[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Patent- og Varemærkestyrelsens "Open Source"-rapport modtager sønderlemmende kritik (fwd)FYI; Følgende PM er netop sendt ud.

---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 2 Jan 2002 22:03:58 +0100 (CET)
From: Peter Toft <sslug@sslug>
To: sslug@sslug
Subject: Patent- og Varemærkestyrelsens "Open Source"-rapport modtager
  sønderlemmende kritik

<pressemeddelelse>
 <mulige overskrifter>
 a) Patent- og Varemærkestyrelsens "Open Source"-rapport
   modtager sønderlemmende kritik
 b) "Open Source"-rapport kræves trukket tilbage.
 c) Patent- og Varemærkestyrelsen sendes tilbage på 
   skolebænken
 d) "Open Source"-rapport modtager sønderlemmende kritik
 </mulige overskrifter>

 <tekst>

Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) retter i et 34
sider langt brev til Økonomi- og erhvervsministeren en
sønderlemmende kritik mod Patent- og Varemærke-
styrelsens rapport "Open Source i Danmark - udvikling
og anvendelse", og opfordrer til at rapporten trækkes
tilbage.

Et af SSLUG's kritikpunkter er at rapporten opfatter "Open
Source"-software, som det modsatte af kommerciel software,
hvilket er helt forkert. "Open Source"-software kan fås og
bruges på kommercielle vilkår, for eksempel ved at man køber
en Linux-distribution med en serviceaftale til virksomhedens
pc'ere og servere.

Det modsatte af "Open Source"-software er proprietær
software. Proprietær software er når programmernes
kildetekst og protokoller holdes hemmelige ("Closed
Source"). Hemmelige protokoller bruges aktivt til at
skabe og vedligeholde softwaremonopoler. Det sker for
eksempel ved at reducere brugerens valgmuligheder 
mellem forskellige produkter. 

For eksempel er formatet af Microsoft Word-dokumenter
hemmeligt. Det betyder at det er svært (men ikke umuligt) af
finde alternative programmer, der kan læse og skrive
Word-dokumenter. Ligeledes er nye versioner af Word ikke
helt kompatible med gamle versioner, hvorved brugerne
tvinges til at løbende opdatere og sikrer
softwareleverandørerne en løbende indtægtskilde.

Dele af Patent- og Varemærkestyrelsens rapport er også et
slet skjult partsindlæg i debatten om softwarepatenter.
Betydningen af softwarepatenter - specielt for "Open
Source"-software - er groft misrepræsenteret i rapporten.

Rapporten nævner for eksempel ikke at ifølge gældende dansk
lov og den europæiske patentkonvention er det ikke muligt at
udtage patenter på software eller forretningsmetoder. Det
Europæiske Patentkontor har dog udstedt i størrelsesordenen
30.000 software- og forretningsmetode-patenter, heraf ca.
500 der gælder i Danmark.

Patent- og Varemærkestyrelsen søger at få den danske
patentlovgivning ændret således at det bliver muligt at
udtage softwarepatenter i Danmark. De har dog endnu ikke
kunnet dokumentere at monopoler på softwareområdet - hvad
enten det er i form af softwarepatenter eller på anden måde
- leder til øget kvalitet, innovation eller konkurrence-
muligheder for den danske IT-branche.

Det er SSLUG's ønske at "Open Source"-software skal kunne
konkurrere på lige vilkår med "Closed Source"-software.
Softwarepatenter vil skævvride denne konkurrence, for
eksempel fordi softwarepatenter er i modstrid med den fri
vidensdeling der er basis for "Open Source"-software, og
fordi softwarepatenter allerede i dag bruges til at hindre
at konkurrerende virksomheder kan læse filer der er skrevet
med bestemte programmer.


Brevets fulde tekst kan findes på:

  http://www.sslug.dk/patent/DKPTO_OSS_rapport_kritik/

Den internationale "Open Source"-definition kan findes på:

  http://www.opensource.org/docs/definition.html

  Kort fortalt handler "Open Source" om forbruger-
  beskyttelse. En bruger af et "Open Source"-program vil
  ikke være bundet til en bestemt leverandør eller være
  presset til at udskifte sine programmer, hver gang den
  oprindelige leverandør finder det passende. Dertil kommer
  at "Open Source"-programmer (uden kommercielle
  serviceaftaler) er praktisk taget gratis.

Den kritiserede rapport kan findes på:

  http://www.dkpto.dk/publikationer/rapporter/open_source/open_source_i_danmark.pdf

Kontakt:

  Peter Toft, <sslug@sslug>, +45 43 60 06 12

SSLUG er en brugergrupper med ca. 6.000 medlemmer. SSLUG's
formål er at fremme brugen af "Open Source"-styresystemet
Linux. Linux er i dag er verdens hurtigst voksende
styresystem,

 </tekst>
</pressemeddelelse>

Jacob
-- 
I øvrigt mener jeg at det er uhensigtsmæssigt at skrive
"pipes" om kanaler i en begynderbog om Unix.


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: sslug@sslug
For additional commands, e-mail: sslug@sslug 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:41 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *