[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re:[PR] softwarepatentdirektivet[Nu mangler kun final spell check]

Ellers bør den kunne gå nu (der er møde i Bruxelles i morgen)

/ Anne

---------
Pressemeddelelse

<Overskrift>
Er EU kommissionens softwarepatentdirektiv en teknisk handelshindring?

Den danske holdning til forslaget til EU-direktiv om patenter på
software er ikke længere entydigt positiv!
</Overskrift>

<BODY>
SSLUG, DKUUG var forrige fredag eftermiddag, den 30 august 2002 kl.
15.00, inviteret til møde i EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer under Økonomi- og Erhvervsministeriet for at drøfte et
af ministeriet udfærdiget notat med indstillinger til den danske
regerings mandat og holdninger på det kommende EU-Rådsmøde.

Ministeriet oplyser at forslaget skal drøftes i rådsarbejdsgruppen den
13. september 2002 samt på arbejdsgruppemøder i oktober
(Rådsarbejdsgrupperne er de embedsmandsgrupper i Bruxelles, der
forbereder Rådsmøderne).
Forslaget er på dagsordenen for Rådet for Konkurrenceevne til eventuel
opnåelse af en politisk aftale den 14. og 15. november 2002.

Hvis man på Ministerrådsmødet (for ministrene med ansvar for
konkurrenceevne) den 14. og 15. november 2002 bliver enige om at indføre
patenter på software, så vil dette ske uden at man har gjort borgerne i
almindelighed klart, hvilke konsekvenser det kommer til at få for
samfundsudviklingen og især brugen af moderne informationsteknologi, der
kan blive dårligere og dyrere.

Til mødet den 30. august havde ministeriet foruden de faste medlemmer af
EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer denne gang blandt
andet inviteret SSLUG og DKUUG til at deltage i mødet.

Som det vil være nogen bekendt har begge foreninger tidligere igennem de
sidste par år gentagne gange skriftligt givet udtryk for deres modstand
mod indførelse af nye regler, der legaliserer patenter på software og
forretningsmetoder. Se links til tidligere høringssvar nedenfor.

Til brug i mødet i EF-specialudvalget havde SSLUG, DKUUG og PROSA
skrevet et notat, der når frem til helt andre synspunkter og
indstillinger end dem regeringen havde lagt op til. Se:

http://www.sslug.dk/~anne/pressemeddelelse-02-09-02.html

Specialudvalgsformanden lovede at ministeriet nu ville tage dette notat
med dets modforslag til indstillinger med i overvejelserne, når det
endelige danske forhandlingsmandat skal fastsættes. Dette sker i
Folketingets EU-udvalg på grundlag af et notat fra økonomi- og
Erhvervsministeriet forud for Ministerrådsmødet, således som det er
dansk praksis.

På de seneste rådsarbejdsgruppemøder har man fra den danske regerings
side givet udtryk for, at man var meget positivt stemt til Kommissionens
direktivforslag. Rådsarbejdsgrupperne er de embedsmandsgrupper i
Bruxelles, der forbereder Rådsmøderne.
 
Dette kan give anledning til nogen undren, fordi det er et
direktivforslag, som lægger op til at EU tillader patentering af
software og fordi de fleste andre lande har en række fundamentale
forbehold og udestående spørgsmål til direktivteksten.
 
Direktivteksten vil lovliggøre Det Europæiske Patentkontors (EPO) lange
og selvbestaltede praksis, som er i strid med Den Europæiske
Patentkonvention (artikel 52) og i strid med de fleste europæiske landes
nationale patentlovgivninger (Den danske patentlovs §1 stk. 2 pkt. 3).
Se notatet fra SSLUG, DKUUG og PROSA til EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer.
 
Patentkontorer lever i følge sagens natur blandt andet af at udstede
patenter, så de er ingenlunde upartiske parter som rådgivere for EUs
regeringer i denne sag, som især forbrugere og IT-fagfolk, programmører
har stor interesse i.
 
Til syvende og sidst er det spørgsmålet hvad der bedst tjerner samfundet
som helhed. Læs de tidligere høringssvar, studér spørgsmålet på
www.softwarepatenter.dk og døm derefter selv.

For os er der ingen tvivl: Patenter er konkurrencehæmmende og vil
påvirke softwarebrancen langt mere negativt end positivt. At give 20
årige monopoler på ideer i en branche som IT-branchen virker meget
uigennemtænkt. Dette gælder specielt, hvis man ser hvilke ideer, som man
tildeler de 20 årige monopoler: F.eks. Dankort-betaling, netbanking og
e-handel med serviceydelser.
 
Vi frygter desuden at man ønsker at lovgive til fordel for at indføre
patentering af software, men på intet sted ønsker man at sætte egentlige
regler op for hvad der er gode patenter og hvad der er dårlige. Det ser
ud til at denne vurdering skal overlades til EPO eller de nationale
patentkontorer og styrelser, som netop skal implementere lovgivningen på
patent-området.  Dette er et brud med grundlovens tradition med at den
lovgivende og den udførende magt skal adskilles.
http://www.folketinget.dk/BAGGRUND/00000033/00365267.htm
 
Alle (inkl. den danske Patent- og Varemærkestyrelse) kan blive enige om
at forholdene i USA skræmmer. Her har man set en lang række
softwarepatenter udstedt, som efter fagfolks mening er uden kvalitet
eller som direkte er velkendt teknologi. Hvis patentadministrationen i
praksis både bliver den lovgivende og den udøvende magt, så er der ingen
bremse, som hindrer at patentudstedelsen glider mod amerikanske forhold.
Forhold, som har udstedt patent på at gynge sidelæns på en gynge.
 

Links:
 
Invitation til EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer
(Refereres af notatet nedenfor)Intet link.
Vi har af ØEMs departement fået besked på at notatet ikke må
offentliggøres!

 
Notatet til EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer udarbejdet
af SSLUG, DKUUG og PROSA.
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_08/msg00548.html

EU-direktivforslaget (Refereres af høringssvarene nedenfor):

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92da.pdf

SSLUGs høringssvar om EU-direktivforslaget til Patent- og
Varemærkestyrelsen:
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_04/msg00110.html

SSLUGs høringssvar til den svenske regering, som vi også ønsker lagt til
grund i DK:
http://www.sslug.dk/patent/eudirektiv/sv/sslug02-92sv.html

Baggrundsmateriale fra www.softwarepatenter.dk:
http://www.softwarepatenter.dk/dokumenter/intro-10-sider.pdf
http://www.softwarepatenter.dk/privatebrugere.html
http://www.softwarepatenter.dk/mod_argumenter.html
http://www.softwarepatenter.dk/forret.html

Underskriftindsamling med 123206 underskrivere, der er imod patentering
af software.
http://petition.eurolinux.org/index_html?LANG=en

Mere detaljeret viden:
SSLUGs svar til EU Parl. Legal Affairs Committee (2 svar på engelsk):

http://www1.europarl.eu.int/forum/mi/dispatch.cgi/opendisc/docProfile/100015/d20020620151148
 
Patent på at gynge:
http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/3084451.htm
 
Kontaktpersoner:
SSLUG, Anne Østergaard <sslug@sslug> tlf.: 35 42 88 73
DKUUG, Ole Tange <sslug@sslug> tlf.: 35 37 40 26
PROSA, Peter Ussing <sslug@sslug> tlf.: 29 23 42 29

SSLUG er en brugergrupper med ca. 6.000 medlemmer. SSLUG's formål er at
fremme brugen af "Open Source"-styresystemet Linux. Linux er i dag er
verdens hurtigst voksende styresystem. SSLUG's hjemmeside er:
http://www.sslug.dk

DKUUG er en brugergruppe bestående af IT-professionelle med fokus på
åbne
systemer, åbne standarder og UNIX. DKUUG var de første, der tilbød
Internetadgang i Danmark. DKUUG's hjemmeside er: http://www.dkuug.dk

PROSA er den eneste fagforening der udelukkende organiserer medlemmer,
der
har IT som den væsentligste arbejdsfunktion. PROSA varetager sine ca.
13.000 medlemmers faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale
interesser på et partineutralt grundlag. PROSA forholder sig aktivt til
IT-anvendelsen og IT-politikken i Danmark og internationalt. PROSA's
hjemmeside er: http://www.prosa.dk

Anne
-- 
Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk/ 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:42 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *