[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

C kursus, d. 3. 4. og 19. septC-programmering - kursus og hygge, 3., 4. og 19. sept
Med Donald Axel, formand for DKUUG

  DKUUG afholder tre aftener med introduktion til
C-programmering. Det bliver aftener med instruktion, hands-on og
hygge, hvor man kan medbringe en computer og prøve
grundlæggende eksempler og spørge, diskutere og fortælle.

  Kurset afholdes alle dage 19-22 på Symbion, Fruebjergvej 3,
2100 København Ø.

  Grundlæggende kendskab til programmering forudsættes og
undervejs er der lejlighed til brush-up på både grundlæggende og
videregående C-programmeringsteknikker. 

  Den første aften, 3. september 2007, skrives og prøves et simpelt
tekst-søgningsprogram, som vi tilføjer faclilteter til efter behov og
formåen. Desuden ser vi på en expression parser (calculator).

  Den anden aften, 4. september, går vi et skridt videre og ser
på en lille opgave, som involverer netværks-kommunikation; et
lille serverprogram bliver sat til at overvåge en eller anden
facliltet (fx disk-belastning) på en eller flere fjernværter.

  Den tredie aften, 19. september, ser vi på GUI-programmering
på med Glade GUI-builder. Man kan selvfølgelig ikke nå omkring
alle faclilteter i C-sproget, men hvis der basis for det, kan vi jo
arrangere nogle flere aftener.

  ---

  C-sproget er karakteristisk ved at det styrer CPU'en og ikke har
indbygget IO eller filhåndtering. Med C-sproget kan man skrive
selvstændige objekt-moduler (stand-alone programmer). C-sproget
forudsætter interface til maskin-sproget og behøver ikke at
støtte sig til biblioteker.

  Men C er meget mere end et højniveau portabelt maskinsprog; det
er et sprog med en vis support for objektorienterede paradigmer.
Forskellen mellem C og C++ er, at i C er det programmørens
ansvar, i C++ kan man ikke så meget. Efter min mening kan
C-programmer være mere læselige end C++, hvor der kan være
vanskeligheder, når man skal afgøre, hvad et objekt egentlig er
for et, hvor det er defineret, og hvad der sker med det, når
programmet startes.

  ---

  Det var dels bogen "The C Programming Language" og dels
C-sprogets effektivitet og let læselige syntaks, som gjorde, at
det fik en stor udbredelse fra slutningen af 70'erne og fremefter
helt til midten af 90'erne. Da begyndte mange læreanstalter at
bruge Java som undervisningssprog, fordi man forventer, at Java
er mere sikkert (at programmøren ikke kan lave så mange ulykker).

  C har nu stabiliseret sig som det sprog, der giver mest
optimeret kode, og som kan bruges til systemopgaver såvel som
højniveau-opgaver, hvor man har brug for god ydelse og
fleksibilitet.

  Med hensyn til grafiske applikationer, er der biblioteker (fx
wxWindows), som gør det muligt at skrive kode, der både
kompilerer på Microsoft GUI og X11 (verdens mest succesrige Open
Source projekt).

              ---***---

  Kurset indledes med kort gennemgang af syntaks og datatyper.

  Kursus-intro går derefter igang med eksempler:
  o filhåndterings-applikation (grep-agtig)
  o streng-håndtering med regulære udtryk.
  o kalkulator til kommando-linie applikationer,
  o Netværks-programmering,
  o GUI-applikation bygget med Glade.

  Kursusmateriale, eksempler og video vil kunne hentes på DKUUG's site efter kurset.Donald Axel er formand for DKUUG, og har skrevet bogen "Linux - Friheden til at programmere i C"
http://www.linuxbog.dk/c/c/. Han har holdt en del kurser om programmeringsproget C.

Deltagelse er gratis for medlemmer af DKUUG, SSLUG og KLID. 
Dette kan også gælde for andre foreninger, se
annoncering på de respektive foreningeres medlemslister eller
websider. For andre er der en entré på 50 kr per aften.
Man kan godt tilmelde sig en enkelt aften.

Tilmelding bedes sendt til sslug@sslug per email, med angivelse af
medlemskab af DKUUG, SSLUG, KLID eller anden forening, eller om
man ikke er medlem af nogen samarbejdende forening. Man kan tilmelde sig 
alle 3 aftener, eller hver aften for sig.

Vel mødt
Keld Simonsen


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2007-09-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *