[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Patentdirektiv: B-punkt.
PRESSEMEDDELELSE 

Åbent brev

                          København, 2005-02-20

Opfordring til Regeringen vedrørende direktivforslaget om patentering af
software: Hold ny afstemning i Rådet (B-punkt) og lad Folketingets
flertal stå bag et nyt forslag.

I anledning af

* at tyske Bundestag 2005-02-17 [1] enstemmigt vedtog en udtalelse hvor
Rådets forslag fra 2004-05-18 kritiseres for ikke tilstrækkeligt at 
bygge på Europaparlamentets forslag fra 2003-09-24.

* at Europaparlamentets formandskonference 2005-01-17 [2] enstemmigt 
besluttede til fulde at følge Europaparlamentets retsudvalgs anmodning 
om at begære, at Kommissionen foretager fornyet forelæggelse af direktivet.

* at det hollandske parlament 2005-02-10 [3] besluttede at bede
Den hollandske Regering om at forhindre, at direktivet behandles som et
A-punkt (uden debat) i Rådet inden kommissionen har svaret på parlamentets 
anmodning om fornyet forelæggelse af direktivet.

* at Polens deklaration 2005-02-08 [4] tager afstand fra Rådets forslag 
fra den 2004-05-18.

* at Det spanske Senat 2005-02-08 [5] enstemmigt anmodede Den spanske
Regering om at arbejde for at Rådets forslag fra den 2004-05-18 ikke 
sendes til Europaparlamentets andenbehandling.

* at Europaparlamentets Retsudvalg 2005-02-02 enstemmigt besluttede
at begære, at kommissionen foretager fornyet forelæggelse af direktivet [6],

opfordrer underskriverne af dette brev Regeringen til:

* at sørge for at direktivforslaget om softwarepatenter bliver
diskuteret på ministerrådsmødet for konkurrenceevne, og at der
holdes afstemning om forslaget som et B-punkt,

* at forkaste [direktiv-?]forslaget, hvis det 
ikke har flertal i Folketinget, med det formål at 
forstærke det europæiske demokrati ved at
involvere Folketinget i beslutningsprocessen.

Underskriverne af dette brev ønsker at Folketinget i beslutningsprocessen:

* skaber klarhed om, at et nyt direktivforslag indskrænker hvad der
  kan patenteres i forhold til Europæiske Patent Organisations
  (EPOs) nuværende praksis, f.eks. igennem en afprøvning af
  patenteksempler taget fra EPOs nuværende praksis med patenter
  på tekstbehandling, stavekontrol, financielle beregninger m.m.

* sikrer at der skabes en meningsfuld afgrænsning af muligheden for
  patentering af, hvad der alene udgør software, således at man ikke
  kan krænke patenter ved alene at køre software på en datamaskine.

* sikrer at interoperabilitet ikke hæmmes ved at patentlicenser
  udgør en forudsætning for at implementere, bruge, distribuere og
  videredistribuere software, der anvender standarder.

* sikrer at forretningsmetoder, videnskabelige teorier og
  matematiske metoder/algoritmer m.m. forbliver uden for det
  patenterbare område, også når disse er implementeret på en
  datamaskine.

* sikrer at information frit kan distribueres i enhver form, 
  også som kildekode, uden at dette kan udgøre en patentkrænkelse.

* sikrer at der skabes et meningsfuldt kompromisforslag, der også
  indeholder væsentlige punkter i Europaparlamentets direktivforslag
  fra dets førstebehandling 2003-09-24 (f.eks ændringsforslag
  36, 72, 76, 107, 108, 111 og 119).


Underskrifter:

SSLUG
Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) er en Linux-brugergruppe med
5.500 medlemmer. SSLUG's formål er at udbrede kendskabet til og
brugen af det frie styresystem Linux. Linux er i dag et af verdens
hurtigst voksende styresystemer. SSLUG's hjemmeside kan findes på:
http://www.sslug.dk/[1] German Bundestag supports European Parliament
http://www.nosoftwarepatents.com/phpBB2/viewtopic.php?t=379

[2] Parliament's Conference of the Presidents request a new proposal
http://www.greens-efa.org/en/press/detail.php?id=2300&lg=en

[3] Dutch Parliament adopts motion to block software patents A-item
http://wiki.ffii.org/NlVot050210En

[4] Unilateral statement of Poland regarding the Council 18 May text
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st16/st16120-ad02.en04.pdf

[5] Spanish senate votes unanimously against software patents
http://wiki.ffii.org/Senado050208En

[6] European Parliament JURI Committee votes for restart
http://wiki.ffii.org/Restart050202En

-- 
donald_j_axel donax snabela get2net.dk -- http://d-axel.dk/


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-06, 07:06 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *