[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] swpat (se)Peter Toft wrote:
> Micke kan du pege på hvordan du selv vil ændre oplægget ? 
> Det behøver ikke at være formuleret perfekt. 

Hej,

Förutom stycket om att man inte kan 'gömma' kod i Open 
Source program, så ser jag inga problem med innehållet
i sig. Ändamålet med press releasen är ju inte hur man 
ska kunna använda patenterad kod dolt, utan om man 
överhuvudtaget ska tillåta patent på mjukvara. 

Men jag kan väl alltid komma med ett förslag till hur
'SSLUG Menar' skulle kunna se ut ;-)

-- 

Patent på mjukvara kan bli ett stort problem för Open Source 
program.

Då dessa program ofta utvecklas av individer eller mindre 
organisationer utan resurser att undersöka om de inkräktar 
på något patent kan det få effekten att fri och innovativ 
programvara för allmänt bruk försvinner. Ingen utvecklare 
kan ta risken att bli dömd till att betala stora skadestånd
för program de utvecklat avsedda för fri användning.

Man skulle mycket väl kunna säga att Open Source program 
aldrig bryter ett patent, så länge det enbart släpps som 
öppen källkod. Kanske man kan säga att det enbart är ett 
exempel på hur patent används. Intrång på ett patent omtalas 
i lagen som när en (säljande) produkt gör ett intrång. 
Frågan är om något som ges bort med öppen källkod kan sägas 
inkräkta på ett patent.

Det finns dock exempel på Open Source mjukvara, gd-lib, som 
dragits tillbaka efter påtryckning av patentinnehavaren(UNISYS).
Eftersom Open Source utvecklare inte har medel att driva en
rättssak, finns inget prejudikat.
 
Mjukvarupatent utan grundlig och kritisk utvärdering av hur
pass ny och innovativ metoden egentligen är, motsvarar en
amerikansk utveckling. Något som SSLUG ser med oro på.
 
Vi hoppas att politiker och andra kompetenta beslutsfattare
arbetar för att säkra en lagstiftning som alla kan vara tillfreds
med, hellre än att olika förslag urvattnar de nuvarande reglerna.
Detta är inget vi önskar i Europa. MEN DET BÖRJAR BLI ONT OM TID.

-- 


Mjukvarupatent är inte bara ett problem för Open Source
program, de kommer att få all programutveckling att 
stagnera. I varje fall om de ges på samma lösa grunder 
som i USA.

Men tyvärr, så räknar jag inte med att våra "kompetenta 
beslutsfattare" (sic!), kommer att fatta ett klokt och
långsiktigt beslut.

/Micke


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *