[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Monitor och tv och XHej!
	Jag är väl inte den förste som kämpar med att få tre ovanstående
	saker
att fungera bra ihop.
Det enda jag vill ha tv:n till är att se film. (mplayer)

Jag har ett Nvidia-kort (Geforce2) med TV-out och har inga problem med att
få Twinview att fungera. Tyvärr klarar vad jag förstår Twinview bara
att ha samma upplösning på båda skrämarna, vilket inte blir så bra
när en av dem är en tv.
Så nu testar jag med att ha två X-servers, men vet inte riktigt hur jag
skall gå vidare. X startar som det skall på datorskärmen men jag får
inget på tv:n.

Jag fattar ätt det är något jag missat, men vad? Kan jag styra mplayer
att visa film på tv:n på ett enklare sätt från datorskärmen?

Tacksam för hjälp,

Bo


---

# File generated by XFdrake.

# ********************************************************************** #
Refer to the XF86Config man page for details about the format of # this
file.
# **********************************************************************

Section "Files"
  # Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated
  together) # By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server
  independent of # the X server to render fonts.
  FontPath "unix/:-1"
EndSection

Section "ServerFlags"
  #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort) #DontZoom # disable
  <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching) AllowMouseOpenFail #
  allows the server to start up even if the mouse doesn't work
EndSection

Section "Module"
  Load "dbe" # Double-Buffering Extension Load "v4l" # Video for Linux
  Load "extmod"
  Load "type1"
  Load "freetype"
  Load "glx" # 3D layer
EndSection

Section "InputDevice"
  Identifier "Keyboard1"
  Driver "Keyboard"
  Option "XkbModel" "pc102"
  Option "XkbLayout" "se"
  Option "XkbOptions" ""
EndSection

Section "InputDevice"
  Identifier "Mouse1"
  Driver "mouse"
  Option "Protocol" "IMPS/2"
  Option "Device" "/dev/psaux"
  Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection

Section "Monitor"
  Identifier "monitor0"
  VendorName "Plug'n Play"
  HorizSync 30-70
  VertRefresh 50-120
  
  # Sony Vaio C1(X,XS,VE,VN)?
  # 1024x480 @ 85.6 Hz, 48 kHz hsync
  ModeLine "1024x480"  65.00 1024 1032 1176 1344  480 488 494 563
  -hsync -vsync
  
  # TV fullscreen mode or DVD fullscreen output. # 768x576 @ 79 Hz, 50
  kHz hsync
  ModeLine "768x576"   50.00 768 832 846 1000  576 590 595 630
  
  # 768x576 @ 100 Hz, 61.6 kHz hsync
  ModeLine "768x576"   63.07 768 800 960 1024  576 578 590 616
EndSection

Section "Monitor"
  Identifier "monitor1"
  VendorName "Sony"
  HorizSync 30-50
  VertRefresh 60
  Option "TVStandard" "PAL-B"

  # 768x576 @ 79 Hz, 50 kHz hsync
  ModeLine "768x576"   50.00 768 832 846 1000  576 590 595 630

EndSection

Section "Device"
  Identifier "device0"
  VendorName "nVidia Corporation"
  BoardName "NVIDIA GeForce2 DDR (generic)" Driver "nvidia"
  Option "DPMS"
  Option "NvAGP" "1"
  BusId "PCI:1:0:0"
  Screen	0

EndSection

Section "Device"
  Identifier "device1"
  VendorName "nVidia Corporation"
  BoardName "NVIDIA GeForce2 DDR (generic)" Driver "nvidia"
  Option "DPMS"
  Option "NvAGP" "1"
  BusId "PCI:1:0:0"
  Screen	1
EndSection

Section "Screen"
  Identifier "screen0"
  Device "device0"
  Monitor "monitor0"
  DefaultColorDepth 24
#  Option "TwinView"
#  Option "SecondMonitorHorizSync"   "30-50" #  Option
"SecondMonitorVertRefresh"  "60" #  Option "MetaModes"         
"800x600,800x600" #  Option "TwinViewOrientation"   	"clone" #  
Option "ConnectedMonitor"      "crt,tv" #  Option "TVStandard"   
      "PAL-B"
  
  Subsection "Display"
    Depth 8
    Modes "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600"
    "640x480"
  EndSubsection
  
  Subsection "Display"
    Depth 15
    Modes "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600"
    "640x480"
  EndSubsection
  
  Subsection "Display"
    Depth 16
    Modes "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600"
    "640x480"
  EndSubsection
  
  Subsection "Display"
    Depth 24
    Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
  EndSubsection
EndSection


Section "Screen"
  Identifier "screen1"
  Device "device1"
  Monitor "monitor1"
  DefaultColorDepth 24

  Subsection "Display"
    Depth 24
    Modes "800x600"
  EndSubsection

EndSection

Section "ServerLayout"
  Identifier "layout1"
  InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard" InputDevice "Mouse1"
  "CorePointer"
  Screen "screen0"
  Screen "screen1" leftOf "screen0"
EndSection


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:50 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *