[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Udkast til pressemeddelelse om softwarepatentdirektivetUdkast til pressemeddelelse om holdningen til softwarepatenter i DK:
----
Den danske holdning til forslaget til EU- direktiv om patenter på
software ikke længere entydigt positiv!

Fredag den 30 august 2002 kl. 15.00 havde Økonomi- og
Erhvervsministeriet indbudt til møde i EF -specialudvalget for tekniske
handelshindringer med henblik på at drøfte et af ministeriet udfærdiget
notat med indstillinger til den danske regerings holdninger på det
kommende EU- Rådsmøde.

Foruden de faste medlemmer af EF-specialudvalget  for tekniske
handelshindringer hvade ministeriet denne gang inviteret SSLUG og DKUUG
til at deltage i mødet.

Som det vil være nogle bekendt har begge disse to foreninger tidligere
gentagne gange skriftligt givet udtryk for deres modstand mod indførelse
af nye regler, der skulle gøre det muligt at indføre nye områder som
software og forretningsmetoder under området for "ting" der kan
patenteres.Se links til tidligere høringssvar nedenfor.

Til brug i mødet i EF- specialudvalget havde SSLUG, DKUUG og PROSA
skrevet sit eget notat, der når frem til helt andre indstillinger end
dem regeringen havde lagt op til.

Specialudvalgsformanden lovede at ministeriet nu ville tage dette notat
med dets modforslag til indstillinger med i overvejelserne når det
endelige danske forhansdlingsmandat skal fastsættes. Hvilket sker i
Folketingets EU- udvalg forud for Ministerrådsmødet, således som det er
dansk praksis.

I de seneste Rådsarbejdsgruppemøder i Bruxelles har man fra den danske
regerings side givet udtryk for, at man var meget positivt stemt til
Kommissionens direktivforslag, hvilket godt kan give anledning til
undren, fordi de fleste andre lande har en række fundamentale forbehold
og udestående spørgsmål til direktivteksten, der går ud på at lovliggøre
Det Europæiske Patentkontors lange og selvbestaltede praksis, som er i
strid med Den Europæiske Patentkonventions ordlyd (artikel 52 ) og de
fleste europæiske landes nationale patentlovgivninger. Se notatet fra
SSLUG, DKUUG og PROSA til EF-specialudvalget for tekniske
handelshindringer.

Patentkontorer lever i følge sagens natur blandt andet af at udstede
patenter, så de er ingenlunde upartiske parter som rådgivere for EUs
regeringer i denne sag, som især forbrugere og IT-fagfolk, programmører
har stor interesse i. 

Til syvende og sidst er det spørgsmålet hvad der bedst tjerner samfundet
som helhed. Læs de tidligere høringssvar, studer spørgsmålet på
www.softwarepatenter.dk og døm derefter selv.

For os er der ingen tvivl, lad os alle dele den viden, der findes i
samfundet til enhver tid, så bliver vi alle klogere-  og vi skal også
dele denne viden med brugerne uden at lægge unødvendige afgifter på
computerprogrammerne. På den måde bliver vi alle sammen vindere, helt
uden softwarepatenter, der som helt overvejende hovedregel savner
værkshøjde dvs opfinderhøjde eller som ikke er udtryk for en ny
opfindelse.


Links:

SSLUGs svar til PVS:
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_04/msg00110.html

SSLUGs svar til den svenske regering, som vi også ønsker lagt til grund
i DK:
http://www.sslug.dk/patent/eudirektiv/sv/sslug02-92sv.html

Baggrundsmateriale fra www. softwarepatenter.dk:
http://www.softwarepatenter.dk/dokumenter/intro-10-sider.pdf
http://www.softwarepatenter.dk/privatebrugere.html
http://www.softwarepatenter.dk/mod_argumenter.html
http://www.softwarepatenter.dk/forret.html

Se også denne underskriftindsamling:
http://petition.eurolinux.org/index_html?LANG=en

med 123206 undreskrivere, der er imod patentering af software.

Mere detaljeret viden :
SSLUGs svar til EU Parl. Legal Affairs Committee (2 styk svar på
engelsk):
http://www1.europarl.eu.int/forum/mi/dispatch.cgi/opendisc/docProfile/100015/d20020620151148/No/t100015.htm

Kontaktpersoner: 
SSLUG, Anne Østergaard sslug@sslug tlf.: 35 42 88 73
DKUUG, Ole tange sslug@sslug,dk tlf.: 35 37 40 26
PROSA, Peter Ussing  sslug@sslug  tlf.:29 23 42 29

Anne
-- 
Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk/ 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:42 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *