17.67,4188659,133327,0,0,0,2205
pthread,0,32,128,1024,29.60,10.82,18.70,4303658,366577,0,0,0,334
pthread,1,32,128,1024,29.50,10.24,19.19,4310776,363462,0,0,0,334
pthread,2,32,128,1024,29.88,11.17,18.64,4308366,367067,0,0,0,334
pthread,3,32,128,1024,31.12,10.62,19.12,4567036,355455,0,0,0,334
msq1,0,32,128,1024,Command exited with non-zero status 1
msq1,1,32,128,1024,Command exited with non-zero status 1
msq1,2,32,128,1024,Command exited with non-zero status 1
msq1,3,32,128,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,0,32,128,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,1,32,128,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,2,32,128,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,3,32,128,1024,Command exited with non-zero status 1
shm1,0,32,128,2048,29.66,12.08,17.51,4188847,133605,0,0,0,3261
shm1,1,32,128,2048,31.12,13.14,17.90,4190329,133853,0,0,0,3261
shm1,2,32,128,2048,31.91,13.80,18.01,4188881,133916,0,0,0,3261
shm1,3,32,128,2048,35.08,16.45,18.54,4189671,134176,0,0,0,3261
pthread,0,32,128,2048,33.36,13.39,19.88,4309946,355061,0,0,0,375
pthread,1,32,128,2048,36.14,14.91,21.15,4307741,360968,0,0,0,375
pthread,2,32,128,2048,33.13,13.28,19.77,4309704,363635,0,0,0,375
pthread,3,32,128,2048,36.34,14.99,21.27,4317401,359993,0,0,0,375
msq1,0,32,128,2048,Command exited with non-zero status 1
msq1,1,32,128,2048,Command exited with non-zero status 1
msq1,2,32,128,2048,Command exited with non-zero status 1
msq1,3,32,128,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,0,32,128,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,1,32,128,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,2,32,128,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,3,32,128,2048,Command exited with non-zero status 1
shm1,0,32,1024,512,semget failed: Invalid argument
shm1,1,32,1024,512,semget failed: Invalid argument
shm1,2,32,1024,512,semget failed: Invalid argument
shm1,3,32,1024,512,semget failed: Invalid argument
pthread,0,32,1024,512,9.57,9.11,0.40,86392,19538,0,0,0,445
pthread,1,32,1024,512,28.95,9.49,18.08,4423991,363049,0,0,0,445
pthread,2,32,1024,512,27.73,9.44,18.23,4260627,374357,0,0,0,445
pthread,3,32,1024,512,29.08,9.73,18.46,4283544,366266,0,0,0,445
msq1,0,32,1024,512,Command exited with non-zero status 1
msq1,1,32,1024,512,Command exited with non-zero status 1
msq1,2,32,1024,512,Command exited with non-zero status 1
msq1,3,32,1024,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,0,32,1024,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,1,32,1024,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,2,32,1024,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,3,32,1024,512,Command exited with non-zero status 1
shm1,0,32,1024,1024,semget failed: Invalid argument
shm1,1,32,1024,1024,semget failed: Invalid argument
shm1,2,32,1024,1024,semget failed: Invalid argument
shm1,3,32,1024,1024,semget failed: Invalid argument
pthread,0,32,1024,1024,30.87,10.84,19.60,4286859,362377,0,0,0,578
pthread,1,32,1024,1024,13.77,13.12,0.43,88562,16403,0,0,0,578
pthread,2,32,1024,1024,31.23,11.58,17.18,4478215,175210,0,0,0,577
pthread,3,32,1024,1024,13.66,13.14,0.45,89052,17374,0,0,0,578
msq1,0,32,1024,1024,Command exited with non-zero status 1
msq1,1,32,1024,1024,Command exited with non-zero status 1
msq1,2,32,1024,1024,Command exited with non-zero status 1
msq1,3,32,1024,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,0,32,1024,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,1,32,1024,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,2,32,1024,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,3,32,1024,1024,Command exited with non-zero status 1
shm1,0,32,1024,2048,semget failed: Invalid argument
shm1,1,32,1024,2048,semget failed: Invalid argument
shm1,2,32,1024,2048,semget failed: Invalid argument
shm1,3,32,1024,2048,semget failed: Invalid argument
pthread,0,32,1024,2048,35.36,14.74,20.52,4306755,365358,0,0,0,842
pthread,1,32,1024,2048,35.70,13.46,19.98,4466954,178841,0,0,0,842
pthread,2,32,1024,2048,35.28,14.55,20.65,4306213,364431,0,0,0,842
pthread,3,32,1024,2048,24.13,19.17,4.18,854811,126376,0,0,0,842
msq1,0,32,1024,2048,Command exited with non-zero status 1
msq1,1,32,1024,2048,Command exited with non-zero status 1
msq1,2,32,1024,2048,Command exited with non-zero status 1
msq1,3,32,1024,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,0,32,1024,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,1,32,1024,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,2,32,1024,2048,Command exited with non-zero status 1
msq2,3,32,1024,2048,Command exited with non-zero status 1
shm1,0,128,2,512,164.71,71.98,91.67,16777268,146365,0,0,0,3926
shm1,1,128,2,512,165.89,71.74,91.94,16777258,146299,0,0,0,3926
shm1,2,128,2,512,165.22,71.56,92.16,16777318,146310,0,0,0,3926
shm1,3,128,2,512,164.26,71.80,91.43,16777242,146271,0,0,0,3926
pthread,0,128,2,512,153.06,56.16,96.55,16908955,273832,0,0,0,406
pthread,1,128,2,512,153.82,56.69,96.71,16908931,273636,0,0,0,406
pthread,2,128,2,512,152.29,55.19,96.77,16908888,272810,0,0,0,406
pthread,3,128,2,512,152.05,55.70,95.97,16908904,272361,0,0,0,406
msq1,0,128,2,512,Command exited with non-zero status 1
msq1,1,128,2,512,Command exited with non-zero status 1
msq1,2,128,2,512,Command exited with non-zero status 1
msq1,3,128,2,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,0,128,2,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,1,128,2,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,2,128,2,512,Command exited with non-zero status 1
msq2,3,128,2,512,Command exited with non-zero status 1
shm1,0,128,2,1024,195.10,95.17,98.71,16777261,149484,0,0,0,3926
shm1,1,128,2,1024,195.97,95.17,99.19,16777270,149491,0,0,0,3926
shm1,2,128,2,1024,195.00,95.62,98.21,16777288,149475,0,0,0,3926
shm1,3,128,2,1024,195.34,95.25,98.84,16777293,149474,0,0,0,3926
pthread,0,128,2,1024,167.00,64.27,102.07,16908998,273851,0,0,0,422
pthread,1,128,2,1024,167.72,65.07,102.02,16909050,274165,0,0,0,422
pthread,2,128,2,1024,167.64,65.17,100.52,16908965,275954,0,0,0,422
pthread,3,128,2,1024,172.00,68.23,101.89,16908979,275460,0,0,0,422
msq1,0,128,2,1024,Command exited with non-zero status 1
msq1,1,128,2,1024,Command exited with non-zero status 1
msq1,2,128,2,1024,Command exited with non-zero status 1
msq1,3,128,2,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,0,128,2,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,1,128,2,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,2,128,2,1024,Command exited with non-zero status 1
msq2,3,128,2,1024,Command exited with non-zero status 1


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 22:44 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *