[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] EU og patentafstemningenHvilken ELDR-linie syfter hun på? Boogerd eller Manders?

http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/plen0309/vote/analysis.html
http://w1.970.telia.com/~u97015790/parlvote/svenska.html
http://www.mit.jyu.fi/tt/tmp/bxl/allvotes.csv

//Erik

claus wrote:

Jeg tog sagen om EU og patentafstemningen op i det parti jeg er medlem af, Venstre og fik dette svar:


Svar på henvendelse angående forslaget om computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed

Bruxelles d.14.10.2003

Kære Claus Larsen


Tak for din henvendelse i forbindelse med Europa-Parlamentets behandling af sagen om computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed. Europa-Parlamentet har nu haft Kommissionens forslag til afstemning efter første læsning.
Jeg beklager, at svaret har været så længe undervejs, men et meget stort antal henvendelser har forhindret os i at svare løbende på henvendelser og spørgsmål. I behandlingen af denne sag har Venstre-Gruppen i Europa-Parlamentet konsulteret berørte interesser og fagfolk og dermed grundigt lyttet til de mange og modstridende argumenter, der er blevet fremlagt.


Venstre-gruppen har på den baggrund besluttet sig for at støtte ønsket om at formulere mere restriktive krav for at kunne opnå patent på computerimplementerede opfindelser sammenlignet med den praksis, som European Patent Office (EPO) hidtil har benyttet. Denne linie er ligeledes mere restriktiv end de definitioner, som Kommissionen havde lagt op til i sit forslag. Venstre-gruppen har her ligget på linie med Den Liberale Gruppe (ELDR) i Europa-Parlamentet.

Hermed er der ramt en balancegang mellem hensynet til at stimulere forskning ved at stille kreative opfindere et indbringende patent i udsigt og på den anden side hensynet til at undgå muligheden for at tage patent på generelle principper for computer-implementerede opfindelser, der kan hæmme videre innovation i branchen. Venstre-gruppen har støttet kravene om, at patenterbare opfindelser skal levere et teknisk bidrag, at opfindelserne skal have en klar opfindelseshøjde være nye og endeligt at de skal være anvendelige i industrielt øjemed. Venstre-gruppen har ligeledes stemt for, at opfindelser, der leverer matematiske eller forretningsmæssige metoder uden tekniske virkninger udover det normale fysiske samspil mellem en computer og et program ikke skal kunne patenteres. Hermed er der foretaget en klar indskrænkning sammenlignet med den praksis, der eksempelvis kendes fra USA.

Kommissionens udspil lægger op til, at patentlovgivningen lægges ind under fællesskabsretten. Det finder Venstre-gruppen meget vigtigt i bestræbelserne på at styrke retssikkerheden. Hidtil har praksis nemlig været, at de europæiske lande kun i varierende grad har støttet op om EPOs afgørelser, og at der derfor har været "smuthuller" på tværs af Europa. Af den grund er Venstre-gruppen positivt indstillet over for at lægge patentlovgivningen angående computerimplementerede opfindelser ind under fællesskabsretten. Samtidig mener Venstre-Gruppen dog som beskrevet, at de materielle krav for at kunne opnå patent bør strammes op.
Med et direktiv om patenter på computerimplementerede opfindelser lagt ind under fællesskabsretten er mulighederne for at opnå patent harmoniseret på tværs af medlemslandene. Det har medført en afgrænsning og simplificering af en ellers uoverskuelig regulering med varierende juridisk autoritet - hermed er det også blevet mere overskueligt for producenterne at overvåge, hvornår bestemte opfindelser er underlagt et patent.


Det skal understreges, at Venstre-Gruppen er stærkt imod patenter på software, som det f.eks. kendes fra USA. Venstre-Gruppen har holdt sig strengt til lovforslagets og ændringsforslagenes ordlyd, hvor computer-implementerede opfindelser - og ikke software - indgår. Kommissionens oprindelige udspil har således også kun lagt op til en kodificering af de regler, som Europan Patent Office allerede anvender (med varierende autoritet) i dag. EPO har således allerede udstedt over 20.000 patenter på computerimplementerede opfindelser, mens egentlig software ikke har været patentereret


Afstemningen i Europa-Parlamentet afslørede flere grupperinger, hvor den Liberale Gruppe og dermed Venstre-gruppen udgjorde en midterposition. Afstemningen om de mange enkelte ændringsforslag viste et flertal for en linie, der var endnu mere restriktiv over for patenterbarheden af computer-implementerede opfindelser. Stillet overfor enten helt at afvise direktivet eller at acceptere udspillet med denne mere restriktive linie valgte Venstre-Gruppen i den afsluttende afstemning at stemme for direktivet med de vedtagne ændringer i sin helhed.På vegne af Venstre-Gruppen i Europa-Parlamentet
Karin Riis-Jørgensen, MEP Venstre, Denmark
European Parliament
60, rue Wiertz - ASP 10G - 130
B-1047 Brussels
www.riis-joergensen.dk
tel. 0032 2 284 57 94
fax 0032 2 284 97 94


sslug-itpolitik er, som SSLUGs øvrige emaillister, et frit debatforum hvor hvert enkelt medlem er ansvarlig for sine egne indlæg. Indlæg #14578 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:22 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *