[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] swpat v 7 - Er det den som sendes ? - LÆS !Peter Toft wrote:

> Farlig udvikling i dansk patentpolitik
> 
> Softwarepatenter
> -----------------
> Har du GIF-billeder på din hjemmeside ?

> Er GIF-billederne fremstillet med et program,
> der ikke har licens til UNISYS' patent ?

Denne formulering er måske nok korrekt, men for
kringlet til at stå så tidligt. Hvad stod der før?

> Er svaret nej, så kan du risikere at blive afkrævet $5000.
 
> Det er kun et af mange eksempler på virkninger af softwarepatenter.
> Heldigvis har Europa en langt mere restriktiv holdning til
> software-patenter end USA, men Danmark og de øvrige EU lande er under
> stort pres for at harmonisere patentregler med USA.
> 
> Der er for nyligt vundet en sag (T935/97) om softwarepatenter i

Hedder der for "nyligt her"? Jeg ville skrive "for
nylig", uden t

> Europa ved appeldomstolen ved den fælles Europæiske
> Patentorganisation EPO. Dermed er Europa, og dermed Danmark, begyndt
> at læne sig op ad retspraksis i USA mht. softwarepatenter, selvom der
> ikke er lovhjemmel for det i Europa. Den hidtidige restriktive
> holdning vakler. Tidligere ville patenter kun gives efter grundig
> vurdering, og var nærmest umulige at få på software-algoritmer.

Jeg kan ikke lide "tidligere ville software patenter
kun gives". Det lyder somom det er software patenterne,
der vil eller ikke vil. "Ville man kun give software
patenter".


> EU har for få måneder siden besluttet, at det skal
> undersøges om retspraksis i EU skal ændres. Der er ikke
> vedtaget en lovændring i EU endnu, og der skal i de
> næste måneder foretages høringer, men der har nu været en
> dom, som ligner retspraksis i USA.
> 
> Open Source software
> ---------------------
> 
> Softwarepatenter kan blive ødelæggende for alle de, som
> udvikler Open Source software, som f.eks. Linux og den
> meget udbredte Apache webserver. Det kan nævnes, at Apache
> er den mest udbredt webserver i verden med en markedsandel
> på over 50%.
> 
> For Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) og
> millioner af andre Linux-brugere verden over, gælder at
> det meste af den software, som anvendes er frit og
> gratis. Hvis den amerikanske praksis med software-
> patenter udvikler sig, kan det betyde at en del
> software ikke længere kan distribueres frit, hvis det
> indeholder algoritmer, der er patenteret eller kan
> patenteres. Med den amerikanske retspraksis er det
> selv de mest almindelige ting, som kan patenteres
> - eksempler kan findes på
> http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html. Flere af
> eksemplerne vil vi europæere synes er latterlige, men
> når et patent er udstedt, er det gældende og alvor for os
> alle.

På en måde kan jeg ikke lide "latterlige". Det lyder
ikke professionelt. Der er et mellemrum for meget efter
kommaet efter udstedt.

> Både for private, som ønsker at lave fri og gratis
> software til glæde for os alle, og for mindre
> virksomheder, kan det blive meget svært at undgå software-
> patenter. Dels kan det være mere end svært at overskue,
> om det er et firma, som tilfældigvis har tegnet et
> softwarepatent som rammer andre, idet en enkelt person
> eller et lille firma ikke har råd eller tid til kontrollere
> den enorme mængde patenter.
> 
> Et computerprogram består typisk af mange forskellige
> mindre algoritmer. I det øjeblik, en kendt matematisk
> algoritme implementeret i software kan patenteres, vil
> de fleste computerprogrammer bryde et patent.
> 
> Det er vigtigt, at vi i Europa ikke blindt adopterer den
> amerikanske praksis med software patenter, og tillader
> patentering af software som ikke er en reel opfindelse.
> 
> SSLUG mener
> -----------
> Et stort problem for Open Source software er den
> åbenhed, der er omkring kildekoden. 

Jeg synes ikke det er et probelm for Open Source
generelt - det er patenterne der er problemet....

"Patenter kan blive et stort problem for Open Source
software, pga. den åbenhed der er omkring
kildeteksten."

Lad os i det mindste blive enige om, om det i denne PM
hedder kildekode eller kildetekst ;-) Se næste
linie....


Alle kan se
> kildeteksten, og anvendelsen af en patenteret algoritme
> kan derfor ikke skjules, som det kan med software hvor
> kildeteksten ikke følger med. Dette gør, at Open Source
> software har langt ringere muligheder end kommercielle
> programmer, hvor det i praksis er umuligt at verificere
> hvilke algoritmer, der anvendes, idet brugere ikke har
> kildekoden.

kildeteksten.

"brugere ikke har kildekoden" -> kldeteksten kun kan
ses af firmaet selv."

> Hvad der er specielt slemt, er at en programmør, som
> skriver og frigiver et smart program alle er glade for,
> uforvarende kan have anvendt en eller flere patenterede
> algoritmer. Programmøren tjener som oftest ingen penge
> på dette, men programmerer og frigiver programmet,
> fordi det kan være til nytte hos andre. Der er ingen
> fornuft i at denne programmør kan blive sagsøgt med
> krav om kæmpe erstatninger.
> 
> Omvendt kunne man dog sige at Open Source software
> aldrig bryder et patent, når det kun frigives i åben
> kildetekst. Måske kunne man sige at det blot er et
> eksempel på anvendelse af et patent. Patentbrud
> omtales i loven, som noget hvor et sælgende produkt gør
> et brud. Spørgsmålet er som om noget der gives væk i
> Open Source, overhovedet kan komme ind under et
> patentbrud.
> 
> Der er dog eksempler (gd-lib) på Open Source software,

Mangler reference til gd-lib. Hvis en journalist nu
rent faktisk skulle læse denne PM, og gerne vil vide
noget om dette eksempel.

> der er blevet trukket tilbage, efter henvendelse fra
> patent-holderen (UNISYS). Da Open Source-
> programmører typisk ikke har midler til
> at køre en retssag, og der derfor ikke er ført en, står
> det stadig hen i det uvisse, om der reelt foreligger et
> patentbrud.
> 
> Softwarepatenter udstedt uden grundig og kritisk
> vurdering for eventuel reel nyhedsværdi - svarende til de
> amerikanske tilstande, er en udvikling som SSLUG ser
> på med foruroligende øjne.
> 
> Vi håber at politikere og andre kompetente beslutningstagere
> vil tage del i at få sikret en lovgivning, alle kan være
> tilfredse ned, fremfor at lade forskellige sagsanlæg udvande
> den nuværende lovgivning. Det er ikke den slags tilstande
> vi ønsker i Europa, men det er ved at være sidste udkald,
> hvis det ikke skal ske!
> 
> Referencer:
> -----------
> http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html - Oversigts-
>  og baggrunds-artikel om software patenter.
> http://www.freepatents.org - site som følger udviklingen
>  for software patenter.
> http://www.sslug.dk/artikler/giflzw.html - Sammenfattende
>  artikel om problemerne omkring anvendelse af GIF-billeder.
> http://www.opensource.org - Hoved hjemmeside for Open Source
>  bevægelsen.
> 
> SSLUG er en af verdens største Linux bruger grupper med over 4300
> medlemmer i både Danmark og Sverige. SSLUG har hjemmeside
> http://www.sslug.dk. SSLUG arbejder for at fremme fri og åben
> software til glæde for alle.
> </PM>
> 
> Kontaktperson:
> ----------------
> Hans Schou <sslug@sslug>
> </PM>

-- 
Hanne Munkholm   -o)
          /\\    http://www.aub.dk/~luke/
 -Linux user    _\_v    sslug@sslug

"I don't think Microsoft is evil in itself; I just
think that they make really crappy operating systems."
-- Linus Torvalds


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *