[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] swpat v 7 - Er det den som sendes ? - LÆS !Peter Toft wrote:
> 
> Vi skal til at fryse dette og få sendt den ud.

Sidste skud - hvis ingen protesterer, ryger den ud i
morgen aften.

NB Vi mangler stadig en reference til gd-lib! Jeg har
spurgt på misc. Den skal med, hvis vi finder en.

------------------------------------------------------------
Versioner
8. Sproglige rettelser.
7. Schou rettelse (ca.), Hanne trykfejl, slutning
ændret så der ikke er reference til at der anvendes to
timer på behandling af en patent ansøgning (se anden
mail fra mig til sslug-pr 11/9).
6. Rettelser af stavefejl m.v. 
5. Små tilføjelser + link til www.opensource.org +
flytning af afsnit i slutningen. Er vi ved at være der
?
4. Sprog, et par kommaer, ændring af slutningen på Open
Source Software afsnittet.
3. Mere fokus på GIF/LZW som eksempel. En del
tilføjelser.
2. Kan OpenSource patentbryde? (nyt afsnit)
1. Forslag til PM 0.1

<PM>

Farlig udvikling i dansk patentpolitik

Softwarepatenter
-----------------
Har du GIF-billeder på din hjemmeside? Er GIF-
billederne fremstillet med et program, der ikke har
licens til LZW komprimeringsalgoritmen, som UNISYS har
patent på? Er svaret nej, og bor du i USA, England,
Tyskland, Frankrig eller Italien, så kan du risikere at
blive afkrævet $5000.

Det er kun et af mange eksempler på virkninger af
softwarepatenter. Heldigvis har Europa en langt mere
restriktiv holdning til software-patenter end USA, men
Danmark og de øvrige EU lande er under stort pres for 
at harmonisere patentregler med USA.

Der er for nylig vundet en sag (T935/97) om software-
patenter i Europa ved appeldomstolen ved den fælles 
Europæiske Patentorganisation EPO. Dermed er Europa, 
og dermed Danmark, begyndt at læne sig op ad 
retspraksis i USA mht. softwarepatenter, selvom der
ikke er lovhjemmel for det i Europa. Den hidtidige
restriktive holdning vakler. Tidligere ville patenter
kun blive givet efter grundig vurdering, og var nærmest
umulige at få på software-algoritmer.

EU har for få måneder siden besluttet, at det skal
undersøges om retspraksis i EU skal ændres. Der er ikke
vedtaget en lovændring i EU endnu, og der skal i de
næste måneder foretages høringer, men der har nu været
en dom, som ligner retspraksis i USA.

Open Source software
---------------------
Softwarepatenter kan blive ødelæggende for alle de, som
udvikler Open Source software, som f.eks. Linux og den
meget udbredte Apache webserver. Det kan nævnes, at
Apache er den mest udbredt webserver i verden med en
markedsandel på over 50%.

For Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) og
millioner af andre Linux-brugere verden over, gælder at
det meste af den software, som anvendes er frit og
gratis. Hvis den amerikanske praksis med software-
patenter udvikler sig, kan det betyde at en del
software ikke længere kan distribueres frit, hvis det
indeholder algoritmer, der er patenteret eller kan
patenteres. Med den amerikanske retspraksis er det selv
de mest almindelige ting, som kan patenteres -
eksempler kan findes på
http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html. Flere af
eksemplerne vil vi europæere synes er fuldstændig
urealistiske, men når et patent er udstedt, er det
gældende og alvor for os alle.

Både for private, som ønsker at lave fri og gratis
software til glæde for os alle, og for mindre
virksomheder, kan det blive meget svært at undgå
softwarepatenter. Dels kan det være mere end svært at
overskue, om det er et firma, som tilfældigvis har
tegnet et softwarepatent som rammer andre, idet en
enkelt person eller et lille firma ikke har råd eller
tid til kontrollere den enorme mængde patenter.

Et computerprogram består typisk af mange forskellige
mindre algoritmer. I det øjeblik, en kendt matematisk
algoritme implementeret i software kan patenteres, vil
de fleste computerprogrammer bryde et patent.

Det er vigtigt, at vi i Europa ikke blindt adopterer
den amerikanske praksis med software patenter, og
tillader patentering af software som ikke er en reel
opfindelse.

SSLUG mener
-----------
Patenter kan blive et stort problem for Open Source
software, pga. den åbenhed der er omkring
kildeteksten. Alle kan se kildeteksten, og anvendelsen
af en patenteret algoritme kan derfor ikke skjules, som
det kan med software hvor kildeteksten ikke følger med.
Dette gør, at Open Source software har langt ringere
muligheder end kommercielle programmer, hvor det i
praksis er umuligt at verificere hvilke algoritmer, der
anvendes, idet kildeteksten ikke er tilgængelig.

Hvad der er specielt slemt, er at en programmør, som
skriver og frigiver et smart program alle er glade for,
uforvarende kan have anvendt en eller flere patenterede
algoritmer. Programmøren tjener som oftest ingen penge
på dette, men programmerer og frigiver programmet,
fordi det kan være til nytte hos andre. Der er ingen
fornuft i at denne programmør kan blive sagsøgt med
krav om kæmpe erstatninger.

Omvendt kunne man dog sige at Open Source software
aldrig bryder et patent, når det kun frigives i åben
kildetekst. Måske kunne man sige at det blot er et
eksempel på anvendelse af et patent. Patentbrud omtales
i loven, som noget hvor et sælgende produkt gør et
brud. Spørgsmålet er som om noget der gives væk i Open
Source, overhovedet kan komme ind under et patentbrud.

Der er dog eksempler (gd-lib) på Open Source software,
der er blevet trukket tilbage, efter henvendelse fra
patent-holderen (UNISYS). Da Open Source programmører
typisk ikke har midler til at køre en retssag, og der 
derfor ikke er ført en, står det stadig hen i det 
uvisse, om der reelt foreligger et patentbrud.

Softwarepatenter udstedt uden grundig og kritisk
vurdering for eventuel reel nyhedsværdi - svarende til
de amerikanske tilstande, er en udvikling som SSLUG ser
på med foruroligende øjne.

Vi håber at politikere og andre kompetente
beslutningstagere vil tage del i at få sikret en
lovgivning, alle kan være tilfredse ned, fremfor at
lade forskellige sagsanlæg udvande den nuværende 
lovgivning. Det er ikke den slags tilstande vi ønsker 
i Europa, men det er ved at være sidste udkald, hvis 
det ikke skal ske!

Referencer:
-----------
http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html - Oversigts-
 og baggrunds-artikel om software patenter.
http://www.freepatents.org - site som følger
 udviklingen for software patenter.
http://www.sslug.dk/artikler/giflzw.html -
 Sammenfattende artikel om problemerne omkring 
 anvendelse af GIF-billeder.
http://www.opensource.org - Hoved hjemmeside for Open
 Source bevægelsen.

SSLUG er en af verdens største Linux bruger grupper med
over 4300 medlemmer i både Danmark og Sverige. SSLUG
har hjemmeside http://www.sslug.dk. SSLUG arbejder for
at fremme fri og åben
software til glæde for alle.

Kontaktperson:
----------------
Hans Schou <sslug@sslug>
</PM>

-- 
Hanne Munkholm   -o)
          /\\    http://www.aub.dk/~luke/
 -Linux user    _\_v    sslug@sslug

"I don't think Microsoft is evil in itself; I just
think that they make really crappy operating systems."
-- Linus Torvalds


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *