[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Åbent brev til folketinge t IT-ordfører og IT og telestyrelsen om B 103 og MSOOML

Jesper Krogh skrev:
Der er flere ting i dette med B103 der kan forvirre.. stærkt inspireret
af debatten i -itpolitik og http://www.version2.dk/artikel/2430


ret gerne til .. og skriv hvad der er rettet. Det kan også findes her:
(patches er meget velkomne)

http://tyge.sslug.dk/svn/pr/brev-til-helgesander-og-itst.txt
(svn co http://tyge.sslug.dk/svn/pr/brev-til-helgesander-og-itst.txt )


------ Åbent brev til folketingets IT-ordfører og IT- og Tele-styrelsen om B103 og Microsofts OOXML

[1] fjernet og MS fjernet nedefter
------

I bemærkningerne til det vedtagne lovforslag B103 om brug af åbne
standarder i det offentlige står der:

Åbne standarder betyder, at standarden er:
* veldokumenteret med den fuldstændige specifikation offentligt
  tilgængelig
* frit implementerbar uden økonomiske, politiske eller juridiske
  begrænsninger på implementering og anvendelse og
* standardiseret og vedligeholdt i et åbent forum (en såkaldt
  standardiseringsorganisation) via en åben proces.

Fra [2]

Det er derfor til stor overraskelse at Videnskabsminitseren og IT- og
Videnskabsministeren
Tele-styrelsen kan arbejde videre som om OOXML dokument format
dokumentformat
kan betragtes som værende en åben standard. IT- og Telestyrelsen får
Rambøll til at udarbejde rapport om brug af både OOXML og ODF i det
offentlige til trods for at OOXML ikke overholder ovenstående krav på
flere punkter:

* OOXML er ikke fuldt dokumenteret. OOXML har flere steder hvor det kun er beskrevet at "denne funktionalitet skal virke som i Word
6"[2]. Den komplette beskrivelse af OOXML findes kun et sted, og det
er i implementeringen af Microsoft Office 2007.


* OOXML er ikke frit implementerbart. Der er tvivl om hvorvidt
OOXML overhovedet kan implementeres komplet på andre platform end Microsoft Windows da OOXML specifikationen kræver kompatibilitet med andre Microsoft produkter uden at der forefindes åbne standarder
på hvorledes disse virker.[4] OOXML tillader også kun at _denne
version_ af OOXML kan implementeres uden restriktioner.
Der menes formentlig, at Microsoft kun har lovet, at den i Office2007 implementerede version af OOXML kan implementeres uden restriktioner, medens der ikke eksisterer viden om fremtidige versioner! Skal vist omformuleres lidt. Måske
Microsoft lover også kun at denne version af OOXML kan anvendes uden restriktioner.Fremtidige
versioner er ikke dækket af Microsofts løfter i denne sammenhæng, så
det vil til enhver tid stå Microsoft frit at lave det mere restriktivt
at benytte kommende versioner af formaterne.


* OOXML er ikke standardiseret i en åben proces.
proces
I øjeblikket er
  OOXML kun standardiseret i Ecma efter denne beskrivelse: ""Produce
  a standard which is fully compatible with the Office Open XML
  Formats". Processen skulle derfor benytte den specifikation Microsoft
  kom med og ikke tage imod ændringer og input fra industrien.
imod


Det er derfor med stor forundring at Helge Sander og IT- og
minister
Tele-styrelsen kan arbejde videre somom at OOXML tilfredsstiller
som om
kravene i det nævnte lovforslag.------

[1] Fremover benævnt som MS-OOXML. [2]
http://www.folketinget.dk/?/Samling/20051/beslutningsforslag/B103/index.htm
[3]
http://www.grokdoc.net/index.php/EOOXML_objections#Ecma_376_relies_on_undisclosed_information
[4] http://www.grokdoc.net/index.php/EOOXML_objections#The_.22compatibility_with_legacy_formats.22_can_only_be_implemented_by_Microsoft

-- Med venlig hilsen Steen Jensen * Registered Linux user #172489 on http://counter.li.org.*


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2007-06-01, 02:02 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *