[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Frankrig siger nej til patenter på computerprogrammerog forretningsmetoderFrankrig siger nej til patenter på computerprogrammer og
forretningsmetoder.

Pressemeddelelse:

"Den franske regering siger nej til EU-kommissionens forslag til
Europa-Parlamentets -og Rådets direktiv, der vil tillade
softwarepatentering.

Den franske industriminister(C. Pierret) har sendt et brev til
EU-kommissionen (EU-kommissærerne Frits Bolkestein og Erkki Liikanen),
hvori han redegør for Frankrigs holdning til EU-kommissionens forslag
til direktiv om patentering af computerprogrammer.

Direktivet drejer sig om langt mere end blot tekniske spørgsmål.

I september 2000 afholdt den europæiske patentorganisation, EPO, i
Munchen en Regeringskonference om en eventuel revision af Den Europæiske
Patentkonvention. Det blev besluttet ikke at foretage ændringer på dette
område før EU havde gjort sin holdning klar.

Denne stillingtagen i EU skulle basere sig på en detailleret analyse af
forslagets økonomiske, tekniske og juridiske konsekvenser.

Sagens kerne var, om computerprogrammer "alene"/"as such" skulle med på
listen over patenterbare opfindelser. De har hidtil været undtaget fra
patentering.

Baggrunden for EPO's forslag var at skabe klarhed på området.

EPO's praksis var ved at "løbe fra" Patentkonventionens ordlyd.

Spørgsmålet er, om denne EPO-praksis er i overensstemmelse med landenes
ønske.

EU-kommissionen iværksatte herefter diverse undersøgelser, herunder en
høring. Men landenes svar på EU-kommissionens spørgsmål var meget
tøvende og tilbageholdende med hensyn til en sådan udvidelse af
patentområdet, som foreslået af det patentudstedende organ, EPO.

Frankrig gør også opmærksom på Artikel 8 i direktivforslaget, hvoraf det
fremgår, at Kommissionen ikke vil tillade justeringer af direktivets
virkninger før der er gået 3 år fra vedtagelsen af direktivet.

I EU's e-Europe aktionsplan er det en defineret prioritet at finde svar
på hvordan kultur og videnskab har indflydelse på softwareøkonomien i
Europa. Den franske regering finder, at den foreslåede direktivtekst
ikke giver os brugbare svar på det.

Det er den franske regerings hensigt at blokere ethvert forslag hvis
konsekvenser vil være negative for:

* Europa på innovationsområdet
* interoperabilitet på Open Source og fri software-området
* udgiverne
* udviklerne
* forbrugerne

Her tænkes specielt på hensynet til Europas mange små og mellemstore
virksomheder.

Den franske regering går ikke ind for det af EU- kommissionen foreslåede
direktiv om softwarepatentering, fordi det ikke giver en klar og
overbevisende stillingtagen til disse vigtige spørgsmål, der berører
innovationen nu og i fremtiden.

Læs mere om direktivforslaget på:

  http://www.softwarepatenter.dk/eudirektiv.html
  http://swpat.ffii.org/vreji/papri/eubsa-swpat0202/

Læs mere om softwarepatentering på:

  http://www.softwarepatenter.dk
  http://petition.eurolinux.org/index_html?LANG=en

Selve direktivforslaget:

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS og RÅDETS DIREKTIV om computer-implementerede
opfindelsers patenterbarhed

Læs her:

 http://w1.401.telia.com/~u40120948/EUdirektiv/com02-92das.html

Brev til EU-kommissionen: Kommissær Frits Bolkestein kan læses i engelsk
oversættelse og på fransk i originalversionen under pressemeddelelsen
fra EuroLinux Alliance:

http://petition.eurolinux.org/pr/pr19.html


For yderligere information kontakt:
Bestyrelsesmedlem Anne Østergaard <sslug@sslug>, telefon: 35 42 88 73


-- 
Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-09-06, 07:05 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *