[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] swpat v 7 - Er det den som sendes ? - LÆS !Hanne:

Nogle enkelte aendringsforslag (der kan vaere "ae, oe, aa"-
problemer).

Er "softwarepatenter" ikke et ord (som "cirkusklovne")?

> ------------------------------------
> Versioner
> 9. Reference til gd-lib tilføjet
> 8. Sproglige rettelser.
> 7. Schou rettelse (ca.), Hanne trykfejl, slutning
> ændret så der ikke er reference til at der anvendes to
> timer på behandling af en patent ansøgning (se anden
> mail fra mig til sslug-pr 11/9).
> 6. Rettelser af stavefejl m.v.
> 5. Små tilføjelser + link til www.opensource.org +
> flytning af afsnit i slutningen. Er vi ved at være der?
> 4. Sprog, et par kommaer, ændring af slutningen på Open
> Source Software afsnittet.
> 3. Mere fokus på GIF/LZW som eksempel. En del
> tilføjelser.
> 2. Kan OpenSource patentbryde? (nyt afsnit)
> 1. Forslag til PM 0.1
> 
> <PM>
> 
> Farlig udvikling i dansk patentpolitik
> 
> Softwarepatenter
> -----------------
> Har du GIF-billeder på din hjemmeside? Er GIF-
> billederne fremstillet med et program, der ikke har
> licens til LZW komprimeringsalgoritmen, som UNISYS har
> patent på? Er svaret nej, og bor du i USA, England,
> Tyskland, Frankrig eller Italien, så kan du risikere at
> blive afkrævet $5000.
         ^^^^^
5.000 USD / 5.000$
(paa dansk skriver man sjv valutaen _efter_ tallet)

> Det er kun et af mange eksempler på virkninger af
> softwarepatenter. Heldigvis har Europa en langt mere
> restriktiv holdning til software-patenter end USA, men
> Danmark og de øvrige EU lande er under stort pres for
> at harmonisere patentregler med USA.
> 
> Der er for nylig vundet en sag (T935/97) om software-
> patenter i Europa ved appeldomstolen ved den fælles
> Europæiske Patentorganisation EPO. Dermed er Europa,
> og dermed Danmark, begyndt at læne sig op ad
                ^^^^^^^^^^^^^^
> retspraksis i USA mht. softwarepatenter, selvom der
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
rette sig ind efter USA's retspraksis for
> ikke er lovhjemmel for det i Europa. Den hidtidige
> restriktive holdning vakler. Tidligere ville patenter
> kun blive givet efter grundig vurdering, og var nærmest
> umulige at få på software-algoritmer.
> 
> EU har for få måneder siden besluttet, at det skal
> undersøges om retspraksis i EU skal ændres. Der er ikke
> vedtaget en lovændring i EU endnu, og der skal i de
> næste måneder foretages høringer, men der har nu været
                        ^
allerede                    |
> en dom, som ligner retspraksis i USA.
> 
> Open Source software
> ---------------------
> Softwarepatenter kan blive ødelæggende for alle de, som
> udvikler Open Source software, som f.eks. Linux og den
> meget udbredte Apache webserver. Det kan nævnes, at
> Apache er den mest udbredt webserver i verden med en
> markedsandel på over 50%.
> 
> For Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) og
> millioner af andre Linux-brugere verden over, gælder at
> det meste af den software, som anvendes er frit og
> gratis. Hvis den amerikanske praksis med software-
> patenter udvikler sig, kan det betyde at en del
> software ikke længere kan distribueres frit, hvis det
> indeholder algoritmer, der er patenteret eller kan
> patenteres. Med den amerikanske retspraksis er det selv
> de mest almindelige ting, som kan patenteres -
> eksempler kan findes på
> http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html. Flere af
> eksemplerne vil vi europæere synes er fuldstændig
> urealistiske, men når et patent er udstedt, er det
> gældende og alvor for os alle.
> 
> Både for private, som ønsker at lave fri og gratis
> software til glæde for os alle, og for mindre
> virksomheder, kan det blive meget svært at undgå
> softwarepatenter. Dels kan det være mere end svært at
> overskue, om det er et firma, som tilfældigvis har
> tegnet et softwarepatent som rammer andre, idet en
> enkelt person eller et lille firma ikke har råd eller
> tid til kontrollere den enorme mængde patenter.
> 
> Et computerprogram består typisk af mange forskellige
> mindre algoritmer. I det øjeblik, en kendt matematisk
> algoritme implementeret i software kan patenteres, vil
> de fleste computerprogrammer bryde et patent.
> 
> Det er vigtigt, at vi i Europa ikke blindt adopterer
> den amerikanske praksis med software patenter, og
               ^^^^^^^^^^^^^^^^^
softwarepatenter
> tillader patentering af software som ikke er en reel
> opfindelse.
> 
> SSLUG mener
> -----------
> Patenter kan blive et stort problem for Open Source
     ^
     | paa software
> software, pga. den åbenhed der er omkring
> kildeteksten. Alle kan se kildeteksten, og anvendelsen
> af en patenteret algoritme kan derfor ikke skjules, som
> det kan med software hvor kildeteksten ikke følger med.
> Dette gør, at Open Source software har langt ringere
> muligheder end kommercielle programmer, hvor det i
> praksis er umuligt at verificere hvilke algoritmer, der
> anvendes, idet kildeteksten ikke er tilgængelig.
> 
> Hvad der er specielt slemt, er at en programmør, som
> skriver og frigiver et smart program alle er glade for,
> uforvarende kan have anvendt en eller flere patenterede
> algoritmer. Programmøren tjener som oftest ingen penge
> på dette, men programmerer og frigiver programmet,
> fordi det kan være til nytte hos andre. Der er ingen
> fornuft i at denne programmør kan blive sagsøgt med
> krav om kæmpe erstatninger.
> 
> Omvendt kunne man dog sige at Open Source software
> aldrig bryder et patent, når det kun frigives i åben
                        ^^^^^^
som
> kildetekst. Måske kunne man sige at det blot er et
> eksempel på anvendelse af et patent. Patentbrud omtales
> i loven, som noget hvor et sælgende produkt gør et
> brud. Spørgsmålet er som om noget der gives væk i Open
> Source, overhovedet kan komme ind under et patentbrud.
> 
> Der er dog eksempler (gd-lib) på Open Source software,
> der er blevet trukket tilbage, efter henvendelse fra
> patent-holderen (UNISYS). Da Open Source programmører
> typisk ikke har midler til at køre en retssag, og der
> derfor ikke er ført en, står det stadig hen i det
> uvisse, om der reelt foreligger et patentbrud.
> 
> Softwarepatenter udstedt uden grundig og kritisk
> vurdering for eventuel reel nyhedsværdi - svarende til
> de amerikanske tilstande, er en udvikling som SSLUG ser
> på med foruroligende øjne.
> 
> Vi håber at politikere og andre kompetente
> beslutningstagere vil tage del i at få sikret en
> lovgivning, alle kan være tilfredse ned, fremfor at
> lade forskellige sagsanlæg udvande den nuværende
> lovgivning. Det er ikke den slags tilstande vi ønsker
> i Europa, men det er ved at være sidste udkald, hvis
> det ikke skal ske!
> 
> Referencer:
> -----------
> http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html - Oversigts-
>  og baggrunds-artikel om software patenter.
> http://www.freepatents.org - site som følger
>  udviklingen for software patenter.
> http://www.sslug.dk/artikler/giflzw.html -
>  Sammenfattende artikel om problemerne omkring
>  anvendelse af GIF-billeder.
> http://www.boutell.com/gd/ - gd-lib's hjemmeside
> http://www.opensource.org - Hoved hjemmeside for Open
>  Source bevægelsen.
> 
> SSLUG er en af verdens største Linux bruger grupper med
> over 4300 medlemmer i både Danmark og Sverige. SSLUG
> har hjemmeside http://www.sslug.dk. SSLUG arbejder for
> at fremme fri og åben
> software til glæde for alle.
> 
> Kontaktperson:
> ----------------
> Hans Schou <sslug@sslug>
> </PM>

Godt!

Jacob

----------------------------------------------------------
-- E-post..:       sslug@sslug       --
-- Kalender: <URL:http://www.sslug.dk/kalender.html> --
----------------------------------------------------------


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *