[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] swpat (se) v1Salve !
Här är min version av Kalles och Martins förlaga:

 Farlig utveckling i svensk patentpolitik
 
 
 
 <PM>
 Mjukvarupatent
 
   Har du GIF-bilder på din hemsida? Är GIF-bilderna gjorda med ett
   program, som inte har licens för att använda LZW-metoden som
UNISYS
   har patenterat? Om så är fallet, och om du bor i USA, England,
   Tyskland, Frankrike eller Italien, riskerar du att bli krävd på
   $5000.
 
   Detta är bara ett av många exempel på effekterna av
mjukvarupatent.
   Lyckligtvis har Europa en mer restriktiv inställning till
   mjukvarupatent än USA, men Danmark,Sverige och de övriga i
   EU-länder är under stark press att harmonisera sina regler med
   USA's.
 
   EU beslöt för några månader sedan, att det skall undersökas om
praxis
   i EU skall ändras. Det är inte antagits någon ändring av lagen
   ännu, men det har redan fallit en dom som liknar rättspraxis i
USA.
 
   Nyligen vanns ett mål (T935/97) om mjukvarupatent i Europa vid
   appeldomstolen till den gemensamma Europeiska
Patentorganisationern
   EPO. Därmend har Europa, och därmed både Sverige och Danmark,
   börjat anpassa sig till USA's rättspraxis för mjukvarupatent, även
   om det tidigare inte funnits lagutrymme för det i Europa. Den
   tidigare restriktiva hållningen börjar vackla. Tidigare beviljades 
   mjukvarupatent enbart efter en mycket noggrann prövning,
   och det var i det närmsta omöjligt att få patent på algoritmer
   (metoder).
 
 Open Source software
 
   Mjukvarupatent kan förstöra för alla de, som utvecklar mjukvara
   enligt Open Source konceptet. Exempelvis Linux och den mest
   utbredda webservern, Apache.
 
   För Skåne Själland Linux User Group (SSLUG) och miljontals andra
   Linux-användare världen över, gäller att den mjukvara som används
   är fri och gratis. Om den amerikanska rättspraxis utbreder sig kan
   det betyda att en del mjukvara inte längre kan distribueras fritt.
   T ex om de innehåller algoritmer som är, eller kan bli,
   patenterade. Med den amerikanska modellen kan de mest självklara
   ting patenteras, exempel finns på
   http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html. De flesta är i det
   europeiska synsättet fullständigt orealistiska, men när ett patent
   är fastställt är det allvar för oss alla.
 
   Både för privatpersoner, som vill utveckla fri och gratis
mjukvara,
   och för småföretag, kan det bli väldigt svårt att undvika att
bryta
   mot något mjukvarupatent. Dels kan det vara mycket svårt att
   överblicka, om det finns företag, som har patenterat tekniker som
   används av ens egen produkt, eftersom en privatperson har små ellr
   ringa resurser att kontrollera den enorma mängd patent.
 
   Ett datorprogram består oftast av många olika mindre algoritmer. I
   det ögonblick en känd algoritm kan patenteras, kommer de flesta
   datorprogram att bryta mot något patent.
 
   Det är viktigt att vi i Europa inte blint anammar den amerikanska
   praxis med mjukvarupatent, genom tillåtelse att patentera
mjukvara,
   som inte är en verklig uppfinning.
 
  SSLUG menar
 
   Patent på mjukvara kan bli ett stort problem för Open Source
   program. Då dessa program är helt öppna kan vem som helst se
   källkoden, användandet av ett patent kan därför inte gömmas, som
   man kan göra med program där källkoden inte medföljer. I praktiken
   innebär detta att Open Source program har mycket små möjligheter
   jämfört med kommersiella program, där det i princip är omöjligt
att
   urskilja vilka algoritmer som används.
 
   Det värsta är att om en programmerare, som skriver och utger ett 
   smart program som alla har glädje av, kan han helt utan att veta 
   om det inkräkta på ett eller flera patent. Programmeraren själv 
   tjänar inga pengar på sitt program och har därför inga resurser 
   att hålla koll på alla möjliga patent. Det är orimligt att denna 
   programmerare skall behöva bli dömd att betala stora skadestånd.
 
   Tvärt om kan man mycket väl säga att Open Source program aldrig
   bryter ett patent, så länge programmen släpps med öppen källkod.
   Man kan kanske säga att det enbart är ett exempel på hur patent
   används. Intrång på ett patent omtalas i lagen som när en
   (säljande) produkt gör ett intrång. Frågan är om något som
   skänkes med öppen källkod kan sägas inkräkta på ett patent.
 
   Det finns exempel på Open Source mjukvara, gd-lib, som dragits
   tillbaka efter påtryckning av patentinnehavaren(UNISYS). Eftersom
   Open Source programmerare inte har medel att driva en rättssak,
finns
   inget prejudikat.
 
   Mjukvarupatent som delas ut, utan grundlig ock kritisk utvärdering
   t ex hur pass ny och innovativ metoden egentligen är, som i
Amerika.
   En utveckling som SSLUG med oro ser på.
 
   Vi hoppas att politiker och andra kompetenta beslutsfattare
arbetar
   för att säkra en lagstiftning som alla kan vara tillfreds med,
hellre än
   att olika förslag urvattnar de nuvarande reglerna. Detta är inget
vi
   önskar i Europa. MEN DET BÖRJAR BLI ONT OM TID.
 
 Referencer
 
   * http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html - Artikel med
översikt
    och bakgrund om mjukvarupatent.
   * http://www.freepatents.org - Site som följer utvecklingen inom
    mjukvarupatent.
   * http://www.sslug.dk/artikler/giflzw.html - Sammanfattning om
    problemen kring användandet av GIF-bilder.
   * http://www.boutell.com/gd/ - gd-lib's hemsida
   * http://www.opensource.org - Open-Source rörelsens hemsida
 
   SSLUG är en av världens största Linux användargrupper, med över
   4300 medlemmar i både danmark och sverige. Adressen till SSLUG är
   http://www.sslug.dk. SSLUG arbetar för att främja fri och öppen
   mjukvaru till nytta för alla.
 
  Kontaktperson
 
   Hans Schou <sslug@sslug>
 
 </PM>
 
 
-------------------------------------------------------
-       Dan Te Westerlund            -
-       sslug@sslug             -
-Nyttjar Linux(det enda sättet att frigöra din dator) - 
- Undersök den bästa gruppen : http://www.sslug.dk/  -
------------------------------------------------------- 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *