[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Supporter til Styringssoftware/servicemedarbejderSupporter til Styringssoftware/servicemedarbejder

I din kommende afdeling Spildevand Øst i Krüger A/S, er vi ca. 40 ingeniører og teknikere fordelt på fagområderne proces, maskin, el og styring. Vi gennemfører såvel større som mindre projekter indenfor primært den kommunale spildevandsbranche. Vi arbejder både som rådgivere og entre-prenører. I afdelingen har vi samtidig et team af højt specialiserede medarbejdere inden for såvel SRO som avancerede on-line styringssystemer til renseanlæg. Vores mål er til stadighed at være førende og nyskabende og være den foretrukne samarbejds-partner for vores kunder samtidig med at udvikling er i fokus.

Arbejdsopgaverne vedr. support af styringssoftwaren - STAR control® vil bl.a. omfatte:

-	Konfiguration/indkøb af nye servere
- Installation af Linux (SuSE) og installation af egenudviklede systemer (hovedsageligt Java og perl-scripts) - Opsætning af servere i kundernes eksisterende edb-netværk (firewall konfiguration), samt op-kobling mod kundens systemer (SRO-systemer med OPC kommunikation som bindeled) - Konfiguration, drift, backup, opgradering, fejlretning og generel vedligehold af eksisterende sy-stemer
Vi forestiller os, at du:
- Har 0-5 års erfaring som f.eks. Datamatiker eller tilsvarende med basalt kendskab til Linux, OPC kommunikation. Java, pearl, xml vil være en fordel Er du én af ovenstående jobprofiler eller en blanding så har vi jobbet til dig
Vi tilbyder dig:
-	En spændende og udfordrende stilling med gode udviklingsmuligheder
- Gode kolleger i et travlt, velfungerende og uformelt miljø i en international virksomhed
-	Stor mulighed for selv at påvirke den karrieremæssige udvikling
Gode ansættelsesforhold
Ansøgning
Du er velkommen til at få flere oplysninger:Ved henvendelse til afdelingschef Sanne Olsen eller viceafdelingschef Ebbe Laursen på tlf. 39 69 02 22. Ansøgningen mrk. "EL/SRO/ Supporter" bedes sendt elektronisk til sslug@sslug eller til Krüger A/S, att.: Personaleafdelingen, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg senest den 15. december 2008.

Krüger A/S arbejder som rådgiver, entreprenør samt leverandør af udstyr, service og løsninger inden for drikkevand, procesvand, kommunalt og industrielt spildevand, slam, afløb, jord- og grundvand samt styring, regulering og overvågning af vandanlæg. Internationalt varetager Krüger A/S moderselskabet Veolia Water Solutions & Technologies' aktiviteter i Skandinavien, Finland, Polen og de Baltiske lande. Derudover er Krü-ger A/S aktiv på de øvrige internationale markeder i samarbejde med Veolia Water.

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2009-01-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *