[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PROGRAMMERING] gdb problemerJeg har samme problem - kan ikke starte gdb.

strace gdb siger
...
open("/lib/tls/libthread_db.so.1", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0`\23\0\000"..., 512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=25276, ...}) = 0
old_mmap(NULL, 28112, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x4029c000
old_mmap(0x402a2000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x5000) = 0x402a2000
close(3)                = 0
munmap(0x40285000, 91729)        = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, NULL, [], 8) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {0x80934d0, [], 0}, NULL, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, NULL, [], 8) = 0
--- SIGSEGV (Segmentation fault) @ 0 (0) ---
+++ killed by SIGSEGV +++

Min formodning er, at det drejer sig om et library/pakke dependency problem, da gdb
virkede tidligere. Måske er der kommet en ny version af et library, som ikke er
kompatibelt med gdb.

Så vidt jeg kan se, bliver følgende libraries loaded før fejlen opstår

open("/lib/libreadline.so.4", O_RDONLY) = 3
open("/lib/tls/libm.so.6", O_RDONLY)  = 3
open("/lib/libncurses.so.5", O_RDONLY) = 3
open("/lib/tls/libdl.so.2", O_RDONLY)  = 3
open("/lib/tls/libc.so.6", O_RDONLY)  = 3
open("/lib/tls/libthread_db.so.1", O_RDONLY) = 3

sslug@sslug:~$ dpkg -S libthread_db.so.1
libc6: /lib/libthread_db.so.1
libc6: /lib/tls/libthread_db.so.1
sslug@sslug:~$ dpkg -S libdl.so.2
libc6: /lib/libdl.so.2
libc6: /lib/tls/libdl.so.2
sslug@sslug:~$ dpkg -S libm.so.6
libc6: /lib/tls/libm.so.6
libc6: /lib/libm.so.6
sslug@sslug:~$ dpkg -S libc.so.6
libc6: /lib/tls/libc.so.6
libc6: /lib/libc.so.6

sslug@sslug:~$ apt-cache show gdb
Package: gdb
Priority: standard
Section: devel
Installed-Size: 5036
Maintainer: Daniel Jacobowitz <sslug@sslug>
Architecture: i386
Version: 6.1-3
Replaces: gdb-arm, insight (<< 6.1+cvs.2004.04.07-1)
Depends: libc6 (>= 2.3.2.ds1-4), libncurses5 (>= 5.4-1), libreadline4 (>= 4.3-1)

sslug@sslug:~$ ls -l /usr/bin/gdb
-rwxr-xr-x 1 root root 2205612 2004-05-27 19:59 /usr/bin/gdb
sslug@sslug:~$ ls -l /lib/tls/libc.so.6
lrwxrwxrwx 1 root root 13 2004-08-12 20:44 /lib/tls/libc.so.6 -> libc-2.3.2.so
sslug@sslug:~$ ls -l /lib/libreadline.so.4
lrwxrwxrwx 1 root root 18 2004-06-14 22:28 /lib/libreadline.so.4 -> libreadline.so.4.3
sslug@sslug:~$ ls -l /lib/libncurses.so.5
lrwxrwxrwx 1 root root 17 2004-05-28 16:55 /lib/libncurses.so.5 -> libncurses.so.5.4

Måske venter jeg bare for en ny gdb pakke.

Hans-Christian Stadler 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 22:44 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *