[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] Udkast til pressemeddelelse om softwarepatentdirektivetOn Tue, 3 Sep 2002, Ole Tange wrote:

> <PM>
> <Version>
>  1. Anne Østergaard lægger ud.
>  2. Ole Tange klipper et par sætninger op og laver en mulighed 2 til
>   afslutning. Mulighed 1 er lidt for fokuseret på fri software til at
>   DKUUG kan være med.
> </Version>
> 
> <Overskrift>
>  Den danske holdning til forslaget til EU-direktiv om patenter på
>  software ikke længere entydigt positiv!
> </Overskrift>
> 
> <BODY>
> Fredag den 30 august 2002 kl. 15.00 havde Økonomi- og
> Erhvervsministeriet indbudt til møde i EF-specialudvalget for tekniske
> handelshindringer med henblik på at drøfte et af ministeriet udfærdiget
> notat med indstillinger til den danske regerings holdninger på det
> kommende EU-Rådsmøde.
> 
> Foruden de faste medlemmer af EF-specialudvalget for tekniske
> handelshindringer hvade ministeriet denne gang inviteret SSLUG og DKUUG
> til at deltage i mødet.

bl.a. inviteret (der var vel andre)

> 
> Som det vil være nogle bekendt har begge disse to foreninger tidligere

tidligere -> igennem de sidste par år 
(eller tilsvarende)

> gentagne gange skriftligt givet udtryk for deres modstand mod indførelse
> af nye regler, der skulle gøre det muligt at indføre nye områder som
> software og forretningsmetoder under området for noget der kan
> patenteres. Se links til tidligere høringssvar nedenfor.
> 
> Til brug i mødet i EF-specialudvalget havde SSLUG, DKUUG og PROSA skrevet
> et notat, der når frem til helt andre indstillinger end dem regeringen
> havde lagt op til.

link?

> 
> Specialudvalgsformanden lovede at ministeriet nu ville tage dette notat
> med dets modforslag til indstillinger med i overvejelserne når det
> endelige danske forhandlingsmandat skal fastsættes. Dette sker i
> Folketingets EU-udvalg forud for Ministerrådsmødet, således som det er
> dansk praksis.

kender vi dato?

> 
> I de seneste Rådsarbejdsgruppemøder i Bruxelles har man fra den danske

Hvilket Råd? Er det kommissionen?

> regerings side givet udtryk for, at man var meget positivt stemt til
> Kommissionens direktivforslag. Dette kan give anledning til nogen undren,

direktivforslag -> direktivforslag, som lægger op til 
at man tillader patentering af software.

> fordi de fleste andre lande har en række fundamentale forbehold og
> udestående spørgsmål til direktivteksten. Direktivteksten vil lovliggøre
> Det Europæiske Patentkontors lange og selvbestaltede praksis, som er i
> strid med Den Europæiske Patentkonventions ordlyd (artikel 52) og de
> fleste europæiske landes nationale patentlovgivninger (Den danske
> patentlovs §1 stk. 2 pkt. 3). Se notatet fra SSLUG, DKUUG og PROSA til
> EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer.
> 
> Patentkontorer lever i følge sagens natur blandt andet af at udstede
> patenter, så de er ingenlunde upartiske parter som rådgivere for EUs
> regeringer i denne sag, som især forbrugere og IT-fagfolk, programmører
> har stor interesse i.
> 
> Til syvende og sidst er det spørgsmålet hvad der bedst tjerner samfundet
> som helhed. Læs de tidligere høringssvar, studer spørgsmålet på
> www.softwarepatenter.dk og døm derefter selv.
> 
> <Mulighed 1>
> For os er der ingen tvivl: lad os alle dele den viden, der findes i
> samfundet til enhver tid, så bliver vi alle klogere - og vi skal også dele
> denne viden med brugerne uden at lægge unødvendige afgifter på
> computerprogrammerne. På den måde bliver vi alle sammen vindere, helt uden
> softwarepatenter, der som helt overvejende hovedregel savner værkshøjde
> dvs opfinderhøjde eller som ikke er udtryk for en ny opfindelse.
> </Mulighed 1>
> 
> <Mulighed 2>
> 
> For os er der ingen tvivl: Patenter er konkurrencehæmmende og vil påvirke
> softwarebrancen langt mere negativt end positivt. At give 20 årige
> monopoler på ideer i en branche som IT-branchen virker meget
> uigennemtænkt. Dette gælder specielt, hvis man ser hvilke ideer, som man
> tildeler de 20 årige monopoler: F.eks. Dankort-betaling, netbanking og
> e-handel med serviceydelser.
> 
> </Mulighed 2>

Mulighed 1 er for tam IMHO. Den er sød, men vi opnår 
ikke så meget med det.

Jeg synes at Mulighed 2 er langt bedre end et, men man 
kunne også skrive lidt ekstra til den tekst ala

"Vi frygter desuden at man ønsker at lovgive til 
fordel for at indføre patentering af software, men på 
intet sted ønsker man at sætte egentlige regler op for 
hvad der er gode patenter og hvad der er dårlige. Det
ser ud til at dette skal overlades til de nationale 
patent-styrelser, som netop skal implementere 
lovgivningen på patent-området. Dette er et brud med 
den grundlovens tradition med at den lovgivende og 
den udførende magt deles.
http://www.folketinget.dk/BAGGRUND/00000033/00365267.htm

Det skræmmer specielt, da alle (inkl. den danske
patent- og varemærkestyrelse) kan blive enige om at
forholdene i USA skræmmer. Her har man set en lang
række software-patenter udstedt som efter fagfolks
mening er uden kvalitet eller som direkte er kendt
teknologi. Det er netop USA som har været bannerfører
for at indføre patentering af software. Europa behøver 
ikke begå den samme fejl!"

> 
> Links:
> 
> Invitation til EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer
> (Refereres af notatet nedenfor)
> http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_08/msg00127.html
> 
> Notatet til EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer udarbejdet
> af SSLUG, DKUUG og PROSA.
> http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_08/msg00548.html
> 
> EU-direktivforslaget (Refereres af høringssvarene nedenfor):
> http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92da.pdf
> 
> SSLUGs høringssvar om EU-direktivforslaget til Patent- og
> Varemærkestyrelsen:
> http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_04/msg00110.html
> 
> SSLUGs høringssvar til den svenske regering, som vi også ønsker lagt til
> grund i DK:
> http://www.sslug.dk/patent/eudirektiv/sv/sslug02-92sv.html
> 
> Baggrundsmateriale fra www.softwarepatenter.dk:
> http://www.softwarepatenter.dk/dokumenter/intro-10-sider.pdf
> http://www.softwarepatenter.dk/privatebrugere.html
> http://www.softwarepatenter.dk/mod_argumenter.html
> http://www.softwarepatenter.dk/forret.html
> 
> Underskriftindsamling med 123206 underskrivere, der er imod patentering af
> software.
> http://petition.eurolinux.org/index_html?LANG=en
> 
> Mere detaljeret viden:
> SSLUGs svar til EU Parl. Legal Affairs Committee (2 svar på engelsk):
> http://www1.europarl.eu.int/forum/mi/dispatch.cgi/opendisc/docProfile/100015/d20020620151148/No/t100015.htm
> 
> Kontaktpersoner:
> SSLUG, Anne Østergaard <sslug@sslug> tlf.: 35 42 88 73
> DKUUG, Ole Tange <sslug@sslug> tlf.: 35 37 40 26
> PROSA, Peter Ussing <sslug@sslug> tlf.: 29 23 42 29
> 
> </BODY>
> </PM>
> 


Fint!!!!!

Peter Toft, Ph.D. sslug@sslug http://www.sslug.dk/~pto

"Peace, Love, and Linux" -- IBM 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:42 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *