[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

EU gennembrud om fællesskabspatentEU gennembrud om fællesskabspatent

Her ses Kommissionens forslag:

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/dat/2000/en_500PC0412.html

Her er pressemeddelelsen fra det svenske formandskab:

http://www.eu2001.se/eu2001/news/news_read.asp?iInformationID=15512

Her er pressemeddelelsen fra PVS:

Gennembrud for EF-patent og for subcontracting

På gårsdagens rådsmøde for det indre marked i Bruxelles oplevede man et
gennembrud for det fælles EU-patentsystem:

Det svenske formandskab fremlagde et kompromisforslag, som blev
vedtaget.
Det tildeler de nationale patentmyndigheder en vigtig rolle, bl.a. som
underleverandører af sagsbehandling til EPO.

Erhvervsminister Ole Stavad gav på Danmarks vegne sin fulde tilslutning
til
kompromisforslaget med et indlæg i den til tider meget livlige debat.

Det fælles EU-patentsystem skal sikre, at man kan få patent i alle
EU-landene med blot en enkelt ansøgning. Det har erhvervsministrene i
lang
tid arbejdet henimod, men der har været forskellige holdninger i
medlemslandene. Bl.a. i spørgsmålet: Hvor centraliseret skal systemet
være.
Her har Danmark arbejdet for, at de nationale myndigheder skal kunne få
del
i det fremtidige praktiske arbejde inden for det fælles patentsystem,
mens
andre har ønsket større centralisering.

Under gårsdagens forhandlinger fremlagde det svenske formandskab et
kompromisforslag, om danner rammerne for det fremtidige fælles
patentsystem.
Det store gennembrud i forhandlingerne kom, da samtlige medlemslande
vedtog
den fremlagte tekst.

For bl.a. Danmark er det betydningsfuldt, at teksten indeholder en klar
erklæring om, at de nationale patentmyndigheder skal spille en vigtig
rolle
i systemet, og at de skal have mulighed for at få andel i det fremtidige
patentarbejde under forudsætning af, at deres kvalifikationer er i orden
til
at sikre ensartethed i sagsbehandlingen.

Rådet gav formandsskabet til opgave at gøre klar til indkaldelse af en
diplomatisk konference, så man kan få fællesskabspatentet helt på plads.

Patent- og Varemærkestyrelsen har i flere år arbejdet intenst på at nå
et
resultat, der bl.a. sikrer de nationale patentmyndigheder den rolle, de
nu
er stillet i udsigt. Men arbejdet er ikke slut med gårsdagens
gennembrud. Nu
handler det om at sikre størst mulig dansk indflydelse på, hvordan
systemet
skal bygges op. Det arbejde skal gøres forud for afholdelsen af den
diplomatiske konference.

Mogens Kring
Direktør
Patent- og Varemærkestyrelsen

Anne

-- 
Anne Østergaard, sslug@sslug http://www.sslug.dk


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:13 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *