[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] SoftwarepatentdirektivetOn Fri, 2002-09-06 at 14:36, Ole Tange wrote:
> <PM>
> <Version>
> 1. Anne Østergaard lægger ud.
> 2. Ole Tange klipper et par sætninger op og laver en mulighed 2 til
> afslutning. Mulighed 1 er lidt for fokuseret på fri software til at
> DKUUG kan være med.
> 3. Anne retter til. Medtager rettelser og forslag fra Ole Tange,Peter
> Toft og Carsten Svaneborg.
> 4. Tange fixer nogle sdavefjel. Nogle sætninger er omformuleret - Jeg
>    havde svært ved at forstå EU-opbygingen. Hvis omformuleringen er
>    forkert, så skal opformuleringen rettes. Jeg har stor tvivl om sidste
>    afsnit. Vi skal have GO fra PROSA.
> 5. Tange inkorporerer Annes rettelser.
> </Version>

6. Anne fjerner henvisningen til notatet, som vi nu har fået at vide
ikke må offentliggøres. Det stod i referatet fra specialudvalgsmødet.
Referatet må heller ikke offentliggøres- det er stadig der hvor
indstillingerne står. Dem må man så henvende sig til PVS for at få, hvis
man overhovedet må vide hvad der sker i ministeriet og i regeringen!
> 
> <Mangler>
>   Final stavecheck
>   GO fra PROSA.
>   GO fra SSLUGs betyrelse
> </Mangler>
> 
> <Overskrift>
> Er EU kommissionens softwarepatentdirektiv en teknisk handelshindring?
> 
> Den danske holdning til forslaget til EU-direktiv om patenter på
> software er ikke længere entydigt positiv!
> </Overskrift>
> 
> <BODY>
> SSLUG, DKUUG var sidste fredag eftermiddag, den 30 august 2002 kl.
> 15.00, inviteret til møde i EF-specialudvalget for tekniske
> handelshindringer under Økonomi- og Erhvervsministeriet for at drøfte et
> af ministeriet udfærdiget notat med indstillinger til den danske
> regerings mandat og holdninger på det kommende EU-Rådsmøde.
> 
> Ministeriet oplyser at forslaget skal drøftes i rådsarbejdsgruppen den 13.
> september 2002 samt på arbejdsgruppemøder i oktober (Rådsarbejdsgrupperne
> er de embedsmandsgrupper i Bruxelles, der forbereder Rådsmøderne).
> Forslaget er på dagsordenen for Rådet for Konkurrenceevne til eventuel
> opnåelse af en politisk aftale den 14. og 15. november 2002.
> 
> Hvis man på Ministerrådsmødet (for ministrene med ansvar for
> konkurrenceevne) den 14. og 15. november 2002 bliver enige om at indføre
> patenter på software, så vil dette ske uden at man har gjort borgerne i
> almindelighed klart, hvilke konsekvenser det kommer til at få for
> samfundsudviklingen og især brugen af moderne informationsteknologi, der
> kan blive dårligere og dyrere.
> 
> Til mødet den 30. august havde ministeriet foruden de faste medlemmer af
> EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer denne gang blandt andet
> inviteret SSLUG og DKUUG til at deltage i mødet.
> 
> Som det vil være nogen bekendt har begge foreninger tidligere igennem de
> sidste par år gentagne gange skriftligt givet udtryk for deres modstand
> mod indførelse af nye regler, der legaliserer patenter på software og
> forretningsmetoder. Se links til tidligere høringssvar nedenfor.
> 
> Til brug i mødet i EF-specialudvalget havde SSLUG, DKUUG og PROSA skrevet
> et notat, der når frem til helt andre synspunkter og indstillinger end dem
> regeringen havde lagt op til. Se:
> 
> http://www.sslug.dk/~anne/pressemeddelelse-02-09-02.html
> 
> Specialudvalgsformanden lovede at ministeriet nu ville tage dette notat
> med dets modforslag til indstillinger med i overvejelserne, når det
> endelige danske forhandlingsmandat skal fastsættes. Dette sker i
> Folketingets EU-udvalg på grundlag af et notat fra økonomi- og
> Erhvervsministeriet forud for Ministerrådsmødet, således som det er dansk
> praksis.
> 
> På de seneste rådsarbejdsgruppemøder har man fra den danske regerings side
> givet udtryk for, at man var meget positivt stemt til Kommissionens
> direktivforslag. Rådsarbejdsgrupperne er de embedsmandsgrupper i
> Bruxelles, der forbereder Rådsmøderne.
> 
> Dette kan give anledning til nogen undren, fordi det er et
> direktivforslag, som lægger op til at EU tillader patentering af software
> og fordi de fleste andre lande har en række fundamentale forbehold og
> udestående spørgsmål til direktivteksten.
> 
> Direktivteksten vil lovliggøre Det Europæiske Patentkontors (EPO) lange og
> selvbestaltede praksis, som er i strid med Den Europæiske Patentkonvention
> (artikel 52) og i strid med de fleste europæiske landes nationale
> patentlovgivninger (Den danske patentlovs §1 stk. 2 pkt. 3). Se notatet
> fra SSLUG, DKUUG og PROSA til EF-specialudvalget for tekniske
> handelshindringer.
> 
> Patentkontorer lever i følge sagens natur blandt andet af at udstede
> patenter, så de er ingenlunde upartiske parter som rådgivere for EUs
> regeringer i denne sag, som især forbrugere og IT-fagfolk, programmører
> har stor interesse i.
> 
> Til syvende og sidst er det spørgsmålet hvad der bedst tjerner samfundet
> som helhed. Læs de tidligere høringssvar, studér spørgsmålet på
> www.softwarepatenter.dk og døm derefter selv.
> 
> For os er der ingen tvivl: Patenter er konkurrencehæmmende og vil påvirke
> softwarebrancen langt mere negativt end positivt. At give 20 årige
> monopoler på ideer i en branche som IT-branchen virker meget
> uigennemtænkt. Dette gælder specielt, hvis man ser hvilke ideer, som man
> tildeler de 20 årige monopoler: F.eks. Dankort-betaling, netbanking og
> e-handel med serviceydelser.
> 
> Vi frygter desuden at man ønsker at lovgive til fordel for at indføre
> patentering af software, men på intet sted ønsker man at sætte egentlige
> regler op for hvad der er gode patenter og hvad der er dårlige. Det ser ud
> til at denne vurdering skal overlades til EPO eller de nationale
> patentkontorer og styrelser, som netop skal implementere lovgivningen på
> patent-området.  Dette er et brud med grundlovens tradition med at den
> lovgivende og den udførende magt skal adskilles.
> http://www.folketinget.dk/BAGGRUND/00000033/00365267.htm
> 
> Alle (inkl. den danske Patent- og Varemærkestyrelse) kan blive enige om at
> forholdene i USA skræmmer. Her har man set en lang række softwarepatenter
> udstedt, som efter fagfolks mening er uden kvalitet eller som direkte er
> velkendt teknologi. Hvis patentadministrationen i praksis både bliver den
> lovgivende og den udøvende magt, så er der ingen bremse, som hindrer at
> patentudstedelsen glider mod amerikanske forhold. Forhold, som har udstedt
> patent på at gynge sidelæns på en gynge.
> 
> 
> Links:
> 
> Invitation til EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer
> (Refereres af notatet nedenfor)Intet link.
Vi har af ØEMs departement fået besked på at notatet ikke må
offentliggøres!

> 
> Notatet til EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer udarbejdet
> af SSLUG, DKUUG og PROSA.
> http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_08/msg00548.html
> 
> EU-direktivforslaget (Refereres af høringssvarene nedenfor):
> 
> http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92da.pdf
> 
> SSLUGs høringssvar om EU-direktivforslaget til Patent- og
> Varemærkestyrelsen:
> http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_04/msg00110.html
> 
> SSLUGs høringssvar til den svenske regering, som vi også ønsker lagt til
> grund i DK:
> http://www.sslug.dk/patent/eudirektiv/sv/sslug02-92sv.html
> 
> Baggrundsmateriale fra www.softwarepatenter.dk:
> http://www.softwarepatenter.dk/dokumenter/intro-10-sider.pdf
> http://www.softwarepatenter.dk/privatebrugere.html
> http://www.softwarepatenter.dk/mod_argumenter.html
> http://www.softwarepatenter.dk/forret.html
> 
> Underskriftindsamling med 123206 underskrivere, der er imod patentering
> af software.
> http://petition.eurolinux.org/index_html?LANG=en
> 
> Mere detaljeret viden:
> SSLUGs svar til EU Parl. Legal Affairs Committee (2 svar på engelsk):
> http://www1.europarl.eu.int/forum/mi/dispatch.cgi/opendisc/docProfile/100015/d20020620151148
> 
> Patent på at gynge:
> http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/3084451.htm
> 
> Kontaktpersoner:
> SSLUG, Anne Østergaard <sslug@sslug> tlf.: 35 42 88 73
> DKUUG, Ole Tange <sslug@sslug> tlf.: 35 37 40 26
> PROSA, Peter Ussing <sslug@sslug> tlf.: 29 23 42 29
> 
> SSLUG er en brugergrupper med ca. 6.000 medlemmer. SSLUG's formål er at
> fremme brugen af "Open Source"-styresystemet Linux. Linux er i dag er
> verdens hurtigst voksende styresystem. SSLUG's hjemmeside er:
> http://www.sslug.dk
> 
> DKUUG er en brugergruppe bestående af IT-professionelle med fokus på åbne
> systemer, åbne standarder og UNIX. DKUUG var de første, der tilbød
> Internetadgang i Danmark. DKUUG's hjemmeside er: http://www.dkuug.dk
> 
> PROSA er den eneste fagforening der udelukkende organiserer medlemmer, der
> har IT som den væsentligste arbejdsfunktion. PROSA varetager sine ca.
> 13.000 medlemmers faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale
> interesser på et partineutralt grundlag. PROSA forholder sig aktivt til
> IT-anvendelsen og IT-politikken i Danmark og internationalt. PROSA's
> hjemmeside er: http://www.prosa.dk
> 
> 
-- 
Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk/ 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:42 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *