[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

swpat svensk er sendtMartin har sendt den svenske version af swpat.
Rock and roll.

--- Enclosed, please find the posted message.


    [ Part 2: "Included Message" ]

Date: Tue, 28 Sep 1999 23:41:10 +0200 (CEST)
From: Martin Wahlen <sslug@sslug>
To: sslug@sslug
Subject: Mjukvarupatent


Har du GIF-bilder på din hemsida? Är GIF-bilderna gjorda med
ett program, som inte har licens för att använda LZW-metoden
som UNISYS har patenterat? Om så är fallet, och om du bor i
USA, England, Tyskland, Frankrike eller Italien, riskerar du
att bli krävd på $5000.

Detta är bara ett av många exempel på effekterna av mjukvarupatent.
Lyckligtvis har Europa en mer restriktiv inställning till mjukvarupatent
än USA, men Danmark, Sverige och de övriga EU-länderna är under stark
press att harmonisera sina regler med USA.

EU beslöt för några månader sedan, att det skall undersökas om
praxis i EU skall ändras. Det har inte antagits någon ändring av
lagen ännu, men det har redan fallit en dom som liknar rättspraxis
i USA.

Nyligen vanns ett mål (T935/97) om mjukvarupatent i Europa vid
appeldomstolen till den gemensamma Europeiska Patentorganisationen
EPO. Därmed har Europa, och därmed både Sverige och Danmark, börjat
anpassa sig till amerikansk rättspraxis för mjukvarupatent, även om
det tidigare inte funnits lagutrymme för det i Europa. Den tidigare
restriktiva hållningen börjar vackla.

Tidigare beviljades mjukvarupatent enbart efter en mycket noggrann
prövning, och det var mer eller mindre omöjligt att få patent på
algoritmer (metoder).


Open Source software
--------------------
Mjukvarupatent kan förstöra för alla de, som utvecklar mjukvara
enligt Open Source konceptet. Exempelvis Linux och den mest
utbredda webbservern, Apache.

För Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) och miljontals andra
Linux-användare världen över, gäller att den mjukvara som används
är fri och gratis. Om amerikansk rättspraxis utbreder sig kan
det betyda att en del mjukvara inte längre kan distribueras fritt,
dvs. om de innehåller algoritmer som är, eller kan bli, patenterade.

Med den amerikanska modellen kan de mest självklara ting patenteras,
exempel finns på http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html. De flesta
är med det europeiska synsättet fullständigt orealistiska, men när ett
patent är fastställt är det allvar för oss alla.

Både för privatpersoner och småföretag, som vill utveckla fri och
gratis mjukvara, kan det bli väldigt svårt att undvika att bryta mot
något mjukvarupatent. Det kan vara mycket svårt att överblicka om det
finns företag, som har patenterat tekniker som används av ens egen
produkt, eftersom en privatperson har små eller ringa resurser att
kontrollera den enorma mängd patent.

Ett datorprogram består oftast av många olika mindre algoritmer. I
det ögonblick en känd algoritm kan patenteras, kommer de flesta
datorprogram att bryta mot något patent.

Det är viktigt att vi i Europa inte blint anammar amerikansk praxis
med mjukvarupatent, genom att tillåta patent på mjukvara, som inte
är en verklig uppfinning.


SSLUG menar
--------------------
Patent på mjukvara kan bli ett stort problem för Open Source
program. Då dessa program ofta utvecklas av individer eller
mindre organisationer, utan resurser att undersöka om de
inkräktar på något patent, kan det få effekten att fri och
innovativ programvara för allmänt bruk försvinner. Ingen
utvecklare kan ta risken att bli dömd till att betala stora
skadestånd för program de utvecklat avsedda för fri användning.

Man skulle mycket väl kunna säga att Open Source program
aldrig bryter ett patent, så länge det enbart släpps som
öppen källkod. Kanske man kan säga att det enbart är ett
exempel på hur patent används. Intrång på ett patent omtalas
i lagen som när en (säljande) produkt gör ett intrång.
Frågan är om något som ges bort med öppen källkod kan sägas
inkräkta på ett patent.

Det finns dock exempel på Open Source mjukvara, gd-lib, som
dragits tillbaka efter påtryckning av patentinnehavaren (UNISYS).
Eftersom Open Source utvecklare inte har medel att driva en
rättssak, finns inget prejudikat.

Mjukvarupatent utan grundlig och kritisk utvärdering av hur
pass ny och innovativ metoden egentligen är, motsvarar en
amerikansk utveckling. Något som SSLUG ser med oro på.

Vi hoppas att politiker och andra kompetenta beslutsfattare
arbetar för att säkra en lagstiftning som alla kan vara tillfreds
med, hellre än att med olika förslag urvattna de nuvarande reglerna.
Detta är inget vi önskar i Europa. MEN DET BÖRJAR BLI ONT OM TID.


Referencer
--------------------
* http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html - Artikel med översikt
  och bakgrund om mjukvarupatent.
* http://www.freepatents.org - Sajt som följer utvecklingen inom
  mjukvarupatent.
* http://www.sslug.dk/artikler/giflzw.html - Sammanfattning om
  problemen kring användandet av GIF-bilder.
* http://www.boutell.com/gd/ - gd-lib's hemsida
* http://www.opensource.org - Open-Source rörelsens hemsida


Kontaktperson
--------------------
Martin Wahlén <sslug@sslug>

SSLUG är en av världens största Linux användargrupper, med över
4300 medlemmar i både Danmark och Sverige. Adressen till SSLUG är
http://www.sslug.dk. SSLUG arbetar för att främja fri och öppen
mjukvara till nytta för alla.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *