[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

swpat v5Jeg har flyttet lidt rundt på slutningen. Hanne pegede på at der stadig er
noget vi skal gøre bedre, men det konvergerer.

--------------------
Versioner
5. Små tilføjelser + link til www.opensource.org + flytning af afsnit i
   slutningen. Er vi ved at være der ?
4. Sprog, et par kommaer, ændring af slutningen på Open
   Source Software afsnittet.
3. Mere fokus på GIF/LZW som eksempel. En del
tilføjelser.
2. Kan OpenSource patentbryde? (nyt afsnit)
1. Forslag til PM 0.1

<PM>

Farlig udvikling i dansk patentpolitik

Software patenter
-----------------
Hvis du laver en hjemmeside med et GIF-billede, ved du
så at du måske overtræder et software patent? I USA har
firmaet UNISYS netop ændret politik og nu vil man til
at opkræve 5000$ for at en internetudbyder må have
GIF-billeder liggende. Det er kun et af mange eksempler
på virkninger af software patenter. Heldigvis har
Europa en langt mere restriktiv holdning til software
patenter end USA, men vi er under pres for at
harmonisere patent regler med USA.

Der er for nyligt vundet en sag (T935/97) om software-patenter i
Europa, ved appeldomstolen ved den fælles Europæiske
Patentorganisation EPO. Dermed er Europa, og dermed Danmark, begyndt
at læne sig op ad retspraksis i USA mht. software patenter, selvom der
ikke er lovhjemmel for det i Europa. Den hidtidige restriktive
holdning vakler. Tidligere ville patenter kun gives efter grundig
vurdering, og var nærmest umulige at få på software algoritmer.

EU har for få måneder siden besluttet, at det skal
undersøges om retspraksis i EU skal ændres. Der er ikke
vedtaget en lovændring i EU endnu, og der skal i de
næste måneder laves høringer, men der har nu været en
dom, der ligner retspraksis i USA.

Open Source software
---------------------

Software patenter kan blive ødelæggende for alle de, som 
udvikler Open Source software, som f.eks. Linux og den 
meget udbredte Apache webserver. Det kan nævnes at Apache 
er den mest udbredt webserver i verden med over 50%
markedsandel. 

For Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) og
millioner af andre Linux brugere verden over, gælder at
det meste af den software der anvendes er frit og
gratis. Hvis den amerikanske praksis med software
patenter udvikler sig, kan det betyde at en del
software længere ikke kan distribueres frit, hvis det
indeholder algoritmer, der er patenteret eller kan
patenteres. Med den amerikanske praksis er det selv de
mest almindelige ting, som kan patenteres - eksempler
kan findes på
http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html. Flere af
eksemplerne vil vi Europæere synes er latterlige, men
når et patent er udstedt er det alvor for os alle.

Både for private, som ønsker at lave fri og gratis
software til glæde for os alle, og for mindre
virksomheder, kan det blive meget svært at undgå software
patenter. Dels kan det være mere end svært at overskue,
om det er et firma som tilfældigvis har tegnet et
software patent som rammer en, idet en enkelt person
eller et lille firma ikke har råd eller tid til checke
den enorme mængde patenter. Et computerprogram består
typisk af mange forskellige algoritmer. I det øjeblik,
en kendt matematisk algoritme implementeret i software
kan patenteres, vil de fleste computerprogrammer bryde
et patent.
Det er vigtigt at vi i Europa ikke blindt adoptere den
amerikanske praksis med software patenter, og tillader
patentering af software som ikke er en reel opfindelse.

SSLUG mener
-----------
Et stort problem for Open Source software er den
åbenhed, der er omkring kildekoden. Alle kan se
kildeteksten, og anvendelsen af en patenteret algoritme
kan derfor ikke skjules, som det kan med software hvor
kildeteksten ikke følger med. Dette gør, at Open Source
software har langt ringere muligheder end kommercielle
programmer, hvor det i praksis er umuligt at verificere
hvilke algoritmer, der anvendes, idet brugere ikke har 
kildekoden. Hvad der er specielt slemt, er at en
programmør, som skriver og frigiver et smart program
alle er glade for, uforvarende kan have anvendt en eller 
flere patenterede algoritmer. Programmøren tjener som oftest
ingen penge på dette, men laver og frigiver programmet,
fordi det kan være til nytte hos andre. Der er ingen
fornuft i at denne programmør kan blive sagsøgt med
krav om kæmpe erstatninger.

Omvendt kunne man dog sige at Open Source software
aldrig bryder et patent, når kun frigives i åben
kildetekst. Måske kunne man sige at det blot er et
eksempel på anvendelse af et patent. Patentbrud
omtales i loven, som noget hvor et sælgende produkt gør
et brud. Spørgsmålet er som om noget der gives væk i
Open Source, overhovedet kan komme ind under et
patentbrud. Der er dog eksempler (gd-lib) på Open
Source software, der er blevet trukket tilbage, efter
henvendelse fra patent-holderen (UNISYS).
Da Open Source-programmører typisk ikke har midler til
at køre en retssag, og der derfor ikke er ført en, står
det stadig hen i det uvisse, om der reelt foreligger et
patentbrud.

Software patenter udstedt uden grundig og kritisk 
vurdering for eventuel reel nyhedsværdi er en udvikling 
som SSLUG er meget bange for - svarende til de amerikanske 
tilstande.  Vi håber at politikere og andre kompetente 
beslutningstagere vil tage del i at få sikret en lovgivning, 
alle kan være tilfredse ned, fremfor at lade forskellige 
sagsanlæg udvande den nuværende lovgivning. 
Det kan nænves, at i USA anvendes ca. to timer 
per patentansøgning. Det er ikke den slags tilstande vi ønsker
i Europa, men det er ved at være sidste udkald, hvis det ikke
skal ske!

Referencer:
-----------
http://www.sslug.dk/bestyrelsen/swpat.html - Oversigts-
  og baggrunds-artikel om software patenter.
http://www.freepatents.org - site som følger udviklingen 
  for software patenter.
http://www.sslug.dk/artikler/giflzw.html - Sammenfattende 
  artikel om problemerne omkring anvendelse af GIF-billeder.
http://www.opensource.org - Hoved hjemmeside for Open Source
  bevægelsen.

SSLUG er en af verdens største Linux bruger grupper med over 4300
medlemmer i både Danmark og Sverige. SSLUG har hjemmeside
http://www.sslug.dk. SSLUG arbejder for at fremme fri og åben 
software til glæde for alle.
</PM>

Kontaktpersoner:
----------------
Hans Schou <sslug@sslug>
</PM>


--------------1435BAF4B22093D2E1674203-- 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:39 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *