[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Foreløbig indkaldelse til generalforsamli ng.SSLUG afholder årsmøde/generalforsamling

Tirsdag d. 4 december 2007 kl 19.00 - 23.00

Adressen er:
   Niels Bohr Institutet
   Auditorium M
   Blegdamsvej 21
   2100 København Ø

Årsmødet afholdes i følge foreningens vedtægter:
http://www.sslug.dk/forening/stadgar/

* Der skal vælges ny bestyrelse for SSLUG - der stemmes om seks
 bestyrelsesposter samt to suppleantposter.

Bestyrelsen opfordrer alle der har lyst til at lægge kursen for SSLUG
i fremtiden til at stille op. Arbejdet varierer, er spændende og
hyggeligt.

Har du lyst og tid til at give et nap med, sender du din opstilling til
sslug@sslug senest tirsdag d. 27/11-2007 kl 12. Samtidig
bedes du sende din opstilling til sslug@sslug med en
præsentation af dig selv.

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal sendes til
sslug@sslug senest en uge før mødet.

Dagsorden til årsmødet:
  1. Årsmødet åbnes.
  2. Valg af ordstyrer.
  3. Valg af referent.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Valg af to justeringspersoner og stemmetællere.
  6. Bestyrelsens beretning.
  7. Revisorens beretning.
  8. Godkendelse af regnskab.
  9. Godkendelse af medlemsafgift for næste år.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 11. Valg af revisor.
 12. Valg af valggruppe.
 13. Indkomne forslag.
 14. Evt.

Der kan forekomme ændringer af dagsordenen. De vil i givet fald vil
blive annonceret senest 48 timer før mødet i overensstemmelse med
vedtægterne.

Hvis der er stemning for det, vil vi prøve at stable lidt æbleskiver og
evt. en enkelt juleøl på benene som afslutning på aftenen.

De bedste hilsner,

SSLUGs Bestyrelse
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2007-12-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *