[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

EU- penge til forskning og udvikling af: Free og open source software.EU har afsat penge til forskning og udvikling af: Free og open source
software.

EU- Kommissionen har afholdt informationsmøde om mulighederne for at
søge EU- støtte til forskning og udvikling af Free/ open source software
under de såkaldte rammeprogrammer.

På IST- siden: http://www.cordis.lu/ist/calls/calls.htm kan man læse om
tidligere ansøgningsfrister m.m.

IST står for Information Society Technologies.

Den 21.februar 2001 vedtog Kommissionen det 6. rammeprogram: Sixt
Framework Programme for Community RTD. Den fulde tekst kan ses på:
http://www.cordis.lu/rtd2002/fp-debate/cec.htm

Informationsmødet om næste ansøgningsrunde for EU- støtte fandt sted
fredag den 18. maj 2001 i Bruxelles. Der var ca.80 deltagere fortrinsvis
fra Frankrig, Belgien, Tyskland, UK, Italien, Grækenland og Spanien. -
Holland, Luxembourg og Danmark havde hver een repræsentant med. Det
virker mærkeligt, at de øvrige nordiske lande slet ikke deltager. Endog
Norge
og Island m.fl.kan være med efter reglerne- på grund af disse landes
aftaler med EU. Men det kommer nok.

Der var på mødet mindst 40 forhåndspræsentationer af projekter hver af 2
minutters varighed.

Der var en meget stor spredning af idéer og projekter.

Flere projekter havde forbindelse til universiteter og andre 
forskningsmiljøer og andre til større og mindre softwarefirmaer. Desuden
skal der være tale om projekter, som ellers ikke ville kunne
gennemføres.

Projekterne skal have en vis varig anvendelsesværdi for andre i
fællesskabet og gerne have deltagere fra flere europæiske lande.

Et interessant projekt (der måske ikke opnår støtte her) var at lægge
Shakespeare's samlede værker ud på nettet som open source. En rigtig fin
og sympatisk idé, der forhåbentlig vil få støtte fra en række fonde.

Nogle projekter gik på udviklingsplatforme til e- learning og andre var
om udviklingssystemer for telekommunikations applikationer.

Et belgisk projekt gik ud på at sikre identiteten af
patientinformationer ved journalføring og overførelse af data.

Et andet formål med mødet var at bringe kreative folk sammen med henblik
på at skabe bilaterale kontakter.

Eftermiddagen var afsat til bilaterale møder mellem deltagerne, og jeg
kan forsikre, at samtalerne gik livligt for sig. Mødet ville ingen ende
tage og det på en fredag aften.

Hvis hver præsentation fik respons fra omkring 5 andre personer, der
havde supplerende idéer eller kendte nogen, man absolut skulle kontakte,
kan man virkelig være kommet hjem med "lommerne" fulde af muligheder for
at komme videre.

EU- Kommissionen kan ikke hjælpe med at kommentere forhåndsansøgninger,
men her kan man få hjælp af andre netværk, af dem, der tidligere har
modtaget støtte- penge og af sammenslutninger og netværk som for
eksempel Eurolinux-Alliance, som blandt andet SSLUG samarbejder med.

Det blev nævnt, at der var ca. 80 ansøgninger pr. call/ ansøgningsrunde.
Heraf blev der måske udvalgt 8 projekter, som opfyldte kravene og som
fandtes værdige til støtte. Af disse får 2-3 projekter støtte.

Vi taler om ret store støttebeløb. Det kan ikke svare sig at ansøge for
projekter, der "behøver" mindre end 1 mio. EURO. Der er afsat et
totalbeløb på 10 mio. EURO.

Der stilles også virkeligt høje krav til ansøgningerne. Penge til
kontorhold og telefon dækkes ikke og rejser kun med 40%.

Projekterne har en løbetid på 1- 3 år.

Støttemodtagerne må også være forberedt på en vis forsinkelse i
udbetalingerne - op til flere måneder i praksis- fordi der skal være tid
til kontrol med udbetalingerne af EU- midler. Af denne grund kan det
være en fordel at komme fra et større firma eller et universitet, hvor
man modtager sin løn løbende under forskningsforløbet.
 
EU-Kommissionen vil indkalde til en ny ansøgningsrunde den 15. juni 2001
med ansøgningsfrist den 17. oktober 2001 på den ovenfor angivne
hjemmeside:
http://www.cordis.lu/ist/calls/calls.htm 

Fristen skal tages meget seriøst. Ansøgningen skal være rette kontor i
EU-Kommissionen i hænde den 17. oktober 2001 kl.17.00.

EU- Kommissionen udgiver løbende: Software and Servises. Newsletter
about SW&S technologies.

Issue no. 1 af 1. April 2001: http://www.cordis.lu.ist/ka4/tess

Der findes en:"IST Programme Advisory Group" ISTAG:
http://www.cordis.lu/ist/istag.htm

Så vil du vide mere for at forberede dig til denne eller kommende
ansøgningsrunder så læs på disse sider. Der ligger virkelig megen viden
og mange erfaringer her til din frie anvendelse. Rigtig god
oplysningsjagt!


Til slut vil jeg oplyse, at EU-kommissionen igen i år afholder IST -
konference fra den 3-5 december Düsseldorf i Tyskland. Der er endnu
ingen hjemmeside.

Tidligere konferencer i Helsinki i 1999 og i Nice i 2000. Nærmere
oplysninger følger senere. Følg med på hjemmesiderne hos blandt andet
DKUUG og SSLUG og naturligvis EU- Kommissionen.

Med venlig hilsen

Anne Østergaard

Bestyrelsesmedlem i SSLUG

Mødedeltagelsen kom istand som et samarbejde mellem DKUUG og SSLUG.

//Anne

-- 
Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:13 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *