[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Aflysning af workshop og endelig dagsorden til generalforsamlingAflysning af workshop
---------------------
Det sædvanlige onsdagshyggemøde, workshoppen på CBS på Frederiksberg, er
aflyst onsdag d. 3/12 i anledning af generalforsamlingen samme dag. Der er
hyggemøde igen onsdag d. 10/12.


Endelig dagsorden til generalforsamlingen
---------------------
Årets ordinære generalforsamling finder sted onsdag d. 3/12 med start kl. 19.

Adressen er:
   Niels Bohr Institutet
   Auditorium M
   Blegdamsvej 21
   2100 København Ø

Der er ikke ændringer ifht. den foreløbigt varslede dagsorden. Den endellige
dagsorden ser derfor således ud:

 1. Årsmødet åbnes.
 2. Valg af ordstyrer.
 3. Valg af referent.
 4. Godkendelse af dagsorden.
 5. Valg af to justeringspersoner og stemmetællere.
 6. Bestyrelsens beretning.
 7. Revisorens beretning.
 8. Godkendelse af regnskab.
 9. Godkendelse af medlemsafgift for næste år.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 11. Valg af revisor.
 12. Valg af valggruppe.
 13. Indkomne forslag.
 14. Evt.

Kandidater til bestyrelsen
---------------------
Følgende kandidater er opstillet til bestyrelsen:
Bryan Østergaard
Alexander Færøy
Frank Damgaard
Phillip S. Bøgh
Martin Schlander

Se mere her:
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2008-12-03/kandidater

Indkomne forslag
---------------------
Phillip S. Bøgh har stillet følgende beslutningsforslag:

Udvidelse med 2 ordinære bestyrelsesmedlemmer og fastholdelse af samme
antal suppleanter.

Baggrund: Det viser sig at bestyrelsesmedlemmerne alt andet lige er
mere aktive end folk udenfor bestyrelsen. Jeg mener vi har brug for
mere igangsætning fra bestyrelsens side. Vi fik ikke indvalgt to gode
kræfter ved sidste generalforsamling, hvilket vi var nogen, der
savnede.

Forslaget kan ikke sendes til afstemning da der ikke er foreslået nogen
vedtægtsændring, men tages op som et debatpunkt.

På gensyn til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2009-01-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *