[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Bidrag til "Friheden til at vælge...": CAD/ArkitekturJeg har kigget lidt på CYCAS og skrevet nedenstående, som hermed tilbydes til vurdering og redigering til "Friheden til...".
Teksten findes pt som OpenOffice (.swx) fil. Nedenstående er blot ascii-teksten. Originalfilen med illustrationer kan tilsendes på forlangende.


Hvem vil tage sig af det fornødne og foretage vurdering om brugbarhed?

Thomas Bernth

Cycas ? program til arkitekttegning


Download fra http://www.cycas.de. Dokumentation og installationsvejledning følger med ved download. På dette site kan også ses screen-dumps og et billedgaleri af professionelle anvendelser (her kan også ses større udgaver af de i denne omtale anvendte illustrationer).


Download også for fotorealistisk output PovRay (http://www.povray.org). Ikke nødvendigt i første omgang, men hurtigt vil du ønske også denne mulighed.

Softwarekrav:
glibc2.1/2.2-based Linux system
X Window System, Version 11 (X11)
For printing på non-Postscript printers: Ghostscript
optional: POV-Ray 3.1 or higher

Minimum hardware:
x86 PC 100MHz<br> 32MB RAM
HD 20MB fri disk plads
video resolution 800*600, 8bpp.

Anbefalet hardware:
x86 PC 400MHz eller kraftigere
128MB RAM eller mere
HD 50MB fri disk plads
video resolution 1024*768 eller mere, 16bpp eller højere.

Figur: Screendumps fra Cycas. Kuglerne i figuren til højre er vist med PovRay, bemærk de overfladestrukturen i de enkelte kugler.

Cycas kaldes i nærværende udgave for Cycas2 og er udviklet til arkitekttegning, men kan formodentlig anvendes til en række andre formål, hvor det gælder om at lave 2D eller 3D tekniske tegninger. Arkitekttegning er foreløbig eneste opgave, som forfatteren af denne beskrivelse har sat Cycas2 på, men andre tekniske konstruktioner og måske endda en 3D-haveplan må også kunne laves.
Konstruktionen kan vises som grundplan eller fra 4 sider samt som 3D og i perspektiv.
Endvidere kan man fjerne skjulte (?hidden?) linier. Herved fjernes gennemsigtigheden i tegningen.
Der er mulighed for at måle afstande og midtpunkter samt foretage rotation og forskydning i 3 dimentioner. Det kan f.eks. være nyttigt ved konstruktion af et nyt element.
Cycas2 kan arbejde med layers, således at f.eks. en fleretages bygning kan tildeles et layer for hver etage.Figur fra 3D-tutorial. Figuren til højre er vist med PovRay.


Cycas2 kan eksportere sine 3D-data i en række filformater (i public-versionen: EPS, SVG og POV, i betalingsversionerne flere andre).

Metoden at arbejde på kan i begyndelsen forekomme lidt knudret, så det anbefales stærkt at gennemgå de ganske korte men rigtig gode tutorial for 2D og 3D. Man lærer herved hurtigt arbejdsgangen i oprettelse af tegningens enkelte elementer.

Kun grundplan-tegningen kan umiddelbart printes, men bruger man ?wire?-funktionen under 3D, så kan 3D-tegninger tilføjes tegningen over grundplanet og printes ud sammen med dette.
?Printscale? fra Project-menuen kan anvendes til at skalere printet, således at alt kan være på et A4-ark. Bemærk at værdien 200 giver mindre tegninger end værdien 100 (default).


Cycas-Public er gratis for ikke-kommersiel anvendelse, men ikke OpenSource. Yderligere kan Cycas-Basic og Cycas-Profesionel fås mod betaling. Disse indeholder begge licens til kommersiel anvendelse. Yderligere findes Cycas til Windows32.

Installerer man PovRay, så kan dette program kaldes fra Cycas2 for at vise en næsten fotorealistisk rendering. Overflader kan gives farve og struktur, lys af forskellig type kan sættes på ønsket position i 3D-rummet. Eksempler på dette ses i flere af de her anvendte illustrationer samt i gallerie på Cycas hjemmeside. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:53 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *