[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] Re: [ITPOLITIK] Afstemningen om direktivet udskudtOn Wed, 22 Dec 2004 sslug@sslug wrote:

> On Tue, 21 Dec 2004, Keld Jørn Simonsen wrote:
> 
> > 0.1 Carsten/førsteudgave
> > 0.2 Keld/Sprog rettet
> 0.3 lidt flere rettelser, fyr den af!
> 
> Jeg har glemt formatet 
> <presse> eller hvad det er der skal stå. Jeg håber at nogen i bestyrelsen 
> kan klare den detalje.

Vi har vist haft fire forskellige stilarter:

Liniedelingsstilen
http://www.sslug.dk/emailarkiv/presse-dk/2001_09/msg00000.html

Plain
http://www.sslug.dk/emailarkiv/presse-dk/2002_12/msg00000.html

Bullit
http://www.sslug.dk/emailarkiv/presse-dk/2001_02/msg00000.html

XML
http://www.sslug.dk/emailarkiv/presse-dk/2002_05/msg00001.html

Det gør ikke så meget hvad du vælger, dog synes jeg vi skal indlede
med "PRESSEMEDDELELSE FRA SKÅNE/SJÆLLAND LINUX USER GROUP (SSLUG)" så det 
er klart hvad der kommer videre.

> 
> Afstemning om softwarepatent-direktivet udskudt
> 
> Polen forhindrede i sidste øjeblik, at ministerrådets såkaldte
> kompromisforslag til softwarepatent-direktivet blev godkendt.
> 
> Det hollandske formandsskab havde forsøgt at bruge den marginale
> majoritet for direktivet ved den vejledende afstemning 18/5 2004
> til at få det godkendt ved Ministerrådets møde om landbrug der afholdes
> i disse dage. Imidlertid har stemmevægtene ændret sig pga. EU-
> udvidelsen, og der er nu en demokratisk majoritet imod direktivet,
> ligeledes har parlamenterne i Tyskland og Holland vendt sig
> imod direktivet.
> 
> Polen var under stærkt pres for at acceptere direktivforeslaget der
> åbner mulighed for patentering af software, hvad der ikke er tilladt
> ifølge den gældende patentlovgivning. Men den polske viceminister
> for videnskab og informationsteknologi, Wlodzimierz Marcinski, krævede
> at punktet blev fjernet fra mødedagsordenen.
> 
> Selvom dette ikke forhindrer direktivet i at blive godkendt i
> fremtiden, så giver det regeringerne og de nationale parlamenter
> mere tid til at sætte sig ind i problematikken omkring patenter
> på software, og de effekter patentmonopoler vil have på fremtidens
> informationssamfund.
> 
> Nogle få af de centrale problemstillinger er f.eks.:
> 
> * når standarder for informationsudveksling bliver dækket af patenter.
>  Interoperabilitet hæmmes når virksomheder får lov til at opkræve 
>  bompenge på informationssamfundets digitale motorveje.
> 
> * når en SMV udvikler et innovativt softwareprodukt, blot for at finde

Forklar SMV

>  ud af at produktet krænker patenter fra de store softwarevirksomheders
>  massive patentporteføljer.
> 
> * når forretningsmetoder kan patenteres, fordi disse af patentkontoret
>  anses som havende "yderligere teknisk effekt", uden at dette skaber 
>  nogen klar og objektiv afgrænsning af hvad der kan patenteres.
> 
> 
> SSLUG kræver at der formuleres et meningsfuldt kompromisforslag mellem
> Ministerrådets første forslag, og Europa-parlamentets ændringsforslag fra
> første læsning. Kompromisforslaget skal formuleres så det sikres at man
> ikke kan krænke patenter alene ved at udvikle, distribuere, eller køre
> software på en datamaskine. Sådanne patenter udstedes i øjeblikket af den
> Europæiske PatentOrganisation EPO, selvom dansk og international
> patentlovgivning ikke tillader det. Vi skal ikke ændre loven, så den
> passer til patentkontoret, vi skal derimod sikre at patentloven tillader
> maksimal innovation ved at beskytte små og mellemstore innovatorer,
> inklusive open source udviklere, imod patentretssager. Softwareområdet har
> iøvrigt gennem de seneste mange år været kendetegnet af stor innovation,
> og der er derfor ikke behov for at lave samfundsskabte monopoler, som
> patenter jo er, for at beskytte innovationen.
> 
> 
> Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) er en Linux-brugergruppe med
> omkring 5.500 medlemmer. SSLUG's formål er at udbrede kendskabet til og
> brugen af det frie styresystem Linux. Linux er i dag et af verdens
> hurtigst voksende styresystemer. SSLUG's hjemmeside kan findes på:
> http://www.sslug.dk/
> 
> MADS: Skal der kontakt info her? Det er vel nok bedst at give Ole Tange, 
> eller Peter Toft, men ellers kan I bruge mig:

Jeg har lige alvorlig sygdom i nærmeste familie (no fun), så jeg kan pt. 
intet love - jeg er on&off pt.


Fint - skyd den bare af til <sslug@sslug> ASAP

> 
> Mads Bondo Dydensborg
> sslug@sslug
> +45 33 26 12 04
> 
> Mads
> 
> -- 
> Mads Bondo Dydensborg.                sslug@sslug
> This is JohnC IMHO, I compaired tri-word groupings here and in his plan and 
> got a good match.
> 
>  - /. posting discussing the likelihood that an AC post that claimed to be
> posted by John Carmack during his honeymoon (and having the login info at 
> home) was actually from him.
> 
> 

Peter Toft, Ph.D. sslug@sslug http://pto.linux.dk

 Audience:  What do you want, Eric?
 Eric:  I want to live in a world where software doesn't suck.
 Richard:  Any software that isn't free sucks.
 Linus:  I'm interested in free beer. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:43 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *