[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] Udkast til pressemeddelelse om softwarepatentdirektivet<PM>
 <Version>
  1. Anne Østergaard lægger ud.
  2. Ole Tange klipper et par sætninger op og laver en mulighed 2 til
     afslutning. Mulighed 1 er lidt for fokuseret på fri software til at
     DKUUG kan være med.
 </Version>

 <Overskrift>
  Den danske holdning til forslaget til EU-direktiv om patenter på
  software ikke længere entydigt positiv!
 </Overskrift>

<BODY>
Fredag den 30 august 2002 kl. 15.00 havde Økonomi- og
Erhvervsministeriet indbudt til møde i EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer med henblik på at drøfte et af ministeriet udfærdiget
notat med indstillinger til den danske regerings holdninger på det
kommende EU-Rådsmøde.

Foruden de faste medlemmer af EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer hvade ministeriet denne gang inviteret SSLUG og DKUUG
til at deltage i mødet.

Som det vil være nogle bekendt har begge disse to foreninger tidligere
gentagne gange skriftligt givet udtryk for deres modstand mod indførelse
af nye regler, der skulle gøre det muligt at indføre nye områder som
software og forretningsmetoder under området for noget der kan
patenteres. Se links til tidligere høringssvar nedenfor.

Til brug i mødet i EF-specialudvalget havde SSLUG, DKUUG og PROSA skrevet
et notat, der når frem til helt andre indstillinger end dem regeringen
havde lagt op til.

Specialudvalgsformanden lovede at ministeriet nu ville tage dette notat
med dets modforslag til indstillinger med i overvejelserne når det
endelige danske forhandlingsmandat skal fastsættes. Dette sker i
Folketingets EU-udvalg forud for Ministerrådsmødet, således som det er
dansk praksis.

I de seneste Rådsarbejdsgruppemøder i Bruxelles har man fra den danske
regerings side givet udtryk for, at man var meget positivt stemt til
Kommissionens direktivforslag. Dette kan give anledning til nogen undren,
fordi de fleste andre lande har en række fundamentale forbehold og
udestående spørgsmål til direktivteksten. Direktivteksten vil lovliggøre
Det Europæiske Patentkontors lange og selvbestaltede praksis, som er i
strid med Den Europæiske Patentkonventions ordlyd (artikel 52) og de
fleste europæiske landes nationale patentlovgivninger (Den danske
patentlovs §1 stk. 2 pkt. 3). Se notatet fra SSLUG, DKUUG og PROSA til
EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer.

Patentkontorer lever i følge sagens natur blandt andet af at udstede
patenter, så de er ingenlunde upartiske parter som rådgivere for EUs
regeringer i denne sag, som især forbrugere og IT-fagfolk, programmører
har stor interesse i.

Til syvende og sidst er det spørgsmålet hvad der bedst tjerner samfundet
som helhed. Læs de tidligere høringssvar, studer spørgsmålet på
www.softwarepatenter.dk og døm derefter selv.

<Mulighed 1>
For os er der ingen tvivl: lad os alle dele den viden, der findes i
samfundet til enhver tid, så bliver vi alle klogere - og vi skal også dele
denne viden med brugerne uden at lægge unødvendige afgifter på
computerprogrammerne. På den måde bliver vi alle sammen vindere, helt uden
softwarepatenter, der som helt overvejende hovedregel savner værkshøjde
dvs opfinderhøjde eller som ikke er udtryk for en ny opfindelse.
</Mulighed 1>

<Mulighed 2>

For os er der ingen tvivl: Patenter er konkurrencehæmmende og vil påvirke
softwarebrancen langt mere negativt end positivt. At give 20 årige
monopoler på ideer i en branche som IT-branchen virker meget
uigennemtænkt. Dette gælder specielt, hvis man ser hvilke ideer, som man
tildeler de 20 årige monopoler: F.eks. Dankort-betaling, netbanking og
e-handel med serviceydelser.

</Mulighed 2>

Links:

Invitation til EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer
(Refereres af notatet nedenfor)
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_08/msg00127.html

Notatet til EF-specialudvalget for tekniske handelshindringer udarbejdet
af SSLUG, DKUUG og PROSA.
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_08/msg00548.html

EU-direktivforslaget (Refereres af høringssvarene nedenfor):
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92da.pdf

SSLUGs høringssvar om EU-direktivforslaget til Patent- og
Varemærkestyrelsen:
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_04/msg00110.html

SSLUGs høringssvar til den svenske regering, som vi også ønsker lagt til
grund i DK:
http://www.sslug.dk/patent/eudirektiv/sv/sslug02-92sv.html

Baggrundsmateriale fra www.softwarepatenter.dk:
http://www.softwarepatenter.dk/dokumenter/intro-10-sider.pdf
http://www.softwarepatenter.dk/privatebrugere.html
http://www.softwarepatenter.dk/mod_argumenter.html
http://www.softwarepatenter.dk/forret.html

Underskriftindsamling med 123206 underskrivere, der er imod patentering af
software.
http://petition.eurolinux.org/index_html?LANG=en

Mere detaljeret viden:
SSLUGs svar til EU Parl. Legal Affairs Committee (2 svar på engelsk):
http://www1.europarl.eu.int/forum/mi/dispatch.cgi/opendisc/docProfile/100015/d20020620151148/No/t100015.htm

Kontaktpersoner:
SSLUG, Anne Østergaard <sslug@sslug> tlf.: 35 42 88 73
DKUUG, Ole Tange <sslug@sslug> tlf.: 35 37 40 26
PROSA, Peter Ussing <sslug@sslug> tlf.: 29 23 42 29

</BODY>
</PM> 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:42 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *