[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

PR den danske holdning til softwarepatentdirektivforslagetPressemeddelelse

<Overskrift>
Er EU kommissionens softwarepatentdirektiv en teknisk handelshindring?

Den danske holdning til forslaget til EU-direktiv om patenter på
software er ikke længere entydigt positiv!
</Overskrift>

<BODY>

SSLUG og DKUUG var forrige fredag eftermiddag, den 30 august
2002 kl. 15.00, inviteret til møde i EF-specialudvalget for
tekniske handelshindringer under Økonomi- og
Erhvervsministeriet for at drøfte et af ministeriet
udfærdiget notat med indstillinger til den danske regerings
mandat og holdninger på det kommende EU-Rådsmøde.

Ministeriet oplyser at forslaget skal drøftes i
rådsarbejdsgruppen den 13. september 2002 samt på
arbejdsgruppemøder i oktober (Rådsarbejdsgrupperne er de
embedsmandsgrupper i Bruxelles, der forbereder Rådsmøderne).
Forslaget er på dagsordenen for Rådet for Konkurrenceevne
til eventuel opnåelse af en politisk aftale den 14. og 15.
november 2002.

Hvis man på Ministerrådsmødet (for ministrene med ansvar for
konkurrenceevne) den 14. og 15. november 2002 bliver enige
om at indføre patenter på software, så vil dette ske uden at
man har gjort borgerne i almindelighed klart, hvilke
konsekvenser det kommer til at få for samfundsudviklingen og
især brugen af moderne informationsteknologi, der kan blive
dårligere og dyrere.

Til mødet den 30. august havde ministeriet foruden de faste
medlemmer af EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer denne gang blandt andet inviteret SSLUG og
DKUUG til at deltage i mødet.

Som det vil være nogen bekendt har begge foreninger
tidligere igennem de sidste par år gentagne gange skriftligt
givet udtryk for deres modstand mod indførelse af nye
regler, der legaliserer patenter på software og
forretningsmetoder. Se links til tidligere høringssvar
nedenfor.

Til brug i mødet i EF-specialudvalget havde SSLUG, DKUUG og
PROSA skrevet et notat, der når frem til helt andre
synspunkter og indstillinger end dem regeringen havde lagt
op til. Se:

http://www.sslug.dk/~anne/pressemeddelelse-02-09-02.html

Specialudvalgsformanden lovede at ministeriet nu ville tage
dette notat med dets modforslag til indstillinger med i
overvejelserne, når det endelige danske forhandlingsmandat
skal fastsættes. Dette sker i Folketingets EU-udvalg på
grundlag af et notat fra økonomi- og Erhvervsministeriet
forud for Ministerrådsmødet, således som det er dansk
praksis.

På de seneste rådsarbejdsgruppemøder har man fra den danske
regerings side givet udtryk for, at man var meget positivt
stemt til Kommissionens direktivforslag.
Rådsarbejdsgrupperne er de embedsmandsgrupper i Bruxelles,
der forbereder Rådsmøderne.
 
Dette kan give anledning til nogen undren, fordi det er et
direktivforslag, som lægger op til at EU tillader
patentering af software og fordi de fleste andre lande har
en række fundamentale forbehold og udestående spørgsmål til
direktivteksten.
 
Direktivteksten vil lovliggøre Det Europæiske Patentkontors
(EPO) lange og selvbestaltede praksis, som er i strid med
Den Europæiske Patentkonvention (artikel 52) og i strid med
de fleste europæiske landes nationale patentlovgivninger
(Den danske patentlovs §1 stk. 2 pkt. 3). Se notatet fra
SSLUG, DKUUG og PROSA til EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer.
 
Patentkontorer lever i følge sagens natur blandt andet af at
udstede patenter, så de er ingenlunde upartiske parter som
rådgivere for EU's regeringer i denne sag, som især
forbrugere og IT-fagfolk, programmører har stor interesse i.
 
Til syvende og sidst er det spørgsmålet hvad der bedst
tjener samfundet som helhed. Læs de tidligere høringssvar,
studér spørgsmålet på www.softwarepatenter.dk og døm
derefter selv.

For os er der ingen tvivl: Patenter er konkurrencehæmmende
og vil påvirke softwarebranchen langt mere negativt end
positivt. At give 20 årige monopoler på ideer i en branche
som IT-branchen virker meget uigennemtænkt. Dette gælder
specielt, hvis man ser hvilke ideer, som man tildeler de 20
årige monopoler: F.eks. Dankort-betaling, netbanking og
e-handel med serviceydelser.
 
Vi frygter desuden at man ønsker at lovgive til fordel for
at indføre patentering af software, men på intet sted ønsker
man at sætte egentlige regler op for hvad der er gode
patenter og hvad der er dårlige. Det ser ud til at denne
vurdering skal overlades til EPO eller de nationale
patentkontorer og styrelser, som netop skal implementere
lovgivningen på patent-området.  Dette er et brud med
grundlovens tradition med at den lovgivende og den udførende
magt skal adskilles.
http://www.folketinget.dk/BAGGRUND/00000033/00365267.htm
 
Alle (inkl. den danske Patent- og Varemærkestyrelse) kan
blive enige om at forholdene i USA skræmmer. Her har man set
en lang række softwarepatenter udstedt, som efter fagfolks
mening er uden kvalitet eller som direkte er velkendt
teknologi. Hvis patentadministrationen i praksis både bliver
den lovgivende og den udøvende magt, så er der ingen bremse,
som hindrer at patentudstedelsen glider mod amerikanske
forhold. Forhold, som har udstedt patent på at gynge
sidelæns på en gynge.
 

Links:
 
Invitation til EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer (Refereres af notatet nedenfor)Intet link.
Vi har af ØEM's departement fået besked på at notatet ikke
må offentliggøres!

 
Notatet til EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer udarbejdet af SSLUG, DKUUG og PROSA.
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_08/msg00548.html

EU-direktivforslaget (Refereres af høringssvarene nedenfor):
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92da.pdf

SSLUG's høringssvar om EU-direktivforslaget til Patent- og
Varemærkestyrelsen:
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_04/msg00110.html

SSLUG's høringssvar til den svenske regering, som vi også
ønsker lagt til grund i DK:
http://www.sslug.dk/patent/eudirektiv/sv/sslug02-92sv.html

Baggrundsmateriale fra www.softwarepatenter.dk:
http://www.softwarepatenter.dk/dokumenter/intro-10-sider.pdf
http://www.softwarepatenter.dk/privatebrugere.html
http://www.softwarepatenter.dk/mod_argumenter.html
http://www.softwarepatenter.dk/forret.html

Underskriftindsamling med 123206 underskrivere, der er imod
patentering af software.
http://petition.eurolinux.org/index_html?LANG=en

Mere detaljeret viden: SSLUG's svar til EU Parl. Legal
Affairs Committee (2 svar på engelsk):
http://www1.europarl.eu.int/forum/mi/dispatch.cgi/opendisc/docProfile/100015/d20020620151148
 
Patent på at gynge:
http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/3084451.htm
 
Kontaktpersoner:
SSLUG, Anne Østergaard <sslug@sslug> tlf.: 35 42 88 73
DKUUG, Ole Tange <sslug@sslug> tlf.: 35 37 40 26
PROSA, Peter Ussing <sslug@sslug> tlf.: 29 23 42 29

SSLUG er en linux-brugergruppe med ca. 6.000 medlemmer.
SSLUG's formål er at fremme brugen af det frie styresystem
Linux. Linux er i dag er verdens hurtigst voksende
styresystem. SSLUG's hjemmeside er: http://www.sslug.dk/

DKUUG er en brugergruppe bestående af IT-professionelle med
fokus på åbne systemer, åbne standarder og UNIX. DKUUG var
de første, der tilbød Internetadgang i Danmark. DKUUG's
hjemmeside er: http://www.dkuug.dk/

PROSA er den eneste fagforening der udelukkende organiserer
medlemmer, der har IT som den væsentligste arbejdsfunktion.
PROSA varetager sine ca. 13.000 medlemmers faglige,
uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et
partineutralt grundlag. PROSA forholder sig aktivt til
IT-anvendelsen og IT-politikken i Danmark og internationalt.
PROSA's hjemmeside er: http://www.prosa.dk/

// Anne

-- 
Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk/ 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-06, 07:06 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *