[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Folkebiblioteker og DRMThor Dekov Buur wrote:

> Prismodeller for udlån er et varmt emne i bibliotekerne. Problemet er
> økonomien, vi skal kunne budgetere med et forventet forbrug. Hertil er
> et engangsbeløb fornuftigt, men umiddelbart dyrt, og skal vi betale for
> ingen-DRM (hvis det er muligt) er prisen endnu højere. Med pris pr.
> udlån betaler vi kun for 'det vi bruger'. I bund og grund ønsker vi at
> tilbyde så mange titler som muligt for de (få) penge vi har til
> rådighed. Pris pr udlån skal altså forstås som forbrugsafregning og ikke
> som antal eksemplarer. Det er klart at forlagenes mindre udgifter ved at
> producere e-bøger skal komme os tilgode.

Bibliotekerne lader til at kæmpe med de prismodeller, som forlagene stiller
på bordet. Det er ikke forlagene som bibliotekerne skal tækkes.
Biblioteksvæsenet er en ganske magtfuld lobbyorganisation, både nationalt
og internationalt. Bibliotekernes særstilling fremgår bl.a. af
ophavsretlovens §16, §16a og §16b.

Desværre synes læsning af disse paragraffer i højere grad at sikre
bibliotkernes rettigheder end forbrugernes rettigheder.

Privat kopiering er lovlig i mange tilfælde og der er en hel serie af
paragraffer i ophavsretsloven om hvordan der ophavsretshaverne kompenseres
for denne lovlige kopiering. §39-§46. Her er bladt andet tale om de
såkaldte blankbåndsafgifter. En medielicens om man vil.
Hvorfor skal I overhoved betale forfatterne/forlaget for mere end f.eks. et
maks. beløb på 5000 kr. for at få overdraget en kopi, når der kan laves
alle mulige kompensationsløsninger, der er lette at administrere.

Det at i tæller antallet af udlån nu, det er jo ikke nødvendigvis det mest
interessante tal. Det kunne være at et udlån førte til at 5 personer læste
bogen i udlånsperioden, og et andet udlån kom bare til at ligge uberørt
indtil det blev afleveret igen. Med andre ord brugen af et værk kan måles
på mange måder. Antal udlån er ikke nødvendigvis et bedre mål end antal
downloads af ikke DRM beskyttet materiale fra jeres hjemmeside. Ganske vist
kan alle lave perfekte kopier og videresende disse, men der vil i praksis
nok blive lavet mange uperfekte kopier, da der lige skal konverteres fra
mp3 til wav og så til ogg eller hav med acc eller wmv, og så skal bitraten
lige ned for at komme den billige mp3 afspiller kan klare mosten - eller
der er ikke lige plads til hele lydbogen..... Når nu originalen er så let
tilgængelig på jeres side, så skal den til rigelighed blive hentet derfra
igen og igen, og man vil få et mål for populariteten. 

> Bibliotekerne handler om "at fremme oplysning, uddannelse og kulturel
> aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede
> materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske
> informationsressourcer, herunder Internet og multimedier." (Lov om
> biblioteksvirksomhed: http://www.kum.dk/sw2545.asp).

musikbærende materialer... SUK. Det er altså formen og ikke indholdet i skal
formidle. Det er altsammen eksemplarer i ophavsetslovens forstand. 

> Høje udlånstal er ikke længere det eneste succeskriterie for
> bibliotekerne. Vi står i et skift fra bog-palads til
> informationsleverandør og i det skift undersøger vi mulighederne for at
> videreføre vores hidtidige kerneområder og udvikle dem. Internettet har
> selvfølgelig sat sit præg og stiller, som du selv påpeger, nye krav til
> opretshavsret mm.

Nye krav til den ophavsretlige regulering er bibliotekerne bestemt
resourcestærke nok til at være med til at forme.
 
>> Da internettet ikke har de samme fysiske begrænsninger som et fysisk
>> bibliotek med trykte bøger, så vil de give langt bedre mening, at lave et
>> afgiftssystem, der passer til dette medie, frem for at sætte kunstige
>> begrænsninger.
> Gerne! Har du (eller andre) et bud?

Der kunne være pligtaflevering til jer. Det koster jer kun hardiskplads -
eller hvilket pålideligt binært medie i nu vælger.
Der skal være lovlig (privat) kopiering fra jeres hjemmeside.
Kunstnerne skal kompenseres via f.eks. COPYDAN systemet. Antal downloads
kunne være et blandt flere mulige målemetoder. Markedsundersøgelser kunne
være en anden model. 
 
>> Det sidst nye skrækeksempel jeg er faldet over, er forlaget Thomson, der
>> sælger en DVD-skive med Karnovs lovsamling og Ugeskrift for retsvæsen.
>> Prisen for jurastuderende er 300 kr. Skiven vil ifølge spisesedlen holde
>> op med at fungere efter et år.
>> Lyder det ikke skønt at gamle love og retsafgørelser slettes? velkommen
>> til George Orwells 1984.

> Det hører heller ingen steder hjemme, når der er tale om et lovligt købt
> materiale.

Markedsføringsmæssigt er det muligvis et problem, at de lader som on de
sælger dig en kopi, når der reelt er tale om udlejning.
Forlaget Thomson er vel et af de få forlag i Danmark, der specialiserer sig
i at udgive fagbøger om Jura. Men DRM er lovligt, og det DRM må heller ikke
brydes. Hvad retstilsanden er hvis DRM forhindrer dig i at udøve de
rettigheder man rent faktisk har som bruger i henhold til ophavsretsloven,
der er for mig endnu uklart. Lovbeskyttet teknik forhindrer dig i at udøve
lovbeskyttede rettigheder. SUK.


Mvh
-- 
 /\ ,_ _|,_ _ _ _, |¨) _ _ |_  /\ _ _ ,_
/¨¨\| )(_|| (-'.-|`-, |¨).-|(_ | ) /¨¨\.-|(-'| )
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
grep -r 'Andreas Bach Aaen' /usr/src/linux


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-10-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *