[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] SWPAT - se - udgave N+1Her er Mickes version + den rettelse som Dan kom med.
Desuden er Martin Wahlen nu kontaktperson til denne og 
kan være afsender til <sslug@sslug>

Er den ikke klar til at kunne sendes ?

Subject:  --> Mjukvarupatent ??

;-)


<PM>
Mjukvarupatent
--------------------
Har du GIF-bilder på din hemsida? Är GIF-bilderna gjorda med
ett program, som inte har licens för att använda LZW-metoden 
som UNISYS har patenterat? Om så är fallet, och om du bor i 
USA, England, Tyskland, Frankrike eller Italien, riskerar du 
att bli krävd på $5000.

Detta är bara ett av många exempel på effekterna av mjukvarupatent.
Lyckligtvis har Europa en mer restriktiv inställning till mjukvarupatent
än USA, men Danmark, Sverige och de övriga EU-länderna är under stark
press att harmonisera sina regler med USA.

EU beslöt för några månader sedan, att det skall undersökas om 
praxis i EU skall ändras. Det har inte antagits någon ändring av 
lagen ännu, men det har redan fallit en dom som liknar rättspraxis 
i USA.

Nyligen vanns ett mål (T935/97) om mjukvarupatent i Europa vid 
appeldomstolen till den gemensamma Europeiska Patentorganisationen 
EPO. Därmed har Europa, och därmed både Sverige och Danmark, börjat 
anpassa sig till amerikansk rättspraxis för mjukvarupatent, även om 
det tidigare inte funnits lagutrymme för det i Europa. Den tidigare 
restriktiva hållningen börjar vackla.

Tidigare beviljades mjukvarupatent enbart efter en mycket noggrann 
prövning, och det var mer eller mindre omöjligt att få patent på 
algoritmer (metoder).


Open Source software
--------------------
Mjukvarupatent kan förstöra för alla de, som utvecklar mjukvara 
enligt Open Source konceptet. Exempelvis Linux och den mest 
utbredda webbservern, Apache.

För Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) och miljontals andra
Linux-användare världen över, gäller att den mjukvara som används
är fri och gratis. Om amerikansk rättspraxis utbreder sig kan
det betyda att en del mjukvara inte längre kan distribueras fritt,
dvs. om de innehåller algoritmer som är, eller kan bli, patenterade.

Med den amerikanska modellen kan de mest självklara ting patenteras,
exempel finns på http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html. De flesta
är med det europeiska synsättet fullständigt orealistiska, men när ett
patent är fastställt är det allvar för oss alla.

Både för privatpersoner och småföretag, som vill utveckla fri och
gratis mjukvara, kan det bli väldigt svårt att undvika att bryta mot
något mjukvarupatent. Det kan vara mycket svårt att överblicka om det
finns företag, som har patenterat tekniker som används av ens egen
produkt, eftersom en privatperson har små eller ringa resurser att
kontrollera den enorma mängd patent.

Ett datorprogram består oftast av många olika mindre algoritmer. I
det ögonblick en känd algoritm kan patenteras, kommer de flesta
datorprogram att bryta mot något patent.

Det är viktigt att vi i Europa inte blint anammar amerikansk praxis
med mjukvarupatent, genom att tillåta patent på mjukvara, som inte 
är en verklig uppfinning.


SSLUG menar
--------------------
Patent på mjukvara kan bli ett stort problem för Open Source 
program. Då dessa program ofta utvecklas av individer eller 
mindre organisationer, utan resurser att undersöka om de 
inkräktar på något patent, kan det få effekten att fri och 
innovativ programvara för allmänt bruk försvinner. Ingen 
utvecklare kan ta risken att bli dömd till att betala stora 
skadestånd för program de utvecklat avsedda för fri användning.

Man skulle mycket väl kunna säga att Open Source program 
aldrig bryter ett patent, så länge det enbart släpps som 
öppen källkod. Kanske man kan säga att det enbart är ett 
exempel på hur patent används. Intrång på ett patent omtalas 
i lagen som när en (säljande) produkt gör ett intrång. 
Frågan är om något som ges bort med öppen källkod kan sägas 
inkräkta på ett patent.

Det finns dock exempel på Open Source mjukvara, gd-lib, som 
dragits tillbaka efter påtryckning av patentinnehavaren (UNISYS).
Eftersom Open Source utvecklare inte har medel att driva en
rättssak, finns inget prejudikat.
 
Mjukvarupatent utan grundlig och kritisk utvärdering av hur
pass ny och innovativ metoden egentligen är, motsvarar en
amerikansk utveckling. Något som SSLUG ser med oro på.
 
Vi hoppas att politiker och andra kompetenta beslutsfattare
arbetar för att säkra en lagstiftning som alla kan vara tillfreds
med, hellre än att med olika förslag urvattna de nuvarande reglerna.
Detta är inget vi önskar i Europa. MEN DET BÖRJAR BLI ONT OM TID.

Referencer
--------------------
* http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html - Artikel med översikt
  och bakgrund om mjukvarupatent.
* http://www.freepatents.org - Sajt som följer utvecklingen inom
  mjukvarupatent.
* http://www.sslug.dk/artikler/giflzw.html - Sammanfattning om
  problemen kring användandet av GIF-bilder.
* http://www.boutell.com/gd/ - gd-lib's hemsida
* http://www.opensource.org - Open-Source rörelsens hemsida


Kontaktperson
--------------------
Martin Wahlén <sslug@sslug>

SSLUG är en av världens största Linux användargrupper, med över
4300 medlemmar i både Danmark och Sverige. Adressen till SSLUG är
http://www.sslug.dk. SSLUG arbetar för att främja fri och öppen
mjukvara till nytta för alla.
</PM>

Peter Toft, Ph.D. sslug@sslug http://www.sslug.dk/~pto

"Bother", said Pooh, as he deleted his root directory.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *