[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] swpat (se)Hej,

Några språkliga förbättringar och även några stavfel rättade.

Jag tycker att jämförelsen haltar lite i första stycket ang. SSLUGs
synpunkter (SSLUG menar). Bara för att man inte kan använda patenterad
teknologi olagligt i Open Source program så ska alltså patent på
mjukvara inte tillåtas! Jag är en aning skeptisk till detta synsätt.
Däremot att man av misstag kan inkludera patenterad teknik och detta
kan upptäckas enklare i Open Source program ställer jag upp på, dvs.
det efterföljande stycket.

Mvh,
/Micke

-- 

Farlig utveckling i svensk patentpolitik

<PM>
Mjukvarupatent

Har du GIF-bilder på din hemsida? Är GIF-bilderna gjorda med
ett program, som inte har licens för att använda LZW-metoden som
UNISYS har patenterat? Om så är fallet, och om du bor i USA,
England, Tyskland, Frankrike eller Italien, riskerar du att bli krävd
på $5000.

Detta är bara ett av många exempel på effekterna av mjukvarupatent.
Lyckligtvis har Europa en mer restriktiv inställning till mjukvarupatent
än USA, men Danmark, Sverige och de övriga EU-länderna är under stark
press att harmonisera sina regler med USA.

EU beslöt för några månader sedan, att det skall undersökas om praxis
i EU skall ändras. Det har inte antagits någon ändring av lagen ännu,
men det har redan fallit en dom som liknar rättspraxis i USA.

Nyligen vanns ett mål (T935/97) om mjukvarupatent i Europa vid appeldomstolen
till den gemensamma Europeiska Patentorganisationern EPO. Därmed har Europa,
och därmed både Sverige och Danmark, börjat anpassa sig till amerikansk
rättspraxis för mjukvarupatent, även om det tidigare inte funnits lagutrymme
för det i Europa. Den tidigare restriktiva hållningen börjar vackla.
Tidigare beviljades mjukvarupatent enbart efter en mycket noggrann prövning,
och det var mer eller mindre omöjligt att få patent på algoritmer (metoder).

Open Source software

Mjukvarupatent kan förstöra för alla de, som utvecklar mjukvara enligt
Open Source konceptet. Exempelvis Linux och den mest utbredda webbservern,
Apache.

För Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) och miljontals andra
Linux-användare världen över, gäller att den mjukvara som används
är fri och gratis. Om amerikansk rättspraxis utbreder sig kan
det betyda att en del mjukvara inte längre kan distribueras fritt,
dvs. om de innehåller algoritmer som är, eller kan bli, patenterade.

Med den amerikanska modellen kan de mest självklara ting patenteras,
exempel finns på http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html. De flesta
är i det europeiska synsättet fullständigt orealistiska, men när ett
patent är fastställt är det allvar för oss alla.

Både för privatpersoner, som vill utveckla fri och gratis mjukvara,
och för småföretag, kan det bli väldigt svårt att undvika att bryta
mot något mjukvarupatent. Det kan vara mycket svårt att överblicka
om det finns företag, som har patenterat tekniker som används av ens
egen produkt, eftersom en privatperson har små ellr ringa resurser att
kontrollera den enorma mängd patent.

Ett datorprogram består oftast av många olika mindre algoritmer. I
det ögonblick en känd algoritm kan patenteras, kommer de flesta
datorprogram att bryta mot något patent.

Det är viktigt att vi i Europa inte blint anammar amerikansk praxis
med mjukvarupatent, genom att tillåta patent på mjukvara, som inte är
en verklig uppfinning.

SSLUG menar

Patent på mjukvara kan bli ett stort problem för Open Source program.
Då dessa program är helt öppna kan vem som helst se källkoden,
användandet av ett patent kan därför inte gömmas, som man kan göra med
program där källkoden inte medföljer. I praktiken innebär detta att
Open Source program har mycket små möjligheter jämfört med kommersiella
program, där det i princip är omöjligt att urskilja vilka algoritmer
som används.

Det värsta är att om en programmerare, som skriver och utger ett
smart program som alla har glädje av, kan han helt utan att
veta om det inkräkta på ett eller flera patent. Programmeraren
själv tjänar inga pengar på sitt program och har därför inga
resurser att hålla koll på alla möjliga patent. Det är orimligt att
denna programmerare skall behöva bli dömd att betala stora skadestånd.

Tvärtom kan man mycket väl säga att Open Source program aldrig
bryter ett patent, så länge det enbart släpps som öppen källkod.
Kanske man kan säga att det enbart är ett exempel på hur patent 
används. Intrång på ett patent omtalas i lagen som när en 
(säljande) produkt gör ett intrång. Frågan är om något som
ges bort med öppen källkod kan sägas inkräkta på ett patent.

Det finns exempel på Open Source mjukvara, gd-lib, som dragits
tillbaka efter påtryckning av patentinnehavaren (UNISYS).
Eftersom Open Source programmerare inte har medel att driva en
rättssak, finns inget prejudikat.

Mjukvarupatent utan grundlig och kritisk utvärdering av hur
pass ny och innovativ metoden egentligen är, motsvarar en
amerikansk utveckling. Något som SSLUG ser med oro på.

Vi hoppas att politiker och andra kompetenta beslutsfattare
arbetar för att säkra en lagstiftning som alla kan vara tillfreds
med, hellre än att olika förslag urvattnar de nuvarande reglerna.
Detta är inget vi önskar i Europa. MEN DET BÖRJAR BLI ONT OM TID.

Referencer

* http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html - Artikel med översikt
  och bakgrund om mjukvarupatent.
* http://www.freepatents.org - Sajt som följer utvecklingen inom
  mjukvarupatent.
* http://www.sslug.dk/artikler/giflzw.html - Sammanfattning om
  problemen kring användandet av GIF-bilder.
* http://www.boutell.com/gd/ - gd-lib's hemsida
* http://www.opensource.org - Open-Source rörelsens hemsida

SSLUG är en av världens största Linux användargrupper, med över
4300 medlemmar i både Danmark och Sverige. Adressen till SSLUG är
http://www.sslug.dk. SSLUG arbetar för att främja fri och öppen
mjukvara till nytta för alla.

Kontaktperson

Hans Schou <sslug@sslug>

</PM>


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *