[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] gymnasierne kan blive grosted for LinuxOn Mon, 27 Nov 2006 19:24:20 +0100, Niels Elgaard Larsen
<sslug@sslug> wrote:

>Kurt Frederiksen skrev:
>
>>> Men udgiften til licenser udgør stadig 100% af udgiften til licenser. Bortset 
>>> måske fra lønudgifter så udgør langt de fleste udgifter i staten formodenligt 
>>> under 2%. Det betyder ikke at man ikke tager udgiften alvorligt.
>>> I min tid som offentligt ansat har jeg fx oplevet at der ikke var råd til 
>>> telefoner med nummervisere; det udgør vist ikke 0.25 % af nogetsomhelst.
>> 
>> Det er udgifter til licenser i forhold til de samlede it udgifter.
>> først og fremmest hardware og lønninger.
>
>Og den sammenligning er meningsløs. De fleste udgifter til hardware og lønninger 
>er uafhængige af platformen.

Den er ikke meningsløs i en økonomisk overvejelse

Vi har en it-budget hvoraf en stor del af udgifterne er rimelig faste
uanset hvad vil vælger. El, Netværk, hardware, o.sl.v. Vi kan så se på
det vi kan vælge på software løsninger.

+ muligheder og - trusler

Fri software på linux
+ ingen licensomkostninger
+ Større frihed i fremtiden
- usikkerhed omkring udervisningsmateriale
- Alle lærer skal "omskoles" til helt nyt software
- Alle skoler vi samarbejder med bruger windows og windowsprogrammer.
- Erfa grupper med andre skoler bliver ubrugelige inden for software
området. (groft sagt)
- usikkhed i medarbejder staben omkring alt det nye.
- problemer omkring at sende og modtage elektonisk information fra
ministerier. (kan løses med mere uddannelse til administrativt
personale.)

Opsummering på risiko ved skift = mulighed for lille økonomisk gevinst
risiko for stor ekstra udgifter og uro i organisationen.

Bibeholdelse af eksisterende windows platform.
- licens omkostninger
+ udgift niveau rimeligt kendt.
+ Generel tilfredshed i organisationen med de tekniske løsninger
+ Erfa grupper fungerer godt
+ Ministerier bruger samme platform og integrationen mellem systemerne
fungerer og er gennemtestet.

Opsummering på risiko ved fortsat drift = Lille men kendt økonomisk
omkostning til licenser. Udgift niveau uden de store udsving.

Dette er selvfølgelig en meget grov opstilling og kan selvfølgelige
ikke taget direkte men det er den slags opstillinger vi hele tiden
tager i bruge. afvej fordele og ulemper og det vil næsten altid falde
ud til det eksisterende systems fordel.

>
>> Jeg har ikke lavet udregningen for min arbejdsplads, men jeg er
>> temmelig sikker på at Linux certificering til 7 personer + Konsulenter
>> til konvertering af eksisterende systemer + opstart og drifthjælp i
>> opstartsfasen samt den tid vi skulle bruge på at uddanne de ca. 200
>> andre daglige brugere ikke på nogen måde vil stå mål med de
>> besparelser vi kunne opnå på software licenser selv om vi så kunne
>> droppe dem alle.
>
>Måske hvis I skulle gøre det på een gang. Men hvis I gjorde det efterhånden som 
>I alligevel skulle udskifte eller opgradere systemer, var det måske en anden sag.

Ja, men som jeg startede med at skrive, det vil kræve en ændring af
ledelsens holdning og så er vi tilbage til udgangspunktet. Der skal
mere til end en lille besparelse på licens omkostningerne til at få
ledelsen til at overveje et skift. Vi skal have de langsigtet og
politiske sider på plads samtidig med de økonomiske.

>> Selv om det så skulle vise sig at der var en lille gevinst ved at lave
>> skiftet alligevel er der ikke politisk vilje i organisationen til at
>> skifte.
>
>Nej, men politisk vilje kommer ikke af sig selv.

Nej, men politisk vilje kommer heller ikke ved alene at påpege en
lille besparelse i et del regnskab af et funktionsregnskab  i et
afdelingsregnskab. Vi tale om besparelse i et cifret milions
størrelsen i regnskaber og budgetter der planlægges i 3-4 cifres
milion størrelsen

Det har bare ingen gennemslagskraft.

>
>> Man skal heller ikke være blind for at alle der efra-grupper der er
>> opbygget vil blive berørt. Lærernes information udveksling med andre
>> skoler om brugbare software vil bryde sammen og alt
>> undervisningsmateriale omkring IT skal laves om.
>
>Ja, det er derfor, der skal bruges åbne standarder.

Enig, men det er en anden snak.

>
>> Hvis man tror at man
>> få lærer som helhed til gratis at lave alt det material om, er man på
>> gale veje. Der vil blive stillet krav om kompensation for merarbejdet.
>> 
>> Til sidste skal det vel også nævnes, selv om det ikke er populært i
>> denne forsamling :-), at windows systemerne i det store hele opfylder
>> dagens krav på skolerne.
>
>Har de en god implementation af åbne standarder som fx ODF?

Nej, men det er heller ikke noget krav til skolerne i dag. Jeg ser
heller ikke kravet i den nærmeste fremtid. Faktisk tror jeg ikke at
hverken lærer eller elever har nogen form for kendskab til at der er
kommet en åbenstandard for dokumenter og i bedste fald er de
fuldstændig ligeglade.

Man kan jo bare bruge word, det gør alle andre jo.

>
>> Under alle omstædigheder var min pointe i første omgang bare at det er
>> et træt gammelt argument at man kan spare licens penge. Uagtet at det
>> er sandt er der så mange andre udgifter der kommer på, at et sådanne
>> skift i en hver større organisation er et projekt i sig selv og unden
>> entydigt økonomisk overskud inden for en overskuelig fremtid.
>
>
>Men omvendt er det også et gammelt trick at prakke folk en udgift på ved at få 
>den til at se lille ud ved at sammenligne den med et meget større budget. Eller 
>ved at fordele den på hver arbejdsplads, dagene i året, osv. (fx: TV-Licensen er 
>kun 4 kr om dagen, et fjernsyn på afbetaling koster kun 200 kr om måneden, osv., 
>det var kun en meget lille del af Farums budget, der gik til rødvin, osv).

Som argument har du selvføgelig ret. Men den virkelige verden fungerer
nu engang lidt anderlendens. Jeg er sikker på at hvis jeg gik ind til
direktøren og fortalte at vi kunne spare 4 kroner på at købe 100
panasonic batterier frem for 100 duracell batterier så var han
fuldstændig ligeglad. Han ville ikke springe op og fotælle vores
indkøber af kontorartikler at hun fremover skulle købe panasonic
batterier. Tallet er simpelthen ikke stort nok.

Og det er netop det vi forsøger her. Vi vll have de økonomisk
ansvarlige til at bryde store dele af deres infrastruktur op og vores
argument er et lille beløb som dårligt er synligt i de tal de sidder
og regner med. Det er simpelthen ikke godt nok. "Alle" kender
beløbstørrelsen i dag og er stort set lige glade. Vi må altså finde på
noget mere/andet.-- 
Med venlig hilsen
Kurt Frederiksen
Roskilde


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-12-01, 02:02 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *