[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

swpat (se) v1Malle og Martin har lavet http://www.sslug.dk/presse/swpat-se.html
nedenstående er fra Lynx.

-------
Farlig utveckling i svensk patentpolitik

version 1: kalle og martin
                   
<PM>
Mjukvarupatent

   Har du GIF-bilder på din hemsida? Är GIF-bilderna gjorda med ett
   program, som inte har licens för att använda LZW-metoden som UNISYS
   har patenterat? Om så är fallet, och om du bor i USA, England,
   Tyskland, Frankrike eller Italien, riskerar du att bli krävd på
   $5000.
   
   Detta är bara ett av många exempel på effekterna av mjukvarupatent.
   Lyckligtvis har Europa en mer restriktiv inställning till
   mjukvarupatent än USA, men Danmark,Sverige och de övriga i
   EU-länder är under stark press att harmonisera sina regler med
   USA's.
   
   EU beslöt för några månader sen, att det skall undersökas om praxis
   i EU skall ändras. Det är inte antagits någon ändring av lagen
   ännu, men det har redan fallit en dom som liknar rättspraxis i USA.
   
   Nyligen vanns ett mål (T935/97) om mjukvarupatent i Europa vid
   appeldomstolen till den gemensama Europeiska Patentorganisationern
   EPO. Därmend har Europa, och därmed både Sverige och Danmark,
   börjat anpassa sig till USA's rättspraxis för mjukvarupatent, även
   om det tidigare inte funnits lagutrymme för det i Europa. Den
   tidigare restrektiva hållningen börjar vackla. Tidigare så
   beviljades mjukvarupatent enbart efter en mycket noggran prövning,
   och det vari det närmsta omöjligt att få patent på algoritmer
   (metoder).
   
Open Source software

   Mjukvarupatent kan förstöra för alla de, som utvecklar mjukvara
   enligt Open Source konceptet. Exempelvis Linux och den mest
   utbredda webservern, Apache.
   
   För Skåne Själland Linux User Group (SSLUG) och miljontals andra
   Linux-användare världen över, gäller att den mjukvara som används
   är fri och gratis. Om den amerikanska rätts-praxis utbreder sig kan
   det betyad att en del mjukvara inte längre kan distribuheras fritt.
   T ex om de innehåller algoritmer som är, eller kan bli,
   patenterade. Med den amerikanska modellen kan de mest självklara
   ting patenteras, exempel finns på
   http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html. De flesta är i det
   europeiska synsättet fullständigt orealistiska, men när är ett
   patent är fastställt är det allvar för oss alla.
   
   Både för privatpersoner, som vill utveckla fri och gratis mjukvara,
   och för småföretag, kan det bli väldigt svårt att att undvika att
   bryta mot något mjukvaru-patent. Dels kan det vara mycket svårt att
   överblicka, om det finns företag, som har patenterat tekniker som
   används av ens egen produkt, eftersom en privatperson har små ellr
   ringa resurser att kontrollera den enorma mängd patent.
   
   Ett dator-program består oftast av många olika mindre algoritmer. I
   det ögonblik en känd algoritm kan patenteras, kommer de flesta
   datorprogram att bryta mot något patent.
   
   Det är viktigt att vi i Europa inte blint anammar den amerikanska
   praxis med mjukvarupatent, genom att tillåta att få patent
   mjukvara, som inte är en ordentlig innovation.
   
SSLUG menar

   Patent på mjukvara kan bli ett stort problem för Open Source
   program. DÅ dessa program är helt öppna kan vem som helst se
   källkoden, användandet av ett patent kan därför inte gömmas, som
   man kan göra med program där källkoden inte medföljer. I praktiken
   innebär detta att Open Source program har mycket små möjligheter
   jämfört med kommersiella program, där det i princip är omöjligt att
   urskilja vilka algoritmer som används.
   
   En riktigt tråkig sak är att om en programmerare, som skriver och
   frigiver ett smart program som alla har glädje av, kan helt utan
   att veta om det inkräkta på ett eller flera patent. Programmeraren
   själv tjänar inga pengar på sitt program och har därför inga
   resurser att hålla koll på alla möjliga patent. Det är utom all
   förståelse att denna programmerare skall behöva gå till rätten med
   krav att betala skadestånd.
   
   Tvärt om kan man mycket väl säga att Open Source program aldrig
   bryter ett patent, så länge programmen släpps med öppen källkoden.
   Man kan kanske säga att det enbart är ett exempel på hur patent
   används. Intrång på ett patent omtalas i lagen som när en
   (säljande) produkt gör ett intrång. Frågan är om något som
   distribuheras med öppen källkod kan sägas inkräkta på ett patent.
   
   Det finns exempel (gd-lib) på Open Source mjukvara, som blivit
   stoppat på hänvisning av patenthållaren (UNISYS). Då Open Source
   program typiskt inte har medel att driva ett rättfall, och har
   därför inte drivit någon, står det i ovisshet om det handlar om ett
   intrång.
   
   Mjukvarupatent som delas ut utan grundlig ock kritisk utvärdering,
   t ex hur pass ny och innovativ metoden egentligen är , motsvarar
   det amerikanska tillståndet. En utveckling som SSLUG med oro ser
   på.
   
   Vi hoppas att politiker och andra kompetenta beslutsfattare arbetar
   för att säkra en lösning som alla kan vara tillfreds med, hellre än
   att olika förlsag ersätter de nuvarande reglerna. Detta är inget vi
   önskar i Europa.
   
Referencer

   * http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html - Artikel med översikt
    och bakgrund om mjukvarupatent.
   * http://www.freepatents.org - Site som följer utvecklingen inom
    mjukvarupatent.
   * http://www.sslug.dk/artikler/giflzw.html - Sammanfattning om
    problemen kring användandet av GIF-bilder.
   * http://www.boutell.com/gd/ - gd-lib's hemsida
   * http://www.opensource.org - Open-Source rörelsens hemsida
    
   SSLUG är en av världens största Linux användargrupper, med över
   4300 medlemmar i både danmark och sverige. Adressen till SSLUG är
   http://www.sslug.dk. SSLUG arbetar för att främja fri och öppen
   mjukvaru till nytta för alla.
   
 Kontaktperson
 
   Hans Schou <sslug@sslug>

</PM>

Peter Toft, Ph.D. sslug@sslug http://www.sslug.dk/~pto

You are not alone. The penguins are everywhere. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *