[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Generalforsamling i SSLUG tirsdag den 11. december=============================================
Indkaldelse til generalforsamling genudsendes pga. forkert årstal i den første 
indkaldelse.
=============================================


SSLUG afholder årsmøde/generalforsamling

Tirsdag den 11. december 2012 kl 19.00.

Adressen er:

  Niels Bohr Institutet
  Auditorium M
  Blegdamsvej 21
  2100 København Ø

Årsmødet afholdes i følge foreningens vedtægter: 
http://www.sslug.dk/forening/stadgar/

Der skal vælges ny bestyrelse for SSLUG - der stemmes om seks 
bestyrelsesposter samt to suppleantposter.

Bestyrelsen opfordrer alle der har lyst til at lægge kursen for SSLUG 
i fremtiden til at stille op. Arbejdet varierer, er spændende og hyggeligt.

Har du lyst og tid til at give et nap med, sender du din opstilling 
til bestyrelsen(på)sslug.dk senest en uge før generalforsamlingen, dvs. senest 
tirsdag den 4. december 2012 kl 19. 
Samtidig bedes du sende din opstilling til postlisten sslug-forening 
med en præsentation af dig selv.

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal ligeledes sendes til 
bestyrelsen(på)sslug.dk senest en uge før mødet.

Dagsorden til årsmødet:

    1. Årsmødet åbnes.
    2. Valg af ordstyrer.
    3. Valg af referent.
    4. Godkendelse af dagsorden.
    5. Valg af to justeringspersoner og stemmetællere.
    6. Bestyrelsens beretning.
    7. Revisorens beretning.
    8. Godkendelse af regnskab.
    9. Godkendelse af medlemsafgift for næste år.
    10. Bevilling af ansvarsfrihed
    11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
    12. Valg af revisor.
    13. Valg af valggruppe.
    14. Indkomne forslag (Se nedenfor)
    15. Evt.
    16. Årsmødet afsluttes

Der kan forekomme ændringer af dagsordenen. De vil i givet fald vil blive 
annonceret senest 48 timer før mødet i overensstemmelse med vedtægterne.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2012-12-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *