[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

SSLUG, DKUUG og PROSA til møde i Folketingets EuropaudvalgModstand mod softwarepatenter i Folketinget

DKUUG, PROSA og SSLUG havde fredag d. 20 september foretræde for
Folketingets Europaudvalg. Europaudvalget blev gjort opmærksom på
problemerne ved softwarepatenter med notatet
http://www.sslug.dk/patent/europaudvalg.html og notatet, som tidligere er
blevet omdelt i EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer
http://www.sslug.dk/~anne/pressemeddelelse-02-09-02.html

Europaudvalget takkede meget for at blive gjort opmærksom på dette
problem, som de ikke tidligere havde været opmærksomme på. Vi svarede på
spørgsmål om:

* Danmarks holdning
* Andre landes holdninger og mulighed for alliancer
* Vores indtryk af den demokratiske process
* Den videre tidsplan
* Patenter kan skade funktionsdueligheden i informationssamfundet
* Loven er klar
* Der er behov for mere beskyttelse end ophavsretten

"Softwarepatenter bliver mere og mere aktuelle, idet nogle få
multinationale koncerner kan se, at de kan sikre sig markedsandele ved at
holde nye konkurrenter ude ved at benytte statstildelte monopoler -
hvilket patenter jo er." udtaler talsmand for DKUUG, Ole Tange, og
fortsætter: "Vi har tidligere set eksempler på, at monopoler inden for IT
ikke er til gavn for udviklingen, men at IT-udviklingen trives bedst i fri
konkurrence. Som eksempel kan nævnes ikke-patenterede ideer som
internettet, world wide web, email, søgemaskiner og webmail."

I Patentlovens §1 stk 2 står:

  Som opfindelser anses især ikke hvad der alene udgør ... programmer for
  datamaskiner.

Alligevel udsteder Patent- og Varemærkestyrelsen patenter på software. De
mener, at det er i overensstemmelse med loven, idet der ikke _alene_ er
tale om 'programmer for datamasker', men en kombination mellem 'programmer
for datamasker' og 'datamaskiner'.

Peter Ussing, talsmand for PROSA: "Det er chokerende at se, hvordan
embedsmænd ustraffet kan misfortolke loven. Det har aldrig - hverken nu
eller tidligere - givet mening at tale om programmer for datamaskiner, der
ikke skulle køre på datamaskiner. Hvis undtagelsen skal give nogen mening,
så må software kombineret med en computer heller ikke kunne patenteres."

DKUUG, SSLUG og PROSA har gennem de sidste 3 år nu prøvet at få
demokratisk indflydelse i processen. Det har vist sig at være sværere end
som så.

"Vi har prøvet at få aktsindsigt i alt. Men alt for ofte er der tale om
fortrolige møder, hvorfra vi hverken kan få dagsorden, behandlede
dokumenter eller referat. Vi har i realiteten ikke mulighed for hverken at
følge processen - endsige påvirke den." udtaler juridisk konsulent Anne
Østergaard, talsmand for SSLUG, og fortsætter: "I et demokrati er det
problematisk hvis lovene reelt bliver lavet af embedsmænd, der hytter
deres egne interesser. EU-direktivet om softwarepatenter er skrevet af
folk fra Europas patentkontorer - altså folk som har en direkte interesse
i at udvide området for deres egen forretning. Personer der arbejder i
patentkontorerne burde under normale omstændigheder have været erklæret
for inhabile rådgivere i en sag der har så stor interesse for deres egen
indtjening."

Der har i Danmark aldrig været nogen offentlig debat om softwarepatenter.
Man ved således kun, hvad de, der har en direkte økonomisk interesse i
softwarepatenter, mener om legalisering af softwarepatenter. De, som
kommer til at betale for disse 20-årige softwaremonopoler, har aldrig haft
en ærlig chance for at komme til orde. De fleste IT-folk og almindelige
borgere i Europa ved næppe, at de kommer til at betale, før det er for
sent.

For mere information:

Se:
http://www.softwarepatenter.dk
http://www.sslug.dk/patent/europaudvalg.html
http://www.sslug.dk/~anne/pressemeddelelse-02-09-02.html

SSLUG, Anne Østergaard <sslug@sslug> tlf.: 35 42 88 73
DKUUG, Ole Tange <sslug@sslug> tlf.: 35 37 40 26
PROSA, Peter Ussing <sslug@sslug> tlf.: 29 23 42 29

SSLUG er en linux-brugergruppe med ca. 6.000 medlemmer.
SSLUG's formål er at fremme brugen af det frie styresystem
Linux. Linux er i dag er verdens hurtigst voksende
styresystem. SSLUG's hjemmeside er: http://www.sslug.dk/

DKUUG er en brugergruppe bestående af IT-professionelle med
fokus på åbne systemer, åbne standarder og UNIX. DKUUG var
de første, der tilbød Internetadgang i Danmark. DKUUG's
hjemmeside er: http://www.dkuug.dk/

PROSA er den eneste fagforening der udelukkende organiserer
medlemmer, der har IT som den væsentligste arbejdsfunktion.
PROSA varetager sine ca. 13.000 medlemmers faglige,
uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et
partineutralt grundlag. PROSA forholder sig aktivt til
IT-anvendelsen og IT-politikken i Danmark og internationalt.
PROSA's hjemmeside er: http://www.prosa.dk/
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-06, 07:06 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *