[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] gymnasierne kan blive grosted for LinuxKurt Frederiksen skrev:

Men udgiften til licenser udgør stadig 100% af udgiften til licenser. Bortset måske fra lønudgifter så udgør langt de fleste udgifter i staten formodenligt under 2%. Det betyder ikke at man ikke tager udgiften alvorligt.
I min tid som offentligt ansat har jeg fx oplevet at der ikke var råd til telefoner med nummervisere; det udgør vist ikke 0.25 % af nogetsomhelst.

Det er udgifter til licenser i forhold til de samlede it udgifter. først og fremmest hardware og lønninger.

Og den sammenligning er meningsløs. De fleste udgifter til hardware og lønninger er uafhængige af platformen.


Jeg har ikke lavet udregningen for min arbejdsplads, men jeg er
temmelig sikker på at Linux certificering til 7 personer + Konsulenter
til konvertering af eksisterende systemer + opstart og drifthjælp i
opstartsfasen samt den tid vi skulle bruge på at uddanne de ca. 200
andre daglige brugere ikke på nogen måde vil stå mål med de
besparelser vi kunne opnå på software licenser selv om vi så kunne
droppe dem alle.

Måske hvis I skulle gøre det på een gang. Men hvis I gjorde det efterhånden som I alligevel skulle udskifte eller opgradere systemer, var det måske en anden sag.


Selv om det så skulle vise sig at der var en lille gevinst ved at lave
skiftet alligevel er der ikke politisk vilje i organisationen til at
skifte.

Nej, men politisk vilje kommer ikke af sig selv.

Man skal heller ikke være blind for at alle der efra-grupper der er
opbygget vil blive berørt. Lærernes information udveksling med andre
skoler om brugbare software vil bryde sammen og alt
undervisningsmateriale omkring IT skal laves om.

Ja, det er derfor, der skal bruges åbne standarder.

Hvis man tror at man
få lærer som helhed til gratis at lave alt det material om, er man på
gale veje. Der vil blive stillet krav om kompensation for merarbejdet.

Til sidste skal det vel også nævnes, selv om det ikke er populært i
denne forsamling :-), at windows systemerne i det store hele opfylder
dagens krav på skolerne.

Har de en god implementation af åbne standarder som fx ODF?

Under alle omstædigheder var min pointe i første omgang bare at det er
et træt gammelt argument at man kan spare licens penge. Uagtet at det
er sandt er der så mange andre udgifter der kommer på, at et sådanne
skift i en hver større organisation er et projekt i sig selv og unden
entydigt økonomisk overskud inden for en overskuelig fremtid.


Men omvendt er det også et gammelt trick at prakke folk en udgift på ved at få den til at se lille ud ved at sammenligne den med et meget større budget. Eller ved at fordele den på hver arbejdsplads, dagene i året, osv. (fx: TV-Licensen er kun 4 kr om dagen, et fjernsyn på afbetaling koster kun 200 kr om måneden, osv., det var kun en meget lille del af Farums budget, der gik til rødvin, osv).

Der er så mange andre gode grunde til at gøre det, men det er noget
helt andet.

Hvis jeg sad med IT budgettet for de næste 3-4 år på min arbejdsplads,
så er jeg ikke sikker på at jeg ville starte et platforms skift nu og
det er selv om jeg faktisk er overbevist om at det ville komme til at
give overskud, men første om 5-6 år. Men hvis Direktøren kom og
fortalte at vi skulle skifte i løbet at de kommende år, så ville jeg
klart starte så tidligt som muligt, for risikoen for lockin stiger med
hver måned der går.

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-12-01, 02:02 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *