[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Månedden passer ikkeHej
jeg har været ude på nettet og hentet en kalender der er skrevet i java script. Mit problem er at den ikke viser måneden korrekt. Den skulle jo vise December 2003, istedet for står der December 103. Hvad er der galt i scriptet.


<!-- Begin
// SET ARRAYS
var day_of_week = new Array('S&oslash;n','Man','Tir','Ons','Tor','Fre','L&oslash;r');
var month_of_year = new Array('Januar','Februar','Marts','April','Maj','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','December');// DECLARE AND INITIALIZE VARIABLES var Calendar = new Date();

var year = Calendar.getYear();    // Returns year
var month = Calendar.getMonth();  // Returns month (0-11)
var today = Calendar.getDate();  // Returns day (1-31)
var weekday = Calendar.getDay();  // Returns day (1-31)

var DAYS_OF_WEEK = 7;  // "constant" for number of days in a week
var DAYS_OF_MONTH = 31;  // "constant" for number of days in a month
var cal;  // Used for printing

Calendar.setDate(1);  // Start the calendar day at '1'
Calendar.setMonth(month);  // Start the calendar month at now


/* VARIABLES FOR FORMATTING NOTE: You can format the 'BORDER', 'BGCOLOR', 'CELLPADDING', 'BORDERCOLOR' tags to customize your caledanr's look. */

var TR_start = '<TR>';
var TR_end = '</TR>';
var highlight_start = '<TD WIDTH="30"><TABLE CELLSPACING=0 BORDER=1 BGCOLOR=DEDEFF BORDERCOLOR=CCCCCC><TR><TD WIDTH=20><B><CENTER>';
var highlight_end = '</CENTER></TD></TR></TABLE></B>';
var TD_start = '<TD WIDTH="30"><CENTER>';
var TD_end = '</CENTER></TD>';


/* BEGIN CODE FOR CALENDAR
NOTE: You can format the 'BORDER', 'BGCOLOR', 'CELLPADDING', 'BORDERCOLOR'
tags to customize your calendar's look.*/

cal = '<TABLE BORDER=1 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0 BORDERCOLOR=BBBBBB><TR><TD>';
cal += '<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=2>' + TR_start;
cal += '<TD COLSPAN="' + DAYS_OF_WEEK + '" BGCOLOR="#6666FF"><CENTER><B>';
cal += month_of_year[month] + ' ' + year + '</B>' + TD_end + TR_end;
cal += TR_start;


// DO NOT EDIT BELOW THIS POINT //

// LOOPS FOR EACH DAY OF WEEK
for(index=0; index < DAYS_OF_WEEK; index++)
{

// BOLD TODAY'S DAY OF WEEK
if(weekday == index)
cal += TD_start + '<B>' + day_of_week[index] + '</B>' + TD_end;

// PRINTS DAY
else
cal += TD_start + day_of_week[index] + TD_end;
}

cal += TD_end + TR_end;
cal += TR_start;

// FILL IN BLANK GAPS UNTIL TODAY'S DAY
for(index=0; index < Calendar.getDay(); index++)
cal += TD_start + ' ' + TD_end;

// LOOPS FOR EACH DAY IN CALENDAR
for(index=0; index < DAYS_OF_MONTH; index++)
{
if( Calendar.getDate() > index )
{
// RETURNS THE NEXT DAY TO PRINT
week_day =Calendar.getDay();

// START NEW ROW FOR FIRST DAY OF WEEK
if(week_day == 0)
cal += TR_start;

if(week_day != DAYS_OF_WEEK)
{

// SET VARIABLE INSIDE LOOP FOR INCREMENTING PURPOSES
var day = Calendar.getDate();

// HIGHLIGHT TODAY'S DATE
if( today==Calendar.getDate() )
cal += highlight_start + day + highlight_end + TD_end;

// PRINTS DAY
else
cal += TD_start + day + TD_end;
}

// END ROW FOR LAST DAY OF WEEK
if(week_day == DAYS_OF_WEEK)
cal += TR_end;
}

// INCREMENTS UNTIL END OF THE MONTH
Calendar.setDate(Calendar.getDate()+1);

}// end for loop

cal += '</TD></TR></TABLE></TABLE>';

// PRINT CALENDAR
document.write(cal);

// End -->--
Carl Andersen      |
http://www.libranet.dk/ | Linux
http://www.ligustica.dk/ | Bee-keeping 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 22:43 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *