[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] Udkast til pressemeddelelse om softwarepatentdirektivet (fwd)Ole Tange wrote:
> SSLUG, DKUUG var sidste fredag eftermiddag, den 30 august 2002 kl.
> 15.00, inviteret til møde i EF-specialudvalget for tekniske
> handelshindringer under Økonomi- og Erhvervsministeriet for at drøfte et
> af ministeriet udfærdiget notat med indstillinger til den danske
> regerings mandat og holdninger på det kommende EU-Rådsmøde.
> 
> Ministeriet oplyser at forslaget skal drøftes i rådsarbejdsgruppen den 13.
> september 2002 samt på arbejdsgruppemøder i oktober.  Forslaget er på
> dagsordenen for Rådet for Konkurrenceevne til eventuel opnåelse af en
> politisk aftale den 14. og 15. november 2002.
> 
> Hvis man på rådsmødet d. 13. september bliver enige om at indføre patenter
> på software, så vil dette ske uden at man har gjort borgerne i
> almindelighed klart hvilke konsekvenser det kommer til at få for
> samfundsudviklingen og især brugen af moderne informationsteknologi, der
> kan blive dårligere og dyrere.
> 
> Til mødet den 30. august havde ministeriet foruden de faste medlemmer af
> EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer denne gang blandt andet
> inviteret SSLUG og DKUUG til at deltage i mødet.

Hele dette stykke er meget meget langt, uden egentligt at have noget
punchline, det må kunne komprimeres til en paragraf. Er alle datoerne
virkeligt relevante for at en journalist kan bestemme om dette PM
skal i avisen eller skrældepanden?

> Som det vil være nogle bekendt har begge foreninger tidligere igennem de
> sidste par år gentagne gange skriftligt givet udtryk for deres modstand
> mod indførelse af nye regler, der legaliserer patenter på software og
> forretningsmetoder. Se links til tidligere høringssvar nedenfor.
> 
> Til brug i mødet i EF-specialudvalget havde SSLUG, DKUUG og PROSA skrevet
> et notat, der når frem til helt andre synspunkter og indstillinger end dem
> regeringen havde lagt op til. Se:

Komprimer disse to til:
SSLUG, DKUUG og PROSA har længe været klart imod softwarepatenter, og
forsøg på at legalisere eksisterende patenter på software og
forretningsmetoder. SSLUG, DKUUG og PROSA organisationerne havde
forfattet et fælles notat der kommer til væsensforskellige synspunkter
og indstillinger end regeringen omkring EU direktivet. Se:

-- 
  Mvh. Carsten Svaneborg
http://www.mpip-mainz.mpg.de


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:42 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *