[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Høring over Anvendelse af åbne standarder for software i det offentligeHøring over Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Afsenderne af dette høringssvar - og de mange tusinde personer vi 
repræsenterer - ser meget frem til øget brug af åbne standarder for software 
i det offentlige. Vores interesse ligger hovedsageligt i den digitale 
interaktion mellem det offentlige og borgeren, hvilket vil præge fokus i 
dette høringssvar.

I rapporten lægges op til at give frit valg i forhold til at anvende Open 
Document Format (ODF) eller det Microsoft-udviklede Ecma Office Open XML 
(EOOXML) til dokumentudveksling mellem myndigheder. Dokumentudveksling mellem 
myndighed og borger omtales ikke i rapporten, det antages derfor, at man også 
i dette forhold lægger op til, at det skal stå myndighederne frit for at 
anvende mindst et af de to formater.

Organisationerne bag dette høringssvar ønsker at udtrykke vores klare støtte 
til ODF som det eneste officielle format.

Vi ser ingen grund til at det offentlige støtter to konkurrerende standarder 
indenfor samme snævre område. Særligt ikke hvis det er op til den enkelte 
myndighed at vælge blot et af de to. For borgeren vil det betyde at hun 
muligvis skal være opmærksom på at bruge forskellige formater, og dermed 
muligvis også forskellige programmer, afhængigt af om hun skriver til sin 
kommune, til IT- og Telestyrelsen eller til en tredje myndighed. En enkelt 
standard er den bedste måde, at sikre at konkurrencen foregår på produkternes 
kvalitet og pris og ikke som nu, hvor konkurrencen foregår på formater.

Når vi foretrækker ODF er det begrundet i en række forhold. ODF er udviklet i 
et åbent forum, hvor enhver var inviteret til at deltage. ODF var den første 
standard. Selvom den stadig er meget ung, findes der allerede adskillige 
implementationer (f.eks. OpenOffice.org, KOffice, Abiword og onlinetjenesten 
Writely - inden længe kan Lotus Notes og NeoOffice tilføjes til listen). Ikke 
alene findes der mange implementationer, men de findes også til mange 
forskellige platforme (f.eks. Linux, *BSD, Mac og Windows) - sågar gratis og 
frie i flere tilfælde. Dette må være tungtvejende argumenter for såvel 
borgere som myndigheder. ODF-standarden er ISO-certificeret og er allerede 
vedtaget som officiel standard i en række lande, herunder EU-lande som 
Frankrig, Italien, Belgien og Finland. Microsoft har fravalgt at understøtte 
ODF, men der findes to gratis konverteringsprogrammer i tidlige udgaver, 
hvormed Microsoft Office kan bringes til at understøtte ODF. Det ene er endda 
finansieret af Microsoft, de har altså den nødvendige teknologi til 
understøttelse af ODF til rådighed. Microsoft begrunder deres manglende 
understøttelse af ODF, med at kunderne ikke efterspørger det. Vi opfordrer 
derfor de danske offentlige myndigheder, som er en stor kunde hos Microsoft, 
til aktivt at efterspørge ODF-understøttelse.

Argumenterne for EOOXML er slet ikke tilsvarende stærke. Indtil videre findes 
kun en eneste implementation til en enkelt platform - samt et eksternt plugin 
som er specifikt for en enkelt af de mange hundrede Linuxdistributioner, det 
hjælper således ikke meget for at sikre borgerne valgfrihed. Flere 
implementationer er annonceret, men ingen ved om de kommer, til hvor mange 
platforme, til hvilken pris og hvilken kvalitet de vil have. 
ECMA-specifikationerne tillader ikke ændringer, som bryder 
bagudkompatibilitet med Microsofts gamle binære formater, i specifikationerne 
er der desuden henvisninger til de gamle udokumenterede binære formater. 
Blandt andet af disse årsager er det tvivlsomt om EOOXML vil opnå 
ISO-certificering, og det er endda diskutabelt om formatet lever op til IT- 
og Telestyrelsens egen definition af en åben standard.

Ved at give offentlige myndigheder frit valg mellem ODF og EOOXML, uden først 
at sikre sig, at der findes flere uafhængige og gerne gratis implementationer 
af EOOXML til en mangfoldighed af platforme, risikerer man at målsætningen om 
at skabe mere konkurrence, og dermed give borgerne større valgfrihed, ikke 
opfyldes.

Vi ser frem til resultaterne af IT- og Telestyrelsens tests af de to formater 
og deres samspil. Der må dog ikke herske den mindste tvivl om, at afsenderne 
af dette brev, herunder hele det danske open source-fællesskab, anbefaler og 
støtter ODF, og kun ODF hvad angår dokumentstandarder.

Det er i øvrigt med stor tilfredshed vi konstaterer, at rapporten lægger op 
til anvendelse af webteknologi der overholder standarder - dette er et 
område, hvor der findes et stort potentiale, i forhold til at give borgerne 
større valgfrihed hvad angår software - og derved fremme konkurrence og 
innovation.

Med venlig hilsen

SSLUG - Skåne Sjælland Linux User Group 
MacBruger.dk - The Danish MacUser Group 
BSD-DK - BSD UNIX bruger gruppe i Danmark
DKUUG - Dansk UNIX System Bruger Gruppe
ØJLUG - Østjyllands Linux-brugergruppe 
DTU-LUG - Danmarks Tekniske Universitets Linux User Group 
MVJ-LUG - Midt- og Vestjyllands Linux User Group 
ALSLUG - Alssund GNU/Linux User Group 
Da.OpenOffice.org 
MozillaDanmark.dk

OBS: Høringssvaret er desuden vedhæftet i Open Document Format


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2007-04-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *