[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] Softwarepatentdirektivet<PM>
<Version>
1. Anne Østergaard lægger ud.
2. Ole Tange klipper et par sætninger op og laver en mulighed 2 til
afslutning. Mulighed 1 er lidt for fokuseret på fri software til at
DKUUG kan være med.
3. Anne retter til. Medtager rettelser og forslag fra Ole Tange,Peter
Toft og Carsten Svaneborg.
4. Tange fixer nogle sdavefjel. Nogle sætninger er omformuleret - Jeg
   havde svært ved at forstå EU-opbygingen. Hvis omformuleringen er
   forkert, så skal opformuleringen rettes. Jeg har stor tvivl om sidste
   afsnit. Vi skal have GO fra PROSA.
5. Tange inkorporerer Annes rettelser.
</Version>

<Mangler>
  Final stavecheck
  GO fra PROSA.
  GO fra SSLUGs betyrelse
</Mangler>

<Overskrift>
Er EU kommissionens softwarepatentdirektiv en teknisk handelshindring?

Den danske holdning til forslaget til EU-direktiv om patenter på
software er ikke længere entydigt positiv!
</Overskrift>

<BODY>
SSLUG, DKUUG var sidste fredag eftermiddag, den 30 august 2002 kl.
15.00, inviteret til møde i EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer under Økonomi- og Erhvervsministeriet for at drøfte et
af ministeriet udfærdiget notat med indstillinger til den danske
regerings mandat og holdninger på det kommende EU-Rådsmøde.

Ministeriet oplyser at forslaget skal drøftes i rådsarbejdsgruppen den 13.
september 2002 samt på arbejdsgruppemøder i oktober (Rådsarbejdsgrupperne
er de embedsmandsgrupper i Bruxelles, der forbereder Rådsmøderne).
Forslaget er på dagsordenen for Rådet for Konkurrenceevne til eventuel
opnåelse af en politisk aftale den 14. og 15. november 2002.

Hvis man på Ministerrådsmødet (for ministrene med ansvar for
konkurrenceevne) den 14. og 15. november 2002 bliver enige om at indføre
patenter på software, så vil dette ske uden at man har gjort borgerne i
almindelighed klart, hvilke konsekvenser det kommer til at få for
samfundsudviklingen og især brugen af moderne informationsteknologi, der
kan blive dårligere og dyrere.

Til mødet den 30. august havde ministeriet foruden de faste medlemmer af
EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer denne gang blandt andet
inviteret SSLUG og DKUUG til at deltage i mødet.

Som det vil være nogen bekendt har begge foreninger tidligere igennem de
sidste par år gentagne gange skriftligt givet udtryk for deres modstand
mod indførelse af nye regler, der legaliserer patenter på software og
forretningsmetoder. Se links til tidligere høringssvar nedenfor.

Til brug i mødet i EF-specialudvalget havde SSLUG, DKUUG og PROSA skrevet
et notat, der når frem til helt andre synspunkter og indstillinger end dem
regeringen havde lagt op til. Se:

http://www.sslug.dk/~anne/pressemeddelelse-02-09-02.html

Specialudvalgsformanden lovede at ministeriet nu ville tage dette notat
med dets modforslag til indstillinger med i overvejelserne, når det
endelige danske forhandlingsmandat skal fastsættes. Dette sker i
Folketingets EU-udvalg på grundlag af et notat fra økonomi- og
Erhvervsministeriet forud for Ministerrådsmødet, således som det er dansk
praksis.

På de seneste rådsarbejdsgruppemøder har man fra den danske regerings side
givet udtryk for, at man var meget positivt stemt til Kommissionens
direktivforslag. Rådsarbejdsgrupperne er de embedsmandsgrupper i
Bruxelles, der forbereder Rådsmøderne.

Dette kan give anledning til nogen undren, fordi det er et
direktivforslag, som lægger op til at EU tillader patentering af software
og fordi de fleste andre lande har en række fundamentale forbehold og
udestående spørgsmål til direktivteksten.

Direktivteksten vil lovliggøre Det Europæiske Patentkontors (EPO) lange og
selvbestaltede praksis, som er i strid med Den Europæiske Patentkonvention
(artikel 52) og i strid med de fleste europæiske landes nationale
patentlovgivninger (Den danske patentlovs §1 stk. 2 pkt. 3). Se notatet
fra SSLUG, DKUUG og PROSA til EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer.

Patentkontorer lever i følge sagens natur blandt andet af at udstede
patenter, så de er ingenlunde upartiske parter som rådgivere for EUs
regeringer i denne sag, som især forbrugere og IT-fagfolk, programmører
har stor interesse i.

Til syvende og sidst er det spørgsmålet hvad der bedst tjerner samfundet
som helhed. Læs de tidligere høringssvar, studér spørgsmålet på
www.softwarepatenter.dk og døm derefter selv.

For os er der ingen tvivl: Patenter er konkurrencehæmmende og vil påvirke
softwarebrancen langt mere negativt end positivt. At give 20 årige
monopoler på ideer i en branche som IT-branchen virker meget
uigennemtænkt. Dette gælder specielt, hvis man ser hvilke ideer, som man
tildeler de 20 årige monopoler: F.eks. Dankort-betaling, netbanking og
e-handel med serviceydelser.

Vi frygter desuden at man ønsker at lovgive til fordel for at indføre
patentering af software, men på intet sted ønsker man at sætte egentlige
regler op for hvad der er gode patenter og hvad der er dårlige. Det ser ud
til at denne vurdering skal overlades til EPO eller de nationale
patentkontorer og styrelser, som netop skal implementere lovgivningen på
patent-området.  Dette er et brud med grundlovens tradition med at den
lovgivende og den udførende magt skal adskilles.
http://www.folketinget.dk/BAGGRUND/00000033/00365267.htm

Alle (inkl. den danske Patent- og Varemærkestyrelse) kan blive enige om at
forholdene i USA skræmmer. Her har man set en lang række softwarepatenter
udstedt, som efter fagfolks mening er uden kvalitet eller som direkte er
velkendt teknologi. Hvis patentadministrationen i praksis både bliver den
lovgivende og den udøvende magt, så er der ingen bremse, som hindrer at
patentudstedelsen glider mod amerikanske forhold. Forhold, som har udstedt
patent på at gynge sidelæns på en gynge.


Links:

Invitation til EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer
(Refereres af notatet nedenfor)
Http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_08/msg00127.html

Notatet til EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer udarbejdet
af SSLUG, DKUUG og PROSA.
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_08/msg00548.html

EU-direktivforslaget (Refereres af høringssvarene nedenfor):

http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92da.pdf

SSLUGs høringssvar om EU-direktivforslaget til Patent- og
Varemærkestyrelsen:
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_04/msg00110.html

SSLUGs høringssvar til den svenske regering, som vi også ønsker lagt til
grund i DK:
http://www.sslug.dk/patent/eudirektiv/sv/sslug02-92sv.html

Baggrundsmateriale fra www.softwarepatenter.dk:
http://www.softwarepatenter.dk/dokumenter/intro-10-sider.pdf
http://www.softwarepatenter.dk/privatebrugere.html
http://www.softwarepatenter.dk/mod_argumenter.html
http://www.softwarepatenter.dk/forret.html

Underskriftindsamling med 123206 underskrivere, der er imod patentering
af software.
http://petition.eurolinux.org/index_html?LANG=en

Mere detaljeret viden:
SSLUGs svar til EU Parl. Legal Affairs Committee (2 svar på engelsk):
http://www1.europarl.eu.int/forum/mi/dispatch.cgi/opendisc/docProfile/100015/d20020620151148

Patent på at gynge:
http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/3084451.htm

Kontaktpersoner:
SSLUG, Anne Østergaard <sslug@sslug> tlf.: 35 42 88 73
DKUUG, Ole Tange <sslug@sslug> tlf.: 35 37 40 26
PROSA, Peter Ussing <sslug@sslug> tlf.: 29 23 42 29

SSLUG er en brugergrupper med ca. 6.000 medlemmer. SSLUG's formål er at
fremme brugen af "Open Source"-styresystemet Linux. Linux er i dag er
verdens hurtigst voksende styresystem. SSLUG's hjemmeside er:
http://www.sslug.dk

DKUUG er en brugergruppe bestående af IT-professionelle med fokus på åbne
systemer, åbne standarder og UNIX. DKUUG var de første, der tilbød
Internetadgang i Danmark. DKUUG's hjemmeside er: http://www.dkuug.dk

PROSA er den eneste fagforening der udelukkende organiserer medlemmer, der
har IT som den væsentligste arbejdsfunktion. PROSA varetager sine ca.
13.000 medlemmers faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale
interesser på et partineutralt grundlag. PROSA forholder sig aktivt til
IT-anvendelsen og IT-politikken i Danmark og internationalt. PROSA's
hjemmeside er: http://www.prosa.dk 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:42 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *