[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] gymnasierne kan blive grosted for LinuxKurt Frederiksen skrev:
On Mon, 27 Nov 2006 19:24:20 +0100, Niels Elgaard Larsen
<sslug@sslug> wrote:


Og den sammenligning er meningsløs. De fleste udgifter til hardware og lønninger er uafhængige af platformen.

Den er ikke meningsløs i en økonomisk overvejelse

Vi har en it-budget hvoraf en stor del af udgifterne er rimelig faste
uanset hvad vil vælger. El, Netværk, hardware, o.sl.v. Vi kan så se på
det vi kan vælge på software løsninger.

+ muligheder og - trusler

Fri software på linux
+ ingen licensomkostninger
+ Større frihed i fremtiden
- usikkerhed omkring udervisningsmateriale
- Alle lærer skal "omskoles" til helt nyt software
- Alle skoler vi samarbejder med bruger windows og windowsprogrammer.
- Erfa grupper med andre skoler bliver ubrugelige inden for software
området. (groft sagt)
- usikkhed i medarbejder staben omkring alt det nye.
- problemer omkring at sende og modtage elektonisk information fra
ministerier. (kan løses med mere uddannelse til administrativt
personale.)

Opsummering på risiko ved skift = mulighed for lille økonomisk gevinst
risiko for stor ekstra udgifter og uro i organisationen.

Bibeholdelse af eksisterende windows platform.
- licens omkostninger
+ udgift niveau rimeligt kendt.
+ Generel tilfredshed i organisationen med de tekniske løsninger
+ Erfa grupper fungerer godt
+ Ministerier bruger samme platform og integrationen mellem systemerne
fungerer og er gennemtestet.

Opsummering på risiko ved fortsat drift = Lille men kendt økonomisk
omkostning til licenser. Udgift niveau uden de store udsving.

Men her har du jo sammenlignet besparelser på licenser med for fordele og ulemper ved en omlægning. Det giver netop mening i modsætning til at inddrage de faste udgifter.


Nej, men politisk vilje kommer heller ikke ved alene at påpege en
lille besparelse i et del regnskab af et funktionsregnskab  i et
afdelingsregnskab. Vi tale om besparelse i et cifret milions
størrelsen i regnskaber og budgetter der planlægges i 3-4 cifres
milion størrelsen

Det har bare ingen gennemslagskraft.

Jeg har heller ikke sagt at licensbesparelser skal være det eneste eller det vigtigste argument. Men i nogle sammenhænge er det et rigtig godt argument, og der er ingen grund til at skære det væk på forhånd.Men omvendt er det også et gammelt trick at prakke folk en udgift på ved at få den til at se lille ud ved at sammenligne den med et meget større budget. Eller ved at fordele den på hver arbejdsplads, dagene i året, osv. (fx: TV-Licensen er kun 4 kr om dagen, et fjernsyn på afbetaling koster kun 200 kr om måneden, osv., det var kun en meget lille del af Farums budget, der gik til rødvin, osv).

Som argument har du selvføgelig ret. Men den virkelige verden fungerer nu engang lidt anderlendens. Jeg er sikker på at hvis jeg gik ind til direktøren og fortalte at vi kunne spare 4 kroner på at købe 100 panasonic batterier frem for 100 duracell batterier så var han fuldstændig ligeglad. Han ville ikke springe op og fotælle vores indkøber af kontorartikler at hun fremover skulle købe panasonic batterier. Tallet er simpelthen ikke stort nok.


Sådan er det mange steder, men der er trods alt også nogen, der har indset, at den holdning er en af grundene til at vi betaler så meget i skat. Og næste gang man får sit budget beskåret med 2% bliver et par millioner her og der pludselig interessant.

Og det er netop det vi forsøger her. Vi vll have de økonomisk
ansvarlige til at bryde store dele af deres infrastruktur op og vores
argument er et lille beløb som dårligt er synligt i de tal de sidder
og regner med. Det er simpelthen ikke godt nok. "Alle" kender
beløbstørrelsen i dag og er stort set lige glade. Vi må altså finde på
noget mere/andet.

Men kender de beløbsstørrelsen? Hvad er jeres samlede licensudgifter, alt iberegnet, bare sådan ca?


--
Niels 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-12-01, 02:02 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *