[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] Udkast til pressemeddelelse om softwarepatentdirektivet(fwd)"Anne Østergaard" <sslug@sslug> wrote in message
news:sslug@sslug

Jeg prøver igen.

Det hedder havde, ikke hvade.

Det hedder "hvad man kan patentere" ikke "hvad man kan patenteres"

På dansk bruger man kun stort bogstav for egenavne.
EU-Rådsmøde >> EU- rådsmøde
Ministrerrådsmødet >> ministerrådsmødet
Rådsarbejdsgruppemøder >> rådsarbejdsgruppemøder
Rådsmøderne >> rådsmøderne
Kommissionens >> kommissionens (denne kan debatteres. Er kommissionen at
ligne med Gud eller med en samling mennesker?)
Jeg kan sagtens forstå, at AØ, som i sagens natur læser en masse på
udenlandsk, kommer til at bruge engensl/fransk bogstavering, men skal det
gøres i et dansk svar ( nej det skal ikke være "i et Dansk svar")? For en
sjælden gangs skyld kæmper jeg for, at der skal anvendes dansk retskrivning,
og ikke mod sproglige mutationer ( som fx. at ordet "gider" er
acceptabelt ).

<PM>
<Version>
1. Anne Østergaard lægger ud.
2. Ole Tange klipper et par sætninger op og laver en mulighed 2 til
afslutning. Mulighed 1 er lidt for fokuseret på fri software til at
DKUUG kan være med.
3. Anne retter til. Medtager rettelser og forslag fra Ole Tange,Peter
Toft og Carsten Svaneborg.

Kan jeg få de sidste kommentarer til denne PM, der burde have været
sendt for længst.

</Version>

<Overskrift>
Er EU kommissionens softwarepatentdirektiv en teknisk handelshindring?

Den danske holdning til forslaget til EU-direktiv om patenter på
software er ikke længere entydigt positiv!
</Overskrift>

<BODY>
SSLUG, DKUUG var sidste fredag eftermiddag, den 30 august 2002 kl.
15.00, inviteret til møde i EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer under Økonomi- og Erhvervsministeriet for at drøfte et
af ministeriet udfærdiget notat med indstillinger til den danske
regerings mandat og holdninger på det kommende EU-Rådsmøde.


Ministeriet oplyser at forslaget skal drøftes i rådsarbejdsgruppen den
13. september 2002 samt på arbejdsgruppemøder i oktober.
Forslaget er på dagsordenen for Rådet for Konkurrenceevne til eventuel
opnåelse af en politisk aftale den 14. og 15. november 2002.


(Dette afsnit er nyt)
Spørgsmålet om man vil indføre patent på viden i form af indførelse af
softwarepatenter kan bilve afgjot på dette EU- Rådsmøde uden at man har
gjort borgerne i almindelighed klart hvilke konsekvenser det kommer til
at få for samfundsudviklingen og især brugen af moderne
informationsteknologi, der kan blive dårligere og dyrere.

Foruden de faste medlemmer af EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer hvade ministeriet denne gang blandt andet inviteret
SSLUG og DKUUG til at deltage i mødet.
Som det vil være nogle bekendt har begge foreninger tidligere igennem de
sidste par år gentagne gange skriftligt givet udtryk for deres modstand
mod indførelse af nye regler, der skulle gøre det muligt at indføre nye
områder som software og forretningsmetoder under området for, hvad man
kan patenteres. Se links til tidligere høringssvar nedenfor.

Til brug i mødet i EF-specialudvalget havde SSLUG, DKUUG og PROSA
skrevet et notat, der når frem til helt andre synspunkter og
indstillinger end dem regeringen havde lagt op til. Se:

http://www.sslug.dk/~anne/pressemeddelelse-02-09-02.html

Specialudvalgsformanden lovede at ministeriet nu ville tage dette notat
med dets modforslag til indstillinger med i overvejelserne når det
endelige danske forhandlingsmandat skal fastsættes. Dette sker i
Folketingets EU-udvalg forud for Ministerrådsmødet, således som det er
dansk praksis.

I de seneste Rådsarbejdsgruppemøder, det er de embedsmandsgrupper i
Bruxelles, der forbereder Rådsmøderne, har man fra den danske
regerings side givet udtryk for, at man var meget positivt stemt til
Kommissionens direktivforslag. Dette kan give anledning til nogen
undren, fordi det er et direktivforslag, som lægger op til at EU
tillader patentering af software og fordi de fleste andre lande har en
række fundamentale forbehold og udestående spørgsmål til
direktivteksten. Direktivteksten vil lovliggøre Det Europæiske
Patentkontors lange og selvbestaltede praksis, som er i strid med Den
Europæiske Patentkonventions ordlyd (artikel 52) og de fleste europæiske
landes nationale patentlovgivninger (Den danske patentlovs §1 stk. 2
pkt. 3). Se notatet fra SSLUG, DKUUG og PROSA til EF-specialudvalget for
tekniske handelshindringer.

Patentkontorer lever i følge sagens natur blandt andet af at udstede
patenter, så de er ingenlunde upartiske parter som rådgivere for EUs
regeringer i denne sag, som især forbrugere og IT-fagfolk, programmører
har stor interesse i.

Til syvende og sidst er det spørgsmålet hvad der bedst tjerner samfundet
som helhed. Læs de tidligere høringssvar, studer spørgsmålet på
www.softwarepatenter.dk og døm derefter selv.

For os er der ingen tvivl: Patenter er konkurrencehæmmende og vil
påvirke softwarebrancen langt mere negativt end positivt. At give 20
årige monopoler på ideer i en branche som IT-branchen virker meget
uigennemtænkt. Dette gælder specielt, hvis man ser hvilke ideer, som man
tildeler de 20 årige monopoler: F.eks. Dankort-betaling, netbanking og
e-handel med serviceydelser.

Vi frygter desuden at man ønsker at lovgive til
fordel for at indføre patentering af software, men på
intet sted ønsker man at sætte egentlige regler op for
hvad der er gode patenter og hvad der er dårlige. Det  ser ud til at
dette skal overlades til EPO eller de nationale patentkontorer og
styrelser, som netop skal imlementere lovgivningen på patent-området.
Dete er et brud med grundlovens tradition med at den lovgivende og
den udførende magt skal adskilles.
http://www.folketinget.dk/BAGGRUND/00000033/00365267.htm

Det skræmmer specielt, da alle (inkl. den danske Patent- og
Varemærkestyrelse) kan blive enige om at forholdene i USA skræmmer. Her
har man set en lang række software-patenter udstedt,som efter fagfolks
mening er uden kvalitet eller som direkte er velkendt teknologi. Det er
netop USA som har været bannerfører for at indføre patentering af
software. Europa behøver ikke begå den samme fejl, især da det vil skade
Europa i konkurrencen med softwareindustrien i USA, der har et solidt
forspring! Europa har flere meget innovative små og mellemstor firmaer,
der udvikler software. Det er især her der virkelig lægges stor
præsteres stor kreativitet for dagen med et stort forretningspotentiale.


Links:

Invitation til EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer
(Refereres af notatet nedenfor)
Http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_08/msg00127.html

Notatet til EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer udarbejdet
af SSLUG, DKUUG og PROSA.
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_08/msg00548.html

EU-direktivforslaget (Refereres af høringssvarene nedenfor):

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92da.pdf

SSLUGs høringssvar om EU-direktivforslaget til Patent- og
Varemærkestyrelsen:
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_04/msg00110.html

SSLUGs høringssvar til den svenske regering, som vi også ønsker lagt til
grund i DK:
http://www.sslug.dk/patent/eudirektiv/sv/sslug02-92sv.html

Baggrundsmateriale fra www.softwarepatenter.dk:
http://www.softwarepatenter.dk/dokumenter/intro-10-sider.pdf
http://www.softwarepatenter.dk/privatebrugere.html
http://www.softwarepatenter.dk/mod_argumenter.html
http://www.softwarepatenter.dk/forret.html

Underskriftindsamling med 123206 underskrivere, der er imod patentering
af software.
http://petition.eurolinux.org/index_html?LANG=en

Mere detaljeret viden:
SSLUGs svar til EU Parl. Legal Affairs Committee (2 svar på engelsk):
http://www1.europarl.eu.int/forum/mi/dispatch.cgi/opendisc/docProfile/100015
/d20020620151148

Kontaktpersoner:
SSLUG, Anne Østergaard <sslug@sslug> tlf.: 35 42 88 73
DKUUG, Ole Tange <sslug@sslug> tlf.: 35 37 40 26
PROSA, Peter Ussing <sslug@sslug> tlf.: 29 23 42 29

SSLUG er en brugergrupper med ca. 6.000 medlemmer. SSLUG's formål er at
fremme brugen af "Open Source"-styresystemet Linux. Linux er i dag er
verdens hurtigst voksende styresystem.http://www.sslug.dk

--
Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk/

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:42 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *