[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] EU og patentafstemningenclaus wrote:
> Jeg tog sagen om EU og patentafstemningen op i det parti jeg er medlem
> af, Venstre og fik dette svar:

For de andre danske medlemmer se også
http://www.softwarepatenter.dk/euparl_dk_vote_1stbeh.html

Se også
http://www.softwarepatenter.dk/mccarthy_analyse.html

> Venstre-gruppen har på den baggrund besluttet sig for at støtte ønsket
> om at formulere mere restriktive krav for at kunne opnå patent på
> computerimplementerede opfindelser sammenlignet med den praksis, som
> European Patent Office (EPO) hidtil har benyttet.

Dette er nonsens, direktivet søgte at kodificere den nuværende EPO praksis,
det skriver hun også selv senere.

Kommissionens direktiv tillod ikke program-claims dvs. at programmer på
medier (CDer floppyer hjemmesider oa), men McCarthy fløjen forsøgte at
genindføre program claims ved afstemningen.

Heldigvis blev tæppet trukket væk under dem ved afstemningen, men det
er vigtigt at sikre at de ikke rejser sig igen.


> Hermed er der ramt en balancegang mellem hensynet til at stimulere
> forskning ved at stille kreative opfindere et indbringende patent i
> udsigt og på den anden side hensynet til at undgå muligheden for at tage
> patent på generelle principper for computer-implementerede opfindelser,

Er der nogle softwareudviklere her i gruppen, der opfatter sig selv
som kreative opfindere?

Hvor store indtægter bringer et patent en SMV, og hvor stor er risikoen
for at en SMV krænker patenter?


> der kan hæmme videre innovation i branchen. Venstre-gruppen har støttet
> kravene om, at patenterbare opfindelser skal levere et teknisk bidrag,

Hvis man kigger på EPO praksis må "teknisk bidrag" betyde det EPO kalder
"yderligere teknisk effekt", dvs. at software kan karakteristeres ved
at kører hurtigere, bruge færrer ressourcer, være mere brugervenligt
eller sikkert osv.

Ingen af disse opnås ved anvendelsen af viden om naturlove, og ingen er
derfor tekniske. De er derimod nyttige effekter, effekter der også ville
kunne patenteres i USA.


> Venstre-gruppen har
> ligeledes stemt for, at opfindelser, der leverer matematiske eller
> forretningsmæssige metoder uden tekniske virkninger udover det normale
> fysiske samspil mellem en computer og et program ikke skal kunne
> patenteres.

Med andre ord en forretningsmæssig metode, der er mere brugervenlig
eller sikker har en teknisk bidrag/virkning og kan derfor patenteres.


> Hermed er der foretaget en klar indskrænkning sammenlignet
> med den praksis, der eksempelvis kendes fra USA.

Klar indskrænkning = retorisk figenblad.

Patenterne der udstedes er de samme, men lovgivningen forskelligt.


> Hidtil har praksis nemlig været, at de europæiske lande kun i varierende
> grad har støttet op om EPOs afgørelser, og at der derfor har været
> "smuthuller" på tværs af Europa.
:
> Med et direktiv om patenter på computerimplementerede opfindelser lagt
> ind under fællesskabsretten er mulighederne for at opnå patent
> harmoniseret på tværs af medlemslandene.

Hun siger det klart, foremålet med direktivet er at sikre at de
nationale domstole skal acceptere EPOs appeldomstols beslutninger
og derfor EPOs fortolkning af den Europæiske Patentkonvention.


> Det har medført en afgrænsning og simplificering af en ellers
> uoverskuelig regulering med varierende juridisk autoritet - hermed er
> det også blevet mere overskueligt for producenterne at overvåge,
> hvornår bestemte opfindelser er underlagt et patent.

Hun stemte imod alle de ændringsforslag der definerede begreber,
og således skabte klare grænser for hvad der kan patenteres.


> Det skal understreges, at Venstre-Gruppen er stærkt imod patenter på
> software, som det f.eks. kendes fra USA. Venstre-Gruppen har holdt sig
> strengt til lovforslagets og ændringsforslagenes ordlyd, hvor
> computer-implementerede opfindelser  - og ikke software - indgår.

Computer-implementerede opfindelser = software, der kører på en computer.

EPO forklarer computer-implementerede opfindelser som:
http://www.softwarepatenter.dk/mccarthy_analyse.html#CIO

The expression "computer-implemented inventions" is intended to cover claims 
which specify computers, computer networks or other conventional 
programmable digital apparatus whereby prima facie the novel features of 
the claimed invention are realised by means of a new program or programs. 


> Kommissionens oprindelige udspil har således også kun lagt op til en
> kodificering af de regler, som Europan Patent Office allerede anvender
> (med varierende autoritet) i dag. EPO har således allerede udstedt over
> 20.000 patenter på computerimplementerede opfindelser, mens egentlig
> software ikke har været patentereret

Det er ikke svært at finde faktuelle eksempler på softwarefunktioner/
algoritmer/brugerinterface elementer der er patenteret af EPO.
Se ovenstående link.

-- 
          Mvh. Carsten Svaneborg
       http://www.softwarepatenter.dk
 hvor fremtidens idemonopoler bekæmpes idag.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:22 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *